Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994

Lista deputaţilor aleşi la 27 februarie 1994 în Parlamentul Republicii Moldova

Partidul Democrat Agrar din Moldova (56 mandate)

Blocul electoral “Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-Единство” (28 mandate)

Blocul electoral “Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor” (11 mandate)

Blocul electoral “Alianţa Frontului Popular Creştin Democrat” (9 mandate)

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Moţpan Dumitruor. Făleşti, r-nul Făleşti1940PDAM
tehnician, preşedinte al Partidului Democrat Agrar din Moldova, preşedinte al gospodăriei agricole Făleşti
2Senic Valeriuor. Chişinău1939BePSMUE
pedagog, doctor în filologie, docent la Universitatea de stat din Moldova
3Lucinschi Petruor. Chişinău1940PDAM
istoric, doctor în filozofie, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova
4Sangheli Andreior. Chişinău1944PDAM
agronom, prim-ministru al Republicii Moldova
5Şornicov Piotror. Chişinău1949BePSMUE
pedagog, doctor în istorie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6Olaru Tudoror. Chişinău1948PDAM
inginer-electrician, preşedinte al C.C. al Sindicatului Lucrătorilor din CAI
7Certan Simionor. Chişinău1938BŢI
agronom, doctor hab. în economie, directorul Institutul de Cercetări ştiinţifice pentru economia agroalimentară
8Andronic Nicolaeor. Chişinău1959PDAM
jurist, preşedinte al Comisiei pentru problemele de drept a Parlamentului Republicii Moldova
9Roşca Iurieor. Chişinău1961BeAFPCD
jurnalist, prim-vicepreşedinte al Sfatului Frontului Popular Creştin Democrat
10Solonari Vladimiror. Chişinău1959BePSMUE
pedagog, doctor în istorie, traducător la “Agroinvest” S.R.L.
11Diaconu Andreior. Chişinău1949PDAM
agronom, prim-viceministru al Economiei
12Cunev Valentinor. Chişinău1946PDAM
arhitector, viceprim-ministru al Republicii Moldova
13Morev Victoror. Bălţi1944BePSMUE
inginer, membru al Comisiei pentru problemele economiei şi privatizării a Parlamentului
14Suruceanu Ionor. Chişinău1949PDAM
artist, artist al Filarmonicii Naţionale
15Liviţchi Marinaor. Chişinău1956PDAM
jurist, preşedinte al Fondului republican al ocrotirii copiilor orfani, handicapaţi şi bătrînilor din Moldova
16Moşanu Alexandruor. Chişinău1932BŢI
istoric, doctor hab., profesor la Universitatea de Stat din Moldova
17Zidu Dumitruor. Chişinău1932BePSMUE
pedagog, doctor în filozofie, preşedinte al cosiliului organizaţiei veteranilor din Republica Moldova
18Tucan Nicolaeor. Ciadîr-Lunga, r-nul Ciadîr-Lunga1946PDAM
inginer-mecanic, preşedinte al Asociaţiei agroindustriale “Agroinvest”, Ceadîr-Lunga
19Cibotaru Arhipor. Chişinău1935PDAM
filolog, scriitor, copreşedinte al Societăţii de binefacere “Minerva”
20Ilaşcu ilieor. Chişinău1952BeAFPCD
economist, preşedinte al secţiei FPCD Tiraspol, arestat şi deţinut nelegitim de către organele anticonstituţionale de la Tiraspol
21Nosov Vileior. Chişinău1937BePSMUE
inginer-electrician, dispecer superior, AP “Moldenergo”
22Gorincioi Vitalieor. Chişinău1953PDAM
agronom, ministru al Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova
23Bulgari Valeriuor-l Briceni, r-nul Briceni1956PDAM
agronom, preşedinte al Comitetului executiv raional Briceni
24Bondarev Vladimiror. Cahul, r-nul Cahul1952BePSMUE
inginer-constructor, director al întreprinderii mecanizate mobile nr.4 Cahul
25Bratunov Grigoreor. Cahul, r-nul Cahul1941PDAM
inginer-agronom, vicepreşedinte al Comisiei agrare şi pentru problemele dezvoltării sociale a satului a Parlamentului Republicii Moldova
26Istrati (Ceban) Lidiaor. Chişinău1941BŢI
agronom, doctor şt., membru al Comisiei Parlamentare, preşedinte a LDCFM
27Ciorba Gheorgheor. Edineţ, r-nul Edineţ1941PDAM
inginer-agronom, preşedinte al Asociaţiei “Cereale”, Chişinău
28Crîlov Valentinor. Chişinău1953BePSMUE
inginer-militar, membru al Comisiei permanente a Parlamentului Republicii Moldova în problemele securităţii statului şi militare
29Micu Nicolaes. Olişcani, r-nul Şoldăneşti1939PDAM
agronom, preşedinte al gospodăriei “Miciurin”, Şoldăneşti
30Iachim Larisas. Cojuşna, r-nul Străşeni1955PDAM
economist, inginer-economist la Fabrica de vinuri, s. Cojuşna, Străşeni
31Vozian Ions. Tîrnauca, r-nul Slobozia1953BeAFPCD
jurist, avocat la consultaţia juridică din Tiraspol
32Cepoi Aurelor. Ungheni, r-nul Ungheni1959BePSMUE
istoric, inspector pentru evidenţa serviciului alternativ la Comitetul executiv raional Ungheni
33Diacov Dumitruor. Chişinău1952PDAM
jurnalist, consilier, şeful Departamentului politic al Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă
34Nedelciuc Vasileor. Chişinău1948BŢI
inginer, doctor şt., cercetător ştiinţific coordonator la Academia de Studii Economice
35Colari Ionor. Chişinău1950PDAM
agronom, director adjunct al firmei “Antares”, Chişinău
36Iovv Vasileor. Bălţi1942BePSMUE
inginer, şeful biroului comercial-economic al Republicii Moldova în Federaţia Rusă
37Tcaciuc Nicolaeor. Bălţi1950PDAM
jurist, temporar nu este angajat
38Rusu Vasileor. Chişinău1935PDAM
agronom, prim-viceministru al Agriculturii şi Alimentaţiei
39Trombiţki Ilieor. Chişinău1954BePSMUE
biolog, doctor în biologie, colaborator ştiinţific superior SPCI (Staţiunea de cercetări ştiinţifice în domeniul pisciculturii)
40Ţurcan Ionor. Chişinău1947PDAM
inginer-constructor, preşedinte al Asociaţiei republicane “Moldagroconstrucţia”
41Burcă Sergiuor. Chişinău1961BeAFPCD
filolog, redactor-şef adjunct al publicaţiei FPCD “ŢARA”
42Bodiu Zosimor-l Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti1948PDAM
zootehnician, vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare pentru problemele economiei şi privatizării
43Andrian-Melenti Iosobs. Copanca, r-nul Slobozia1953BŢI
inginer, fermier
44Lazarev Artiomor. Chişinău1914BePSMUE
istoric, doctor habilitat în istorie, academician, pensionar
45Ungureanu Ionor. Chişinău1959PDAM
jurist, vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare pentru problemele combaterii criminalităţii
46Angheli Fiodoror. Chişinău1935PDAM
jurnalist, corespondent al Agenţiei ITAR-TASS
47Rusu Mihailor-l Floreşti, r-nul Floreşti1941BePSMUE
agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
48Lungu Gheorghes. Cuhneşti, r-nul Glodeni1949PDAM
agronom, preşedinte al cooperativei agricole “Zorile”, Glodeni
49Rusu Eugenor. Chişinău1952PDAM
jurist, lector la Universitatea de Stat din Moldova
50Ceban Mihailor. Soroca, r-nul Soroca1949BePSMUE
agromon, directorul Agenţiei pentru turism “Turneu”
51Versteac Andreior-l Taraclia, r-nul Căinări1936PDAM
agronom, preşedinte al gospodăriei agricole “Baimaclia”, Căinări
52Hadîrcă Ionor. Chişinău1949BŢI
scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor
53Mocanu Sergiuor. Chişinău1961BeAFPCD
pedagog, preşedinte al Prezidiului Consiliului Mişcării Voluntarilor din Republica Moldova
54Zabunov Ionor. Chişinău1948PDAM
istoric, doctor în istorie, docent la Universitatea de Stat de Medicină “N. Testemiţanu”, Chişinău
55Zlacevski Victoror-l Briceni, r-nul Briceni1944BePSMUE
pedagog, profesor de liceu
56Stratulat Mihaior. Chişinău1940PDAM
agronom, doctor în ştiinţe, preşedinte al Asociaţiei republicane “Fertilitatea”, Chişinău
57Peremienco Valentinor. Chişinău1950PDAM
jurist, adjunct al Controlorului principal de Stat
58Gorodinski Alexeior-l Anenii Noi, r-nul Anenii Noi1957BePSMUE
pedagog, primarul orăşelului Anenii Noi
59Vartic Vasileor-l Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1943PDAM
medic, preşedinte al Comitetului executiv, Ştefan Vodă
60Mîndîcanu Alaor. Chişinău1954BŢI
ziarist, director adjunct al Centrului Lingvistic orăşenesc “ABCdava”
61Paladi Vladimiror-l Criuleni, r-nul Criuleni1948PDAM
agronom, preşedinte al gospodăriei agricole “Dolinoe”, Criuleni
62Uzun Dumitruor. Chişinău1936BePSMUE
inginer-mecanic, inginer-sef al secţiei “Moldcoop”, Chişinău
63Cernei Dumitruor. Orhei, r-nul Orhei1946PDAM
economist, şef de secţie la fabrica de conserve Orhei
64Cubreacov Vlador. Chişinău1965BeAFPCD
jurnalist, angajat la Ministerul Culturii
65Bîrcă Nicolaes. Dubna, r-nul Soroca1950PDAM
zooinginer, doctor în economie, preşedinte al gospodăriei agricole “Dubna”, Soroca
66Beznoşcenco Sergheior. Chişinău1923BePSMUE
militar, preşedintele Comitetului veteranilor de război din Republica Moldova
67Arteni Nicolaeor. Chişinău1949PDAM
jurist, temporar nu este angajat
68Mihăilă Ions. Cetîreni, r-nul Ungheni1944PDAM
economist-contabil, preşedinte al gospodăriei agricole “Cetîreni”, Ungheni
69Sidorov Mihailor. Chişinău1946BePSMUE
jurist, jurist, FPC “ECO-21”
70Ghimpu Mihaior. Chişinău1951BŢI
jurist, vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare pentru problemele de drept
71Marin Gheorgheor. Chişinău1947PDAM
agronom, doctor în şt. agricole, director general al AŞP “Codru”, Chişinău
72Platon Constantinor-l Străşeni, r-nul Străşeni1941PDAM
jurist, avocat la Consultaţia juridică din r-nul Srăşeni
73Ştefaneţ Nicolaeor-l Glodeni, r-nul Glodeni1952BePSMUE
pedagog, şef al Direcţiei muncii şi protecţiei sociale din r-nul Glodeni
74Gaibu Nicolaes. Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia1948PDAM
zootehnician, preşedinte al gospodăriei “Ciucur-Mingir”, Cimişlia
75Secăreanu Ştefanor. Chişinău1959BeAFPCD
jurnalist, crainic al postului de radio Chişinău, redactor-sef al publicaţiei FPCD “ŢARA”
76Roman Gheorghes. Horeşti, r-nul Ialoveni1949PDAM
inginer-mecanic, şeful Direcţiei CAI a r-lui laloveni
77Spiridonov Clavdiaor. Chişinău1939BePSMUE
medic, medic-cardiolog, policlinica nr.8, Chişinău
