Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Garda Tînără condamnă unirea ilegală a RDM cu România

|versiune pentru tipar||
PSRM / 28 martie 2013
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Activitatea organizată pe 27 martie 2013 de către Garda Tînără în cadrul campaniei sociale “Iubesc Moldova”, a marcat această dată drept o zi neagră în istoria Moldovei. În faţa Arcului de Triumf membrii organizaţiei au înmînat trecătorilor steguleţile cu sloganul şi emblema campaniei. Acţiunea organizată a avut un motiv şi anume faptul că ziua aceasta este legată de un eveniment istoric care a avut loc pe 27 martie 1918, echivaladrept unul ilegal. Scopul acţiunii este apelul făcut atît tinerilor, cît şi întregii populaţii de a fi patrioţi al propriului stat.

Data de 27 martie 1918 este o dată importantă în istoria constituirii a Republicii Moldova ca stat independent, căci consecinţele evenimentelor din acele zile sunt simţite şi în prezent — care este apartenenţa naţională poporului nostru?

În această zi, Republica Democratică Moldovenească a fost recunoscută ca o parte integrantă a Regatului României. Rămîne să clarificăm un fapt — a fost acest lucru legal sau nu.

Pentru a face acest lucru, ne referim la istorie.

Pe 21 noiembrie 1917 Sfatul Ţării se declară în calitate de putere guvernamentală a Basarabiei, care, ulterior, a dus ţara noastră în componenţa României.

Să începem cu faptul că acest organ al puterii, deşi a fost legalizat, totuşi nu a fost ales de către popor.

Pe 02 decembrie a aceluiaşi an Sfatul Ţării proclamă teritoriul dintre Prut şi Nistru ca fiind Republica Democratică Moldovenească.

Şi în scopul de a menţine puterea sa în ţară, guvernarea dată a recurs la ideea intervenţiei trupelor române, care nu s-au lăsat mult de aşteptat (să nu uităm de finanţarea şi suportul acordat Sfatului Ţării de către Regatul Român).

Datorită nemulţumirii populare cauzată de acest eveniment şi creşterea forţelor sovietice în ţară, iniţial respinse de autorităţile locale, Sfatul Ţării recurge la măsuri radicale — liderii organului aflat la guvernare I. Inculeţ şi D. Ciugurian au sosit la Iaşi pentru o hotărî problema aderării a RDM în componenţa Regatului. Şi pe 27 martie 1918 membrii Sfatului Ţării sub prezenţa forelor militare române “au fost supuşi procedurei de vot prin apel nominal” (fapr care este contrar principiilor de bază ale democraţiei), şi ca urmare pentru “unire” au votat 86 de deputaţi, contra — 3, s-au abţinut — 36, au absentat — 13.

Din acel moment RDM a devenit parte a Regatului României.

Este dificil să clasificăm consecinţele “unirii” drept “benefice” — din motiv că RDM nu mai avea autonomie. Scriitorul român Scarlat Callimachi (1896–1975) a scris că “… din momentul ocupaţiei armate pînă în prezent Basarabia este considerată ca o colonie cu populaţia locală de rasă inferioară, şi, prin urmare, acest fapt necesită utilizarea unor metode specifice de dominaţie colonială”.

Prin acţiunea organizată Garda Tînără contestă unirea legitimă a RMD cu Regatul României şi consideră acest fapt ca o greşeală în istoria noastră, ecourile careia se aud şi în prezent luate ca argumente “credibile” pentru a confirma expresia — “Moldoveni, deci români”.

Vlad Batrîncea (membru al Comitetului Executiv PSRM): “Este unul dintre evenimentele ruşinoase din istoria Republicii Moldova, în care fără a lua în considerare opinia reprezentanţilor poporului, la o întâlnire a elitelor, a fost proclamată unirea cu România.

Din nefericire şi astăzi există forţe, organizaţii şi aşa-numiţi lideri, care promovează ideea lichidării statutului Republica Moldova şi unirea acesteia cu România.

Noi, tinerii socialişti condamnăm în mod categoric astfel de oameni. Fiind adepţi ai statalităţii moldoveneşti, patrioţi devotaţi ai ţării noastre, participăm activ în promovarea campaniei sociale «Iubesc Moldova». Această campanie este concepută pentru a promova sentimentului patriotic, de dragoste şi mîndrie pentru ţara noastră, Republica Moldova, este concepută pentru a uni toţi cetăţenii săi, indiferent de apartenenţa lor etnică, lingvistică, socială, şi politică.

Numai prin unirea societăţii noastre în jurul ideii naţiunii civile moldoveneşti, consolidării statului nostru, vom putea asigura un viitor decent pentru ţara noastră şi poporul moldovenesc.

Vom apăra şi în continuare istoriei Moldovei, limba moldovenească şi valorile moldoveneşti”.

Iurie Vitneanschi (membru al Consiliului Coordonator al Gărzii Tinere): “Însuşi faptul marcării acestei zile ne vorbeşte despre măsura în care ne recunoaştem ca cetăţeni ai ţării noastre. Ce fel de simţ al datoriei faţă de Patrie mai poate fi vorba? Este necesar să ne identificăm cu ţara, care ne este mai aproape spiritual, şi respectiv cu ţara în care te-ai născut şi locuieşti. Poate atunci ne vom da seama că totuşi acasa e mai bine”.

Sursa: gardatinara.md

Steguleţe cu inscripţia “Iubesc Moldova” vor fi distribuite astăzi în capitală Bălţenii protestează, condamnînd activitatea primăriei