Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Declaraţia platformei socialiste “Patria-Rodina” despre starea lucrurilor în PSRM în ajunul viitoarelor alegeri parlamentare

|versiune pentru tipar||
PSRM / 29 mai 2014
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Acum un an, la 29 mai 2013, 13 membri (1/3 din numărul total) ai Consiliului Republican al Partidului Socialiştilor din RM, participanţi activi la formarea statului moldovenesc contemporan şi ai mişcării socialiste din ţară, conducîndu-se de prevederile de bază ale Declaraţiei de Program şi ale Statutului partidului şi reieşind din starea lucrurilor, care s-a creat atunci în ţară şi în cadrul PSRM, au declarat despre constituirea platformei socialiste “Patria-Rodina” în cadrul partidului, şi au început formarea structurilor sale organizatorice în interiorul formaţiunii.

Platforma “Patria-Rodina” avea ca scop înainte de toate salvarea partidului de la atacul de tip raider şi de la uzurparea puterii consecutiv realizate de către preşedintele PSRM d-l I.Dodon.

În componenţa platformei au întrat organizaţiile teritoriale de partid ale PSRM din UTA Găgăuzia, din raioanele Anenii Noi, Cahul, Cantemir, Glodeni, precum şi organizaţiile primare de partid de bază din raioanele Cimişlia, Drochia, Edineţ, Floreşti, Hînceşti, Ialoveni, Rîşcani, Sîngerei şi un şir de organizaţii primare de partid din raioanele Briceni, Nisporeni, din municipiile Chişinău şi Bălţi.

Ca urmare a atacului de tip raider şi a uzurpării puterii în cadrul PSRM, d-l I.Dodon, fiind contra poziţiei majorităţii membrilor de partid, la 3 august 2013 desfăşoară Congresul extraordinar de partid nelegitim. (Delegaţii de la organizaţiile teritoriale au fost aleşi în baza numeroaselor denaturări şi falsificări ale documentelor respective de partid, precum şi în baza manipulărilor cu participanţii conferinţelor de partid parte esenţială a cărora erau persoane care nu au avut calitate de membru în PSRM.)

Scopul Congresului a fost excluderea din Statutul partidului a tuturor normelor democratice (care au existat mai mult de 15 ani), transmiterea tuturor împuternicirilor de bază în mîinile conducătorului PSRM şi, ca rezultat, înlăturarea celor, care se opuneau uzurpării puterii în cadrul partidului. La acel moment organele executive şi cele de control ale PSRM, de facto, s-au transformat în organe de buzunar ale preşedintelui de partid şi semănau mai mult cu S.R.L.- uri, decît cu organele colective de partid. Fapt care i-a permis d-lui I.Dodon să încălce, fără a fi sancţionat de colegii de partid, Legea privind partidele politice, Statutul de partid şi Codul muncii.

Noi, membrii platformei, informăm societatea civilă că, în prezent, în instanţele de judecată sînt examinate trei litigii înaintate de platforma “Patria-Rodina” către d-l I.Dodon privind încălcările ale legislaţiei în vigoare şi ale principiilor democratice de bază comise de el.

Subliniem că pe parcursul ultimului an situaţia în cadrul PSRM nu s-a ameliorat, ci s-a agravat mai mult. La moment, sîntem în drept să afirmăm că sub conducerea d-lui I.Dodon partidul nu are nici o perspectivă politică, transformîndu-se într-o forţă extremistă şi populistă.

În contextul dat argumentele noastre sînt următoarele:

  1. D-l I.Dodon iniţiază diferite acţiuni din start sortite eşecului, deoarece nu sînt pregătite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu sînt duse pînă la capăt. S-a prăbuşit iniţiativa lui, vădit fără perspectivă, privind desfăşurarea referendumului anti-Chirtoacă D. Nu sînt eficiente numeroasele acţiuni de protest desfăşurate în baza comenzilor lui I.Dodon în faţa Primăriei de Chişinău. Nu au avut şi nu au putut să aibă succes cerinţele pregătite superfecial privind demiterea unui şir de demnitari de nivel republican. Astfel, în realitate, I.Dodon şi susţinătorii săi demonstrează cetăţenilor nu activitate politică, ci imitarea acesteia, transformîndu-se din activişti politici în imitatori, care ajită lumea ducînd alegătorii în eroare, cheltuind mijloace financiare enorme, legalitatea cărora provoacă îndoieli întemeiate.
  2. În contextul dat multe îndoieli provoacă şi spoturile video costisitoare difuzate la multe posturi moldoveneşti de televiziune, care zadarnic promovează, începînd cu luna decembrie 2013 şi pînă în prezent, imaginea politică a d-lui I.Dodon. Toate acestea se completează şi cu scandalul privind folosirea ilegală de către I.Dodon în spoturile sale politice a operei compozitorului E.Doga.
  3. Alegătorii trebuie să ştie că poziţionîndu-se, în cadrul diferitor acţiuni ca luptător pentru drepturile cetăţenilor şi pentru dreptate socială, d-l I.Dodon, în realitate, admite în cadrul partidului, pe care îl conduce, şantaj contra subalternilor săi, sau persecutarea unora din ei prin reţinerea sau neachitarea salariului intenţionat pentru cîteva luni consecutiv.
  4. Cumpărarea de către d-l I.Dodon în aceasta perioada a casei de elită imediat a pus la îndoială corectitudinea tranzacţiei date, deoarece venitul sumar al familiei nu-i permite achitarea creditului solid în termenul stabilit.
  5. Declaraţia şi marturisirile d-lui Renato Usatîi referitor la coruperea lui I.Dodon în perioada alegeriil actualului preşedinte al ţării, pînă în prezent, rămîn ne dezminţite oficial, iar suspiciunea de corupere politică a lui Dodon continuie să rămînă ca pată pe imaginea scandaloasă a “principalului tehnocrat” din ţară.
  6. Îată de ce, cănd d-l I.Dodon organizează manifestări în masă, consacrate sărbătorilor 1 Mai şi Zilei Biruinţei, cheltuînd pentru desfăşurarea lor sume băneşti astronomice, acestea pot fi apreciate numai ca speculaţii politice cinice şi înşelăciunea cetăţenilor cu scopul de a dobîndi dividende politice şi nicidecum ca grijă faţă de oameni şi ca fidelitate tradiţiilor.
  7. Ca rezultat, astăzi, în ajunul startului campaniei electorale a alegerilor parlamentare ordinare, reitingul PSRM, conform datelor Barometrului opiniei publice (publicate la 24.04.2014), variază în limitele 1,1–1,8%, iar liderul partidului rămîne stabil printre primii trei “lideri”, care au cea mai mare neîncredere din partea alegătorilor cu reitingul negativ de — 74%. Tot această situaţie, pe parcursul perioadei de cînd d-l I.Dodon se află în fruntea PSRM, confirmă şi rezultatele altor sondaje efectuate, de exemplu, de către IMAS.
  8. În contextul dat, toate încercările d-lui I.Dodon de a prezenta sondajele Fondului opiniei publice şi ale Asociaţiei sociologilor şi demografilor ca obiective, precum şi şirul publicaţiilor de pe portalurile din Internet care se află sub controlul lui trezesc suspiciuni şi sînt sortite eşecului.

D-l I.Dodon este un “lider” indiscutabil al neîncrederii din partea cetăţenilor şi, cu regret, sub conducerea lui Partidul Socialiştilor a devenit un partid disperat politic.

Declaraţia este pregătită pentru mass-media din RM pentru a informa obiectiv şi cinstit cetăţenii despre starea lucrurilor în PSRM în ajunul viitoarelor alegeri parlamentare.

Fondatorii platformei:

Abramciuc Veronica, deputat în Parlamentul RM de legislatura a XVII, a XVIII şi a XIX, secretar al Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi relaţiile interetnice
Bondarev Vladimir, deputat în Parlamentul RM de legislatura a XIII, consilier al Consiliului orăşenesc Cahul, director al S.A. UŞBA, conducătorul organizaţiei teritoriale raionale de partid a PSRM din Cahul
Gagauz Fiodor, profesor, coordonator al platformei socialiste “Patria-Rodina”
Gladîş Vasile, deputat în Parlamentul RM de legislatura a XIII, director al liceului din Glodeni, conducătorul organizaţiei teritoriale raionale de partid a PSRM din Glodeni
Gorodinskii Alexei, deputat în Parlamentul RM de legislatura a XIII, întreprinzător, conducător al organizaţiei teritoriale raionale de partid a PSRM din Anenii Noi, coordonator al platformei socialiste “Patria-Rodina”
Elisaveţchii Grigorii, primar al satului Cunicea, raionul Floreşti
Zaharia Liubovi, prim vice-primar al or.Cedîr-Lunga, conducător al organizaţiei teritoriale raionale de partid a PSRM din Ceadîr-Lunga
Ignaţchii Iurii, pensionar, conducător al organizaţiei teritoriale raionale de partid a PSRM din Cantemir
Cotruţa Nicolae, întreprinzător, mun.Chişinău
Crîlov Valentin, deputat în Parlamentul RM de legislatura a XII şi a XIII, coordonator al platformei socialiste “Patria-Rodina”
Pavlov Tatiana, secretar al primăriei com.Dobrogea Veche, raionul Sîngerei
Harabari Dmitri, întreprinzător, sat.Zguriţa, raionul Drochia

Sursa: www.ipn.md

Socialiştii cer demiterea Guvernului Leancă şi a Guvernatorului Băncii Naţionale Chirtoacă trebuie să stea la închisoare pînă la sfîrşitul vieţii pentru fărădelegile pe care le comite