Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiUCM

UCM fără Vasile Tarlev

|versiune pentru tipar||
UCM / 13 iulie 2009
Uniunea Centristă din Moldova

Consiliul Republican al Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, fiind convocat în şedinţa ordinară din 11 iulie 2009, la cererea a 13 organizaţii raionale de partid, a examinat şi aprobat un şir de hotărîri cu privire la situaţia din partid şi acţiunile necesare pentru consolidarea organizatorică a UCM.

Astfel, Consiliul Republican a dezaprobat şi condamnat comportamentul antistatutar, samovolnic şi autoritar al dlui V. Tarlev şi a unui grup de membri ai Consiliului Politic şi ai Consiliului Republican, care, contrar prevederilor Statutului şi a Hotărîrii Consiliului Republican din 20.06.2009 au adoptat o decizie ilegală privind participarea Uniunii Centriste din Moldova la alegerile parlamentare din 29.07.2009 pe lista PSD.

Fără a avea mandatul Consiliilor Politic şi Republican, dl V. Tarlev a anunţat public despre intenţia UCM de a fuziona cu PSD pînă în toamna anului curent.

Aceste acţiuni au fost calificate de către Consiliul Republican al PP UCM drept grave încălcări ale p.p.24, 29 şi 31 din Statutul UCM şi o însuşire abuzivă a prerogativelor statutare ale Consiliului Politic şi Republican al PP UCM.

Dl V. Tarlev şi grupul respectiv de membri ai Consiliului Politic şi Republican au recurs la acţiuni de escrocherie politică şi intrigă în organizarea şi desfăşurarea unei adunări din 05.07.2009, în cadrul căreia membrilor Consiliului Republican le-a fost propus să semneze o listă, prin care acestea urmau să confirme că ar fi aprobat participarea UCM pe lista PSD la alegerile parlamentare anticipate.

Astfel, mulţi membri ai UCM au fost induşi în eroare şi au depus cereri de retragere din rîndurile partidului pentru a putea candida pe lista PSD.

Examinînd situaţia creată, Consiliul Republican al PP UCM a adoptat hotărîrile privind:

  1. Satisfacerea cererilor depuse şi excluderea din rîndurile UCM a dlui V. Tarlev şi 29 membri ai Consiliului Republican (din totalul de 85) şi a 15 membri ai Consiliului Politic. Alţi 13 membri ai Consiliului Republican au fost excluşi din componenţa acestuia în baza Declaraţiei Consiliului Politic al Partidului Umanist din Moldova din 09.07.2009.
  2. Anularea deciziilor Consiliului Politic al PP UCM adoptate în perioada 20.06.2009–11.07.2009 în privinţa participării UCM la alegerile anticipate pe lista PSD.
  3. Declararea nulă şi fără efecte juridice a oricărei semnături ori obligaţiuni asumate de V. Tarlev în perioada 27.09.2008–11.07.2009.
  4. Cooptarea unor noi membri în componenţa Consiliului Republican (10 persoane) şi a Consiliului Politic (7 persoane).
  5. Acordarea dlui M. Petrache a împuternicirilor exclusive de a reprezenta UCM în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoane terţe şi de a semna în numele UCM documente de caracter politic, juridic, financiar, etc.
  6. Declaraţia “Pentru un Parlament democratic, competent şi responsabil” prin care Consiliul Republican al PP UCM a anunţat despre nepaticiparea separată a UCM la alegerile anticipate şi a declarat despre sprijinul politic al UCM în alegerile parlamentare anticipate pentru echipa PDM, condusă de dl Marian Lupu, ex-Preşedintele Parlamentului.

Serviciul de presă al PP UCM

Declaraţia UCM privind obiectivul principal al alegerilor anticipate Declaraţia Partidului politic “Uniunea Centristă din Moldova” cu privire la acţiunile distructive împotriva UCM