Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2007

Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile locale generale 2007

Hotărîre cu privire la aprobarea Mesajului de recunoştinţă al Comisiei Electorale Centrale 3 iulie 2007, nr.784

Raport financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în campania electorală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007 31 mai 2007

Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.512 din 20 aprilie 2007

Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.460 din 6 aprilie 2007

Hotărîre cu privire la lista partidelor şi organizaţiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 3 iunie 2007
30 martie 2007, nr.457
Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale înregistrate în calitate de concurenţi electorali vor prezenta Comisiei Electorale Centrale semnele şi simbolurile electorale, cu descrierea acestora, pînă la 2 mai 2007[]
Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova
30 martie 2007, nr.455
Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul doi pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007, după cum urmează[]

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.454 din 30 martie 2007

Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.396 din 14 decembrie 2006

Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.332 din 24 octombrie 2006

Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 2007