Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia AMN în legătură cu participarea în Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
AMN / 23 februarie 2004
Alianţa “Moldova Noastră”Alianţa “Moldova Noastră” a spijinit constant, prin formaţiunile politice ce au reuşit fuzionarea în partidul nostru, dialogul politic în vederea promovării democraţiei, a principiilor statului de drept şi ale economiei de piaţă. După ultimele alegeri parlamