Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Instrucţiune cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobată prin Hotărîrea CEC
nr. 838 din 15 februarie 2005

1. Dispoziţii generale

Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

Orice cetăţean al Republicii Moldova, aflat în străinătate, poate vota la secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale RM peste hotare, precum şi în alte secţii de votare constituite conform Codului electoral.

Conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare informează cetăţenii aflaţi pe teritoriul statelor respective despre data şi locul desfăşurării alegerilor.

Alegerile în Parlamentul Republicii Moldova vor avea loc la 6 martie 2005, de la 7.00 pînă la 21.00 ora locală.

2. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare în afara Republicii Moldova

Pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale RM se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor misiuni şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii RM aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.

În caz de necesitate, Comisia Electorală Centrală poate să dispună constituirea şi altor secţii de votare şi birouri electorale ale secţiilor de votare.

3. Listele electorale

În secţiile de votare constituite în afara RM, listele electorale se întocmesc în baza datelor colectate de către conducătorii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective sau preşedinţilor birourilor electorale respective.

Alegătorii, care nu au fost înscrişi în listele electorale, se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea actelor de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri.

4. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri în afara Republicii Moldova

Actul de identitate, ce-i permite cetăţeanului RM să participe la alegerile parlamentare, organizate peste hotarele RM, poate fi unul dintre cele indicate:

  1. paşaportul diplomatic;
  2. paşaportul de serviciu;
  3. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova;
  4. buletinul de identitate (numai în statele unde în baza acordului cu aceste state se permite circulaţia cetăţenilor Republicii Moldova în baza buletinelor de identitate);
  5. titlul de călătorie, care se eliberează cetăţeanului în cazul pierderii actului de identitate.

5. Securitatea desfăşurării alegerilor parlamentare în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

Biroul electoral al secţiei de votare asigură pregătirea locului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită, înştiinţează din timp organele competente ale statului de acreditare pentru asigurarea ordinii în localul secţiei de votare;

6. Monitorizarea alegerilor parlamentare la secţiile de votare constituite în afara RM

Monitorizarea alegerilor parlamentare la secţiile de votare constituite în afara RM se efectuează de către observatorii şi jurnaliştii acreditaţi conform Regulamentului privind statutul observatorilor, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 590 din 30.12.2004, şi a Regulamentului cu privire la acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor străini în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.359 din 02.06.1995, precum şi de reprezentanţii concurenţilor electorali.

7. Instrucţiunea cu privire la unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6 martie 2005, aprobată prin Hotărîrea CEC nr. 723 din 28 ianuarie 2005, se va aplica în modul corespunzător.