Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Raport cu privire la rezultatele renumărării din 15 aprilie 2009 a voturilor de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009

|versiune pentru tipar|

La data de 5 aprilie 2009, au avut loc alegerile Parlamentului Republicii Moldova.

Ulterior, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi candidatul independent Ştefan Urîtu au depus la 10 aprilie 2009 la Curtea Constituţională demersuri privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare.

Comisia Electorală Centrală a prezentat la 12 aprilie 2009 Curţii Constituţionale, în conformitate cu art.60 alin. (2), (3) şi art. 89 alin. (1) din Codul electoral, setul de documente în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi.

Concomitent, au fost prezentate şi declaraţiile concurenţilor electorali: Partidul Politic “Partidul Liberal”, Partidul Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova”, Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” şi candidatul independent Ştefan Urîtu, prin care se contestă rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare.

Curtea Constituţională a dispus, prin decizia nr.1 din 12 aprilie 2009, renumărarea buletinelor de vot în ansamblu pe ţară.

Prin hotărîrea nr. 2512 din 13 aprilie 2009, Comisia Electorală Centrală a luat act de decizia Curţii Constituţionale şi a hotărît efectuarea la 15 aprilie 2009 a procedurii de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate.

Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare a fost pusă în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu asistenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi de organele electorale.

Prin hotărîrea nr. 2513, Comisia Electorală Centrală a aprobat modelele şi tirajul documentelor electorale privind rezultatele renumărării voturilor de la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009:

  1. actul privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare;
  2. actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie;
  3. procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare;
  4. procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie.

Prin hotărîrea nr. 2514, a fost aprobată Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, care a fost adusă la cunoştinţa tuturor participanţilor la procedura de renumărare, iar birourile electorale vizate au luat cunoştinţă de aceasta contra semnătură.

Instrucţiunea reglementează în mod detaliat procedura de renumărare a voturilor: de la convocarea birourilor electorale ale secţiilor de votare pînă la prezentarea actelor şi proceselor-verbale Comisiei Electorale Centrale.

În Instrucţiune a fost prevăzut cazul în care nu va putea fi convocată majoritatea membrilor biroului electoral, numărul necesar de membri urmînd să fie asigurat din rezerva consiliilor locale, iar în cazul mun. Chişinău a preturilor de sector, confirmaţi prin hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie respectiv.

Buletinele de vot din secţiile de votare din afara ţării au fost renumărate de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău în prezenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali, observatorilor acreditaţi şi reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Prin hotărîrea nr. 2515, au fost degrevate, cu începere de la data de 13 aprilie pînă la 17 aprilie 2009 inclusiv, de la locul de muncă permanent întreaga componenţă a consiliilor electorale de circumscripţie şi persoana responsabilă de finanţe din aparatele acestora, consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 a degrevat unele persoane din aparatul acestuia.

Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi au avut obligaţia să convoace, pentru un termen de o zi, întreaga componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea renumărării voturilor.

La 13 aprilie 2009, Comisia Electorală Centrală a convocat în şedinţă toţi preşedinţii consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi cărora le-a fost adusă la cunoştinţă decizia nr.1 din 12 aprilie 2009 a Curţii Constituţionale prin care a fost a dispusă renumărarea buletinelor de vot, precum şi toate hotărîrile Comisiei Electorale Centrale privind executarea acestei decizii.

Participanţilor la şedinţă le-au fost distribuite ştampilele necesare, actele şi formularele proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi şi Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.

Comisia Electorală Centrală a elaborat şi expediat la data de 13 aprilie 2009 către organele administraţiei publice locale două circulare (contrasemnate de Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei şi Tineretului) privind punerea la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare a localurilor necesare pentru organizarea renumărării buletinelor de vot, dotate cu tehnică de calcul şi telefon.

