Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale

Alegerile Preşedintelui Republicii Moldova din 4 aprilie 2005

Alegerile Preşedintelui RM din 4 aprilie 2005 au constituit cea de a doua competiţie electorală în cadrul căreia Parlamentul a ales şeful statului, ca urmare a modificării Constituţiei Republicii Moldova din iulie 2000. Vladimir Voronin a fost reales în funcţia de şef al statului de deputaţii comunişti, cu sprijinul celor din partea PPCD, PDM şi PSL.

Alegerile din 4 aprilie 2005

Primul candidat înregistrat la funcţia de şef al statului a fost liderul PCRM, Vladimir Voronin, propus de un grup de 34 de deputaţi comunişti. Propunerea candidaturii lui Vladimir Voronin a avut loc în conformitate cu decizia Plenarei CC al PCRM din 23 martie 2005. Dat fiind faptul că celelalte fracţiuni parlamentare nu şi-au propus propriii candidaţi la funcţia de Preşedinte al ţării şi pentru a respecta condiţia de participare a cel puţin doi competitori pentru validarea procedurii de votare, alţi 16 deputaţi ai PCRM au propus o candidatură de alternativă, ce a preşedintelui Academiei de Ştiinţe din Moldova, Gheorghe Duca.

La procedura de alegere a şefului statului au participat 56 de deputaţi ai fracţiunii PCRM, 8 deputaţi ai fracţiunii PDM, 11 deputaţi ai fracţiunii PPCD, precum şi 3 deputaţi ai PSL. Procedura votării a fost însoţită de o mare surpriză. Chiar şi după începerea procedurii de votare nu se ştia că fracţiunea PPCD şi grupul parlamentar al PSL vor participa la votare împreună cu fracţiunile PCRM şi PDM. 18 deputaţi ai fostului BMD, care şi-au însuşit titulatura formaţiunii pe care o reprezintă — AMN, nu au participat la votare, iar alţi 5 deputaţi AMN au absentat. În consecinţă, din cei 78 de deputaţi care au participat la alegerea şefului statului 75 au votat pentru Vladimir Voronin. Contracandidatul lui Voronin, Gheorghe Duca, a obţinut un singur vot, iar 2 buletine au fost declarate nevalabile. Astfel, Vladimir Voronin a fost reales în funcţia de şef al statului.

La 6 aprilie 2005, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova şi a validat alegerea lui Vladimir Voronin în funcţia respectivă.

La 7 aprilie 2005, Vladimir Voronin a depus jurămîntul constituţional şi astfel a intrat în exerciţiul celui de-al doilea mandat de şef al statului.

Date biografice Vladimir Voronin

Vladimir Voronin

Vladimir Voronin s-a născut la 25 mai 1941 în satul Corjova, raionul Dubăsari. Este căsătorit, are o fiică şi un fiu.

Studii:

 • 1961 — Tehnicumul cooperatist din Chişinău;
 • 1971 — Institutul Industriei Alimentare din Moscova (absolvit prin corespondenţă);
 • 1983 — Academia de Ştiinţe Sociale de pe lîngă CC al PCUS;
 • 1991 — Academia MAI al URSS.

Profesia:

 • inginer-economist, politolog, jurist.

Activitate profesională:

 • 1966–1971 — director al combinatului de panificaţie din Criuleni, apoi Dubăsari;
 • 1971–1981 — a activat în organe raionale de partid din Ungheni, preşedinte al Comitetului Executiv orăşenesc din Ungheni şi Dubăsari, apoi al Executivului raional Ungheni;
 • 1980–1990 — deputat în Sovietul Suprem al RSSM de legislatura X-a şi a XI-a;
 • 1983 — inspector, apoi şef-adjunct al secţiei organizatorice a CC al PCM;
 • 1985 — şef de secţie în Consiliul de Miniştri al RSSM;
 • 1985–1990 — prim-secretar al Comitetului orăşenesc de partid Bender;
 • 1989–1990 — ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, grad militar: general-maior;
 • 1990–1993 — în rezerva de cadre a MAI al Federaţiei Ruse.

Activitatea în organele de stat ale Republici Moldova:

 • În perioada martie 1998 — martie 2001 a deţinut funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIV-a, preşedinte al fracţiunii PCRM, membru al Biroului permanent al Parlamentului;
 • La 25 februarie 2001 a fost ales deputat în Parlamentul de legislatura a XV-a;
 • la 4 aprilie 2001 a fost ales Preşedinte al Republicii Moldova. Candidatura lui Vladimir Voronin a fost susţinută de 71 din deputaţi din cei 89 care au participat la votare;
 • La 6 martie 2005 a fost ales deputat în Parlamentul de legislatura a XVI-a.

Activitatea de partid:

 • În octombrie 1993 a fost copreşedinte al Comitetului organizatoric al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM);
 • În anul 1994 este ales prim-secretar al CC al PCRM, la congresele PCRM din 1997, 2001 şi 2004 a fost reales în funcţia de prim-secretar şi preşedinte al formaţiunii.

Date biografice Gheorghe Duca

Gheorghe Duca

S-a născut la 29 februarie, 1952, satul Copăceni, raionul Sîngerei.

Studii:

 • 1969–1974 — Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de chimie (a absolvit cu menţiune);
 • 1996–1979 — Doctorantura la Universitatea de Stat din Moldova, catedra de chimie fizică;
 • 1985–1986 — Instruire postdoctorală la Institutul de Fizică Chimică a Academiei de Ştiinţe din Rusia;
 • 1989–1990 — stagiere în domeniul ingineriei mediului la Universitatea “La Sapienza” din Roma, Italia;
 • 1993 — cursul de instruire “Ecological Management” din EERO, Olanda;
 • 1996 — cursul de instruire “Environmental Impact Assessment” din Universitatea Central-Europeana, Budapesta, Ungaria;
 • 2000 — cursul de instruire “Environmental Education” din Universitatea din California, Riverside, SUA.

Titluri ştiinţifice şi onorifice:

 • 1979 — doctor in ştiinţe, specialitatea 02 00 04 — chimie fizică, Universitatea de Stat din Moldova;
 • 1983 — laureat al premiului pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii din Moldova;
 • 1989 — doctor habilitat în ştiinţe, specialitatea 11.00.11 — protecţia mediului ambiant, 02.00.44 — cinetică şi cataliză, Universitatea din Odessa, Ucraina;
 • 1990 — profesor, Universitatea de Stat din Moldova;
 • 1992 — membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova;
 • 1996 — conferirea titlului onorific “Om emerit”;
 • 1997 — membru al Societăţii Chimice din SUA, Departamentul Mediul Ambiant;
 • 1999 — membru al Academiei Central-Europene de ştiinţă şi artă;
 • 1999 — membru al Academiei Internaţionale de Informatică;
 • 1999 — membru al Academiei Pedagogice din Rusia;
 • 2000 — membru al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova;
 • 2000 — doctor honoris causa, Universitatea “Gh.Asachi” din Iaşi, România;
 • 2000 — laureat al premiului de stat pentru ştiinţa, tehnica şi producţie;
 • 2003 — decorat cu Ordinul pentru Invenţii al Regatului Belgiei.

Experienţă managerială:

 • 1988–1992 — şeful Catedrei de Chimie Fizică a USM;
 • 1992–1998 — şeful Catedrei de Chimie Industrială şi Ecologică a USM;
 • 1992–1995 — decan al Facultăţii de Ecologie a Universităţii Internaţionale din Moldova;
 • 1992–2003 — preşedintele Comitetului republican pentru decernarea premiilor pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii;
 • 1994 — preşedinte al Consiliului Ştiinţific specializat pentru confirmarea titlului de doctor în ştiinţă;
 • 2000 — preşedinte al Asociaţiei de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA);
 • 2004 (februarie) — preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (din august 2004 membru al guvernului); Preşedinte al Asociaţiei Ecologice “Terra Nostra”.

Activitatea ştiinţifică:

 • Autor a peste 30 de monografii şi manuale, 65 de brevete, 350 de articole ştiinţifice în domeniile chimiei fizice, chimiei ecologice şi tehnologiei chimice.
 • Discipolii şcolii chimiei ecologice: 10 doctoranzi şi-au susţinut tezele, iar 6 doctoranzi pregătesc tezele în domeniul chimiei fizice şi protecţiei mediului ambiant.

Informaţie complementară:

 • 1998–2003 — expert la Programul European INTAS;
 • 1999–2003 — codirector al proiectului “Environmental Education Partnership Program” promovat de Universitatea din California, Riverside si Universitatea de Stat din Moldova;
 • 2001–2003 — copreşedinte al Comisiei mixte inter-guvernamentale moldo-polone pentru cooperare comercială, economică, ştiinţifică şi tehnică;
 • 2001–2003 — membru al consiliului de administrare a Centrului Regional de Mediu (REC);
 • 2002–2003 — preşedinte al Colegiului redacţional al revistei “Mediul ambiant”;
 • 2003 — coordonator al Republicii Moldova pentru implementarea Programului de aprovizionare cu apa finanţat de la Banca Mondiala;
 • 2003 — copreşedinte al Convenţiei Dunarene;
 • 2003 — membru al punctului focal politic al Fondului Global Ecologic (GEF).

Deţinător al premiilor şi medaliilor de aur şi argint la Expozitiile Internaţionale de Invenţii:

 • 1995–2003 — Bruxelles, Belgia;
 • 1996–1998 — Budapesta, Ungaria;
 • 1996–2001 — Iaşi, România;
 • 1997 — Londra, Marea Britanie;
 • 1997 — Sofia, Bulgaria.

Activitatea politică:

 • 1998–2001 — deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIV-a pe listele Blocului pentru o Moldovă Democrată şi Prosperă (BepMDP). Preşedinte al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt şi mijloace de informare în masa a Parlamentului Republicii Moldova;
 • 2001 — deputat în Parlamentul de legislatura a XV-a pe listele “Alianţei Braghiş”;
 • 2001–2004 — Ministrul al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.