Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Consiliului Politic Central al AMN privind campania împotriva Opoziţiei, lansată de conducerea statului

|versiune pentru tipar||
AMN / 6 decembrie 2003
Alianţa “Moldova Noastră”Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” şi-a demonstrat, în permanenţă, prin luările de poziţie, ataşamentul faţă de respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului. Prin participarea la crearea Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova, PAMN şi-a reconfirmat voinţa politică de consolidare a forţelor de orientare democratică şi proeuropeană în scopul stopării ofensivei comuniste asupra suveranităţii şi a unităţii teritoriale a statului. Obiectivul acestui for l-a constituit promovarea — în interior şi în exterior — a unui mesaj de rezistenţă în faţa tentativelor continue de instaurare a ideologiei şi a dictatului comuniştilor, a acţiunilor abuzive ale guvernării actuale, ce contestă rolul poporului şi al Opoziţiei în deciderea destinului Republicii Moldova. PAMN îşi promovează, prin intermediul acestui for, adeziunea fermă faţă de statalitatea Republicii Moldova şi faţă de orientarea prioritară spre integrarea europeană a statului — obiective programatice fundamentale ale formaţiunii noastre politice. Prin această poziţie, PAMN se detaşează clar de caracterul duplicitar al politicii guvernanţilor, care se autointitulează adepţi ai statalităţii şi ai alinierii la familia europeană, în timp ce PCRM a venit la putere cu un program electoral care prevede anularea statalităţii Republicii Moldova şi anexarea acesteia la “Uniunea Rusia-Belarus”. Intenţia de semnare a Memorandumului din 15 noiembrie, propus de Federaţia Rusă, demască acelaşi obiectiv ascuns al comuniştilor — de a lichida Republica Moldova ca stat.

Consolidarea societăţii civile şi unirea eforturilor Opoziţiei politice pentru stoparea acţiunilor de neadmitere a pluralismului politic şi de uzurpare a Puterii în stat nu sînt pe placul grupării politice antidemocratice. Aceasta, în frunte cu Preşedintele Republicii Moldova şi cu preşedintele Parlamentului, a lansat — în mod direct şi făţiş — o campanie acerbă de ponegrire şi de persecutare a oponenţilor politici, ca răspuns la demascarea minciunii şi a abuzurilor guvernării comuniste.

Comuniştii, încălcînd sistematic şi flagrant Constituţia şi legislaţia în vigoare, denaturează în mod grosolan şi abuziv mesajele Opoziţiei, urmărind, de fapt, să distragă opinia publică de la gravele probleme social-econiomice ale cetăţenilor. Guvernarea comunistă incompetentă respinge dialogul cu societatea, stimulează discordia interetnică, după care manifestă fariseism de probă superioară arătîndu-se “preocupată” de eventualitatea unui viitor Parlament monopartid! Afirmaţiile de acest gen, ca şi insultele publice la adresa Opoziţiei politice, demonstrează un comportament, sub limita admisibilului, în primul rînd din partea şefului Statului, care se conduce, în afirmaţiile sale, de emoţii nestăpînite, şi nu de atitudini echilibrate, pe măsura comportamentului unui Preşedinte.

Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” se va opune, în continuare acţiunilor de anihilare a instituţiilor democratice ale statului de către comunişti şi va apăra realizările obţinute de Republica Moldova în perioada de pînă la instalarea, prin populism şi promisiuni deşarte, a PCRM la putere. Totodată, Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” se desolidarizează categoric de unele acţiuni de esenţă radicală, ce nu fac parte din arsenalul formaţiunii noastre politice, cum sînt arderea drapelelor altor state sau a portretelor demnitarilor străini.

PAMN face apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de naţionalitate, de a nu se lăsa induşi în eroare de minciunile lansate de actualii guvernanţi, ce urmăresc scopul de a dezbina în continuare societatea, mizînd că, pe această cale, vor reuşi să mai înşele o dată populaţia şi să se menţină la Putere. Noi sîntem convinşi că numai prin eforturile tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, care se opun guvernării comuniste incompetente şi dictatoriale, vom reuşi să ne asigurăm libertatea şi un viitor democratic, european.

Serviciul de presă al PAMN
Declaraţia fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră” în legătură cu destituirea din funcţia de preşedinte al Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie a dnei Lidia Guţu Scrisoare deschisă către preşedintele PPCD, Iurie Roşca