Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Scrisoare deschisă către preşedintele PPCD, Iurie Roşca

|versiune pentru tipar||
AMN / 4 februarie 2004
Alianţa “Moldova Noastră”Domnule preşedinte al PPCD,

Prezentul răspuns la scrisoarea deschisă a Dumneavoastră din 26 ianuarie 2004 vreau să-l încep cu aceea că, pe parcursul mai multor ani, în calitatea mea de primar general, am fost adeseori ţinta unor atacuri politice dure şi agresive atît din partea Dumneavoastră, cît şi a altor reprezentanţi ai formaţiunii pe care o conduceţi. M-am abţinut să Vă răspund în public, dîndu-mi perfect seama că fiecare, pe măsura propriei competenţe, îşi înţelege rolul şi rostul aflării sale în politică.

Sînt cazuri cînd anumite formaţiuni politice fac numai zgomot, antrenîndu-şi aderenţii în proteste nonstop. Personal, nu aş avea nimic împotriva unor astfel de acţiuni. Fireşte, dacă se desfăşoară în condiţiile legii, fără excese extremiste gen arderea cărţilor, portretelor, drapelelor de stat etc. În acelaşi timp, alţii — iarăşi, în măsura competenţelor — se preocupă de soluţionarea problemelor cotidiene ale populaţiei: activitate de rutină care, rog să mă credeţi, nu mai lasă nici loc, nici timp pentru demagogie sau acţiuni de stradă. În ultimă instanţă, numai alegătorii decid care formă de comportament politic le este mai aproape.

Sincer vorbind, nici de această dată n-aş fi reacţionat la acuzaţiile Dumneavoastră, chiar dacă, în scrisoarea pe care mi-aţi adresat-o, V-aţi referit, în afară de “cîteva aspecte de ordin juridic” legate de atribuţiile primarului general, la aspecte “de ordin politic şi moral”. Dar Vă răspund doar din dorinţa sinceră de a limpezi nişte lucruri şi a pune punctul pe “i”.

Deşi sînt departe de extremele politice, niciodată nu am avut o atitudine ostilă faţă de Partidul Comuniştilor din R. Moldova sau faţă de Partidul Popular Creştin-Democrat. Întotdeauna m-am străduit să apăr interesele locuitorilor Chişinăului, indiferent de orientarea lor politică, să menţin activitatea Primăriei într-o albie cît de cît conformă voinţei exprimate de alegători.

După alegerile locale din anul 2003, circa jumătate din mandatele Consiliului municipal Chişinău au revenit PCRM. Aşa au decis alegătorii. Şi faptul că PPCD are în capitală, ca, de altfel, şi în întreaga ţară, un sprijin electoral mult mai mic e o problemă care trebuie să Vă preocupe pe Dumneavoastră personal, domnule Roşca, şi pe alţi membri ai conducerii PPCD.

Probabil, unii confundă democraţia cu neglijarea opţiunii majorităţii. Alţii, însă, iar în rîndul lor mă aflu şi eu, tind să-i respecte principiile. Cred că în structurile Primăriei reprezentanţii PCRM de mult ar fi trebuit să-şi aibă ponderea cuvenită. De aceea, cît priveşte PPCD, nu îi rămîne decît să se pregătească mai bine pentru viitoarele alegeri în municipiu şi atunci, prea poate, soarta electorală îi va surîde şi acestui partid.

Vreau să menţionez că, după alegerile din 2003, delegarea atribuţiilor viceprimarilor s-a efectuat conform organigramei şi structurii tradiţionale ale Primăriei. M-am referit la acest lucru şi cu alte ocazii, încît nu mai am de gînd să revin la problema în cauză. În ceea ce priveşte aluziile Dumneavoastră la “anumite puncte vulnerabile” şi “angajamente discrete” cu actualul partid de guvernămînt, pe care mi le atribuiţi, doresc să declar următoarele:

Atît în alegerile locale din 1999, cît şi în cele din 2003 anume eu am fost oponentul principal al PCRM. Acest fapt nu poate fi pus la îndoială de nici o persoană cu mintea trează. În ambele scrutine m-a susţinut majoritatea chişinăuienilor. Au făcut-o în pofida tuturor denigrărilor şi murdăriei turnate asupra mea, inclusiv de către PPCD. Nu am reacţionat atunci. Nu aş reacţiona nici acum. Pur şi simplu, mă face să reamintesc acest adevăr aspectul “moral” al problemei.

În această ordine de idei, consider că, în contextul clasei politice din R. Moldova, Dumneavoastră sînteţi una dintre persoanele mai puţin indicate cu dreptul de a vorbi despre moralitate. O spun pentru acei care, posibil, au uitat cine şi cum a distrus Convenţia Democrată din Moldova, cine şi în ce mod a votat împreună cu deputaţii comunişti modificările antidemocratice la Codul Electoral sau au purces la alte aranjamente de culise, soldate cu răsturnări de guvern, destrămări ale majorităţii parlamentare etc. Personal, nu am uitat nimic şi nici nu am dreptul să uit. Pentru că şi din cauza acestui fapt ţara noastră a ajuns astăzi la o guvernare, de care ar trebui să ne fie ruşine în faţa lumii întregi.

Ştiind că anul curent este preelectoral, la începutul lui aţi lansat un apel către toate forţele de opoziţie întru a crea un singur bloc în vederea participării la viitoarele alegeri parlamentare. Nu doresc să dezbat oportunitatea unui asemenea pas, şi nu din cauza unor “angajamente”, ci din simplul motiv că nu cred în sinceritatea Dumneavoastră. Atunci, în anul 1996, V-a crezut Mircea Snegur pe care, ulterior, l-aţi trădat.

Eu nu voi repeta greşeala lui Mircea Snegur!

Iar în ceea ce priveşte “angajamentele discrete”, îmi permit numai o singură întrebare: întîmplător oare, în aceeaşi zi cu apariţia în presă a scrisorii Dumneavoastră, oficiosul guvernamental “Moldova suverană” publică extrase din Codul Electoral referitor la procedura de revocare a primarilor prin referendum, intitulîndu-le cu litere de-o şchioapă: “Şi Urechean poate fi revocat?”. Pentru mine, această întrebare este pur retorică.

Este pentru prima, dar şi pentru ultima dată cînd decid să răspund la atacurile conducerii PPCD. Nu mă refer la membrii de rînd ai partidului: sînt sigur că majoritatea lor sînt oameni oneşti care ţin cu adevărat la acest pămînt şi la neamul nostru. Vreau, pur şi simplu, să spun că, indiferent cum se va proceda, nu voi reacţiona. Este de datoria mea să-mi onorez angajamentele asumate faţă de alegători. Şi vreau să precizez: faţă de toţi alegătorii, indiferent de apartenenţa de partid. Pentru că am o singură simpatie faţă de toţi — sînt chişinăuieni, şi faţă de ei am foarte mari obligaţiuni.

Serafim Urechean, primar general al municipiului Chişinău

/Timpul, nr. 5 (113), 6 februarie 2004/
Declaraţia Consiliului Politic Central al AMN privind campania împotriva Opoziţiei, lansată de conducerea statului Declaraţia AMN privind susţinerea manifestaţiilor de protest organizate de Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova