Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPUM

Rezoluţia Conferinţei Naţionale a Organizaţiei de Tineret PUM

|versiune pentru tipar||
PUM (astăzi PPDM) / 12 noiembrie 2006
Partidul Popular Democrat din Moldova

Conferinţa Naţională constă că perioada de tranziţie la economia de piaţă a fost urmată de un şir de factori care au influienţat negativ asupra majorităţii populaţiei, şi în special, asupra tineretului, care constituie circa 24 la sută din populaţia totală a republicii. Astăzi situaţia tineretului din Republica Moldova, ca urmare a guvernării comuniste pe parcursul ultimilor 5 ani, devine tot mai critică fiind afectată de problemele economice ale ţării şi numeroase fenomene ce se produc în societate. 65 la sută din numărul total de şomeri sunt tineri pina la 30 ani. Drept consecinţă o mare parte din tineri pleacă peste hotarele ţării să-şi caute un loc de muncă alcătuind 70 la sută din numărul total al celor plecaţi din ţară. Una din cauze este reprezentarea insuficientă a tineretului în organele decizionate de stat la toate nivelurile.

Conferinţa Organizeţiei de Tineret a Partidului Umanist consideră că o societate este cu adevărat democratică numai dacă tineretul participă activ la viaţa politică şi socială la luarea deciziilor spre binele societăţii. PUM promovează acest obiectiv de aceea vede un rol important al organizaţiei de tineret în realizarea lui doar prin activitatea organizaţiei de tineret la toate nivelurile, prin promovarea tinerilor în organele administrării publice locale, centrale şi Legislativ este posibilă crearea unor premise reale pentru diminuarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă populaţia tânără a ţării noastre. În acest context una din direcţiile prioritare de activitate a Organizaţiei de Tineret este încurajarea şi promovarea tinerilor la viaţa politică a societăţii inclusive şi în structurile proprii din cadrul Partidului Umanist din Moldova (PUM).

Conferinţa consideră că un partid poate avea un viitor dacă se preocupă în modul cel mai concret de problemele tineretului care reprezintă o categorie socială de o importanţă deosebită în evoluţia democratică atît a partidului cît şi a întregii societăţi.

În scopul realizării politicii PUM în domeniul tineretului se va pune accentul pe realizarea următoarelor obiective cheie:

Declaraţia PUM cu privire la constituirea “Parteneriatului European Pentru Umanism şi Pace” Comunicat de presă al Partidului Umanist din Moldova