78Cecan Victoror. Chişinău1955PDAM
jurist, temporar nu este angajat
79Matei (Maticiuc) Valeriuor. Chişinău1959BŢI
istoric, director al Editurii “Hyperion”
80Muravschi Alexandruor. Chişinău1950PDAM
Economist, doctor hab. în economie, şeful catedrei de menejment la Institutul de Perfecţionare şi recalificarea cadrelor din CAI, Chişinău
81Mazur Eduardor. Chişinău1935BePSMUE
inginer, inginer-constructor, AP “Vibroaparat”, Chişinău
82Puica Anatolies. Selişte, r-nul Nisporeni1943PDAM
pedagog, directorul şcolii s. Selişte, Nisporeni
83Cibotari Valeriuor. Chişinău1952PDAM
jurist, secretar al Comisiei agrare şi pentru problemele sociale ale satului a PRM
84Jdanov Alexandror-l Sîngerei, r-nul Sîngerei1932BePSMUE
agronom, pensionar
85Gîrlă Eugeniuor. Chişinău1953BeAFPCD
economist-informatician, şef sector la Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Financiare al Academiei de Studii Economice din Chişinău
86Oleinic Nicolaeor. Chişinău1943PDAM
economist, viceprim-ministru al RM
87Dediu Ionor. Chişinău1934BŢI
ecolog, doctor hab., academician, director general al Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului înconjurător şi Resurselor Materiale
88Beşleagă Ştefans. Cocieri, r-nul Dubăsari1944PDAM
zootehnician, preşedinte al Comitetului executiv al r-lui Dubăsari
89Zacrevski Alexeior. Chişinău1952BePSMUE
şofer, muncitor, ÎTMC “Moldovatranzit”
90Cherdivarenco Vasileor. Chişinău1928PDAM
istoric, doctor în economie, profesor universitar la Universitatea de Stat “I. Creangă”, Chişinău
91Curchi Mihais. Suhuluceni, r-nul Teleneşti1950PDAM
agronom, director al gospodăriei agricole “Gloria”, r-nul Teleneşti
92Nemţev Alexandrs. Ţaul, r-nul Donduşeni1948BePSMUE
jurist, jurist, sucursala BC “Moldovaagroinbanc” SA
93Scurtu Mihaior. Bălţi1950PDAM
agronom, director-adjunct la Asociaţia “Selecţia”, Bălţi
94Moşneaga Timofeior. Chişinău1932PDAM
medic, doctor în medicină, medic-şef la Spitalul clinic republican, Chişinău
95Grădinari Sergheior. Chişinău1960BePSMUE
jurist, jurist CA “AELITA”
96Iuri Andreior. Chişinău1948BŢI
matematician, doctor şt., director la Centrul de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Industrie
97Osipov Dumitruor. Chişinău1954BeAFPCD
inginer-mecanic, inginer principal la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
98Stati Vasileor. Chişinău1939PDAM
istoric, doctor în filologie, doctor hab. în istorie, expert la PDAM
99Gonciar Vasileor-l Ocniţa, r-nul Ocniţa1938BePSMUE
inginer-constructor, inginer-constructor UUT, Ocniţa
100Lupaşcu Mihailor. Chişinău1928PDAM
academician, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a RM
101Rusu Gheorgheor. Chişinău1948PDAM
economist, doctor hab. în economie, consilier al Preşedintelui RM în probleme economice
102Finiuc Vladimiror. Edineţ, r-nul Edineţ1949BePSMUE
agronom, preşedintele colhozului “Zarea”
103Cimpoieş Dumitruor. Chişinău1948PDAM
inginer-mecanic, director general al Departamentului de Stat pentru Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică
104Barbăroşie Anatolieor-l Anenii Noi, r-nul Anenii Noi1950PDAM
agronom, preşedinte al Comitetului executiv al r-lui Anenii Noi