Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Rezoluţia Congresului X al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM)

|versiune pentru tipar||
PSRM / 18 decembrie 2011 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

În urma audierii şi dezbaterilor pe marginea raportului secretarului executivului PSRM tov. Valentin Crîlov şi a discursului programatic al conducătorului grupului parlamentar al socialiştilor în Parlamentul RM, favoritului procedurii “Primaries”, desfăşurate de PSRM, tov. Igor Dodon pe problemele ordinii de zi “Cu privire la evaluarea situaţiei social-politice în RM şi sarcinile practice ale PSRM pentru perioada a.a. 2012–2015”,

Congresul X notează că criza politică de lungă durată din ţară este, în primul rînd, consecinţa nerespectării legislaţiei în vigoare din partea deputaţilor Parlamentului la etapele de înaintare a candidaţilor la postul de şef de stat şi votării pentru ei. Nedorinţa conducătorilor partidelor şi fracţiunilor parlamentare de a accepta un dialog şi un compromis reciproc în numele intereselor naţionale, tendinţa lor de a acţiona exclusiv de pe poziţiile egoismului partinic, au adus ţara la impas şi au adus poporul moldovenesc la marginea prăpastiei sociale.

Criza politică din ţară este criza organizată de partidele parlamentare.

Ca rezultat, în societate, în general în rîndurile populaţiei creşte nemulţumirea faţă de parlamentarism. Reformele economice promise de Alianţă au eşuat. Creşte revolta şi împotrivirea la fărădelegile liberale din ţară. Inflaţia, creşterea necontrolată a preţurilor şi tarifelor au adus la o şi mai mare sărăcire a cetăţenilor simpli. S-au evidenţiat tendinţe periculoase, care pot duce la pierderea statalităţii şi identităţii moldoveneşti.

Este evident faptul că ţara are nevoie de o conducere în stil patriotic, de o cotitură politică de stînga, care ar scoate ţara din impasul liberal. În aceste condiţii, Partidul Socialiştilor se declară gata de a-şi asuma responsabilitatea pentru scoaterea ţării din criza politică şi economică, pentru elaborarea şi prezentarea societăţii a unui program social-economic alternativ de modernizare a ţării. La baza acestui program vor fi puse principiile socialismului democratic, realizate cu succes în ţările europene, unde la conducere se află partide de stînga, orientate spre umanism şi democraţie, spre prioritatea intereselor sociale.

Congresul X al Partidului Socialiştilor din RM hotărăşte:

  1. A susţine tezele de bază ale raportului secretarului Comitetului Executiv al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova tov. V. Crîlov “Cu privire la evaluarea situaţiei social-politice în Republica Moldova şi sarcinile primordiale ale partidului”.
  2. Tezele discursului programatic ale conducătorului grupului parlamentar al socialiştilor, tov. I. Dodon se vor lua ca bază pentru Programul de acţiuni concrete ale partidului pentru perioada 2012–2015.
  3. A aproba acţiunile grupului parlamentar al socialiştilor privind depăşirea crizei politice din ţară. A-i recomanda să se bazeze în activitatea sa practică pe hotărîrile Congresului X al partidului, să folosească optim dreptul la iniţiativa legislativă, tribuna parlamentară şi sursele de informare în masă din republică pentru promovarea consecventă a chestiunilor şi iniţiativelor care decurg din documentele de fondare ale partidului, precum şi cele legate de desfăşurarea evenimentelor actuale în ţară şi societate, concentrîndu-şi eforturile asupra criticii conducerii actuale şi propunerilor concrete, îndreptate spre ameliorarea situaţiei social-economice din ţară.
  4. Consiliul republican şi executivul partidului să organizeze lucrul sistematic de explicare a concepţiei socialismului democratic printre membrii şi adepţii PSRM, precum şi printre cetăţenii republicii, accentuînd atenţia asupra luptei pentru pace, promovării ideilor de internaţionalism, patriotism, echitate socială, ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În acest context în comun cu Asociaţia internaţională “Savanţii pentru democraţie şi socialism” cu implicarea oamenilor de ştiinţă din Moldova la pregătirea şi desfăşurarea unui ciclu de lecţii publice, conferinţe ştiinţifico-practice, mese rotunde pe problemele socialismului contemporan.
  5. A recunoaşte oportună publicarea publicaţiilor periodice tipărite ale partidului (ziar, buletin informativ), precum şi folosirea posibilităţilor Internet-unui, inclusiv a reţelelor lui de socializare pentru informarea membrilor şi adepţilor partidului despre activitatea curentă şi cea de perspectivă a PSRM, a poziţiei lui referitor la evenimentele actuale.
  6. Consiliul republican şi Executivul partidului, filialele lui teritoriale şi organizaţiile primare să continue activitatea cu privire la consolidarea organizaţională a PSRM, manifestînd precauţie şi exigenţă la primirea noilor membri de partid şi lărgirea rîndurilor adepţilor lui. A considera drept criteriu practic al consolidării organizaţionale a partidului prezenţa membrilor şi adepţilor săi la fiecare sector electoral.
  7. A aproba forma de tip nou a carnetului de partid conform modelului propus.
Discursul programatic lui Igor Dodon la Congresul al X-lea al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova Poziţia Grupului parlamentar al socialiştilor cu privire la alegerea preşedintelui ţării