Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Voinţa poporului este legea supremă în ţara noastră!

|versiune pentru tipar||
PSRM / 28 iulie 2017
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Consiliul Republican al PSRM condamnă categoric decizia anti-populară a Curţii Constituţionale, prin care se declară cu încălcări grave ale legislaţiei ţării şi normelor legale internaţionale, “neconstituţională” iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon privind organizarea referendumului consultativ la data de 24 septembrie a acestui an.

În orice stat democratic voinţa poporului este sacră. Cea mai simplă manifestare a voinţei poporului este democraţia directă exprimată prin referendum republican. Decizia Curţii Constituţionale, prin care poporului i se refuză dreptul la exprimarea voinţei, poartă în mod deschis un caracter anti-popular, anti-democratic şi părtinitor.

Apare o situaţie paradoxală: Curtea Constituţională, componenţa căreia nu a fost aleasă de nimeni, ia decizii de caracter politic, care anulează deciziile autorităţilor alese de popor, în primul rând a Preşedintelui Republicii Moldova, pentru care au votat majoritatea cetăţenilor ce au participat la alegeri.

Situaţia devine mai absurdă atunci când deciziile motivate politic sunt luate de către judecători cu naţionalitatea unei ţări străine, şi care au depus jurământul acestui stat. Prin acţiunile sale, judecătorii discreditează instituţia Curţii Constituţionale şi subminează încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar al ţării.

Regimul, condus de Partidul Democrat, instrumentul căruia este Curtea Constituţională, s-a speriat de voinţa poporului, care a fost manifestată în mod repetat în timpul alegerilor şi numeroaselor sondaje de opinie publică. Regimului i-a fost teamă că oamenii îşi vor exprima opinia cu privire la aspectele cele mai fundamentale, care trebuie să fie luate în considerare.

Acţiunile Partidului Democrat sunt îndreptate exclusiv împotriva poporului Republicii Moldova şi preşedintelui ţării, ca unicul reprezentant legitim al autorităţilor din ţară. Afişând laşitate şi lipsă de curaj, Partidul Democrat a suferit o înfrângere morală.

PSRM va lupta pentru revocarea mandatelor judecătorilor Curţii Constituţionale, care au depăşit împuternicirile sale, precum şi alegerea noilor membri ai Curţii Constituţionale, pe baza imparţialităţii şi principiului unei singure cetăţenii — Republica Moldova.

Consiliul Republican al PSRM îşi exprimă sprijinul deplin pentru Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în intenţia sa de a organiza un consiliu cu poporul, şi de a afla opinia oamenilor privind patru dintre cele mai importante aspecte, cum ar fi întoarcerea miliardului furat, reducerea numărului de deputaţi în Parlament, acordarea împuternicirilor suplimentare Preşedintelui ţării şi studierea în şcoli a disciplinei “Istoria Moldovei”.

Noi anunţăm, pe data de 24 septembrie, începutul unor acţiuni, inclusiv şi proteste, în sprijinul iniţiativelor Preşedintelui Republicii Moldova şi împotriva activismului politic al Curţii Constituţionale.

Planul detaliat al acţiunilor de protest va fi stabilit în zilele următoare. Suntem convinşi că voinţa poporului este legea supremă în ţara noastră!

Sursa: psrm.md

Curtea Constituţională a validat mandatul noului deputat în Parlamentul RM, Petru Corduneanu În Republica Moldova va fi elaborată o nouă Strategie a securităţii naţionale