Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideEvenimentePPPDA

Congresul Extraordinar al Partidului Forţa Poporului

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 13 decembrie 2015
Congresul Extraordinar al Partidului Forţa Poporului

Pe 13 decembrie 2015, la Chişinău, şi-a ţinut lucrările Congresul Extraordinar al Partidului Forţa Poporului. Sarcina de bază a congresului a fost modificarea denumirii partidului, alegerea noilor organe de conducere şi aprobarea modificărilor în statutul şi programul partidului.

Congresul a debutat cu raportul de activitate al Partidului Forţa Poporului (PFP), prezentat de liderul partidului, Nicolae Chirtoacă, care a subliniat necesitatea consolidării eforturilor PFP cu “Platforma Civică Demnitate şi Adevăr” în vederea edificării unei alternative politice, având drept obiectiv eliminarea structurilor oligarhice de la putere prin metode exclusiv paşnice şi instaurarea unei guvernări cu adevărat democratice.

În cadrul congresului, au fost operate modificări în statutul şi programul partidului şi a fost schimbată denumirea Partidului “Forţa Poporului” în Partidul “Platforma Demnitate şi Adevăr”, iar în calitate de preşedinte a fost ales unanim Andrei Năstase.

“Am decis ca obiectivele noastre imediate să fie implementarea revendicărilor populare votate în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) la data de 6 septembrie 2015. Totodată, am anunţat că Platforma DA va rămîne în continuare una civică şi va face presiune asupra guvernării, până în momentul în care revendicările noastre vor fi îndeplinite”, a declarat Andrei Năstase în luarea sa de cuvânt.

În calitate de vicepreşedinţi ai partidului au fost aleşi: Alexandru Slusari, Stanislav Pavlovschi şi Inga Grigoriu iar Tihon Zaraf a fost ales în calitate de Secretar general al partidului.

Totodată, delegaţii la congres au ales componenţa Consiliului Politic Naţional, Comisiei Centrale de Cenzori şi Comisiei de Onoare şi Arbitraj.

La sfârşitul congresului, a fost adoptată o declaraţie în care se menţionează despre situaţia politică din ţară şi necesitatea de a crea o forţă alternativă de luptă împotriva oligarhiei.

Potrivit organizatorilor, la congres au participat 360 de delegaţi din 409, numărul total de delegaţi ai organizaţiilor teritoriale ale Partidului Forţa Poporului.

Declaraţia Congresului Extraordinar

Guvernarea partidelor care se declarau pro-europene şi reformatoare, venite la putere în 2009 pe valul declaraţiilor anticomuniste, au înşelat aşteptările cetăţenilor, aruncând Moldova într-o profundă criză politică, social-economică şi morală. Statul moldav a ajuns pe mâna unor grupări politico-oligarhice care folosesc instituţiile şi proprietatea statului pentru îmbogăţirea unui număr restrâns de indivizi din vârful puterii, cinici şi lacomi, pe seama poporului şi a societăţii în ansamblu.

Oligarhii din fruntea partidelor parlamentare, prin hoţii şi deturnarea finanţelor publice în proporţii deosebit de mari, subminează dezvoltarea social-economică a ţării. Subordonarea anticonstituţională a organelor de ocrotire a dreptului, precum şi a instituţiilor sistemului de justiţie, au distrus statul de drept. Corupţia, inegalitatea şi nedreptatea domină în societate.

Oligarhii se menţin la putere datorită partidelor lor de buzunar pe care le corup şi le transformăîn instrumente docile pentru a stoarce bani din populaţia ţării. Partajarea puterii şi a sferelor de influenţă au condus la hoţii de proporţiişi la delapidarea finanţelor publice, inclusiv din sfera bancar-creditară şi asistenţa financiarexternă. Doar marginalizarea şi eliminarea de la putere a acestor formaţiuni va permite asanarea sistemului politic şi crearea premizelor depăşirii perioadei periculoase în dezvoltarea capitalismului autohton.

Majoritatea surselor de informare în masă, în special cele electronice, sunt abuziv folosite de grupările oligarhice pentru manipularea opiniei publice, tăinuirea unor crime grave şiafaceri ilicite cu participarea nemijlocită a politicienilor şibirocraţilor care beneficiază de acoperirea politică. Crimele, care au subminat dezvoltarea economică a statului şi au sărăcit cetăţenii ţării, rămân neelucidate de organele abilitate ale statului, plenar controlate de oligarhi.

De la bun început Partidul Forţa Poporului a sprijinit în mod ferm şi consecvent lupta Platformei Civice Demnitate şi Adevăr contra actualului sistem oligarhic, parazitar şi antipopular, în efortul de a oferi societăţii o alternativă politică viabilă actualei clase politice. Un obiectiv important al Partidului a devenit conjugarea eforturilor cu Mişcarea Protestatară, inclusiv în vederea participării la alegeri cu o echipă de profesionişti, persoane integre şi adevăraţi patrioţi.

Programul politic al PFP şi obiectivele strategice pe care şi le-a propus Platforma Civică Demnitate şi Adevăr se complimentează în mod firesc, oferind o bază politică comună pentru realizarea revendicărilor înaintate de Marea Adunare Naţională, precum şi pentru demararea procesului de investigare şi tragere la răspundere penală a uzurpatorilor puterii de stat, a beneficiarilor furturilor de miliarde şi a recuperării prejudiciilor cauzate.

În urma unor dezbateri constructive în cadrul conferinţelor organizaţiilorteritoriale ale PFP s-a ajuns la decizia de a propune modificarea denumirii Partidului, astfel încât aceasta să fie în concordanţă cu sintagma care a ridicat la proteste zeci şi sute de mii de oameni — Demnitate şi Adevăr.În conformitate cu propunerile sprijinite de delegaţi,Congresul Extraordinar a aprobat noua denumire a formaţiunii — Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr.

Moldova e în mare pericol. De pe margine de prăpastie, riscăm să ajungem în hău, împinşi de un regim criminal consolidat, conştient că reformele economice, de drept şi lupta anticorupţie îi va aduce căpeteniile pe banca acuzaţilor. Avem de înfruntat o situaţie de criză şi degradare în diverse domenii şi să facem faţă noilor sfidări generate de riscuri şi pericole de ordin intern şi extern.

Moldova ca niciodată are nevoie de o mişcare politică de alternativă, capabilă să stabilizeze situaţia social-politică şi economică, să creeze un Guvern de încredere populară, să reîntoarcă ţara pe calea reformelor, să implementeze revendicările populareşi să asigure parcursul pro-european al ţării.

Pentru a readuce Moldova pe făgaşul normalităţii avem nevoie de o guvernare patriotică, competentăşi profesionistă, care ar acţiona în mod hotărât şi adecvatîn condiţiile unei crize generale. O guvernare care se va bucura de sprijinul marii majorităţi a cetăţenilor ţării. În acelaşi timp, avem sarcina să reclădim încrederea oamenilor în democraţie şi în instituţiile fundamentale ale statului.

Doar prin eforturi comune, conjugate, ale tuturor celor ce doresc binele Republicii Moldova, ne putem repune ţara pe făgaşul normalităţii, a unui trai decent într-un stat de drept, cu aspiraţii şi şanse europene.