O altă circulară a fost transmisă către fracţiunile parlamentare, concurenţii electorali, observatorii acreditaţi în organele electorale în care se solicita partidelor reprezentate în Parlament să asigure participarea membrilor cu drept de vot deliberativ desemnaţi în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare la procesul de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate, iar observatorii acreditaţi în organele electorale erau in formaţi despre data şi ora începerii procesului de renumărare a buletinelor de vot în conformitate cu Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514 din 13 aprilie 2009. În circulară se menţiona că procesul de renumărare a buletinelor de vot se va efectua în prezenţa concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi în organele electorale.

De menţionat că la momentul adoptării procesului-verbal la data de 11 aprilie 2009 la cifra ce indica numărul de alegători incluşi în listele electorale constituia 2.564.710, iar în listele suplimentare 100.906 de alegători au fost modificate, întrucît nu au fost luate în calcul persoanele care au participat la votare în afara Republicii Moldova.

În perioada 12–21 aprilie 2009 în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o contestaţie din partea membrului reprezentant al PSD în Comisia Electorală Centrală, o sesizare din partea dnei Elena Druţă, studentă la Universitatea de Studii din Parma, Italia, şi o petiţie din partea unui grup de cetăţeni moldoveni din Canada. La fel, a fost adresată şi o contestaţie privind declararea alegerilor nule, semnată de preşedintele Partidului Liberal dl Mihai Ghimpu.

În urma examinării unor declaraţii făcute de unii lideri politici făcute la conferinţele de presă, s-au constatat următoarele fapte care infirmă presupusele fraude:

la Cazacu Petru Ilie a.n. 05.11.1986 născut în Ţahnăuţi, Rezina şi Cazacu Petru Tudor a. n. 18.09.1986 născut în Cimişeni, Criuleni nu corespund nici numerele buletinelor de identitate 28051134 şi 21059569;

Ministerul Dezvoltării Informaţionale a comunicat Comisiei Electorale Centrale că evidenţa actelor de identitate personalizate se efectuează în Registrul documentelor şi în Registrul de Stat al Populaţiei, tehnologia cărora nu permite deţinerea de către mai multe persoane a actelor de identitate cu aceeaşi serie şi aceleaşi numere.

În perioada februarie-martie 2009 au fost eliberate: buletine de identitate în complet cu fişe de însoţire — 39395; buletine de identitate în complet cu fişe de însoţire schimbate din diferite motive — 32055; buletine de identitate în complet cu fişe de însoţire şi predate spre nimicire — 28194.

În lunile februarie-martie 2009, de la începutul perioadei electorale, au decedat 11881 persoane; în perioada preelectorală au decedat 1052 persoane, dar datele au parvenit în lunile februarie-martie; total decedate — 12933 persoane. Comisia Electorală Centrală admite că nu toate persoanele decedate au fost excluse din listele electorale, dar probe că cineva ar fi votat în numele celor decedate nu au fost prezentate.

În urma examinării mai multor materiale, Comisia Electorală Centrală a constatat că după alegerile parlamentare din 6 martie 2005 numărul cetăţenilor care au atins vîrsta de 18 ani a crescut cu 286697 persoane, ceea ce explică creşterea numărului alegătorilor incluşi în listele electorale.

În baza actelor şi proceselor-verbale prezentate de către consiliile electorale de circumscripţie şi în urma renumărării buletinelor de vot în ansamblu pe ţară, s-a stabilit:

După renumărarea voturilor valabil exprimate, datele acumulate de 4 partide care au trecut pragul electoral sînt următoarele:

Comisia Electorală Centrală a constatat că la momentul renumărării voturilor mai mulţi funcţionari electorali ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, din diverse motive, nu şi-au onorat obligaţiile conform Codului electoral şi Deciziei nr.1 din 12 aprilie 2009 a Curţii Constituţionale, ceea ce a pus în pericol însuşi procesul de renumărare a voturilor.

În conformitate cu art.60 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prezintă Curţii Constituţionale procesul-verbal (se anexează) privind totalizarea rezultatelor scrutinului parlamentar în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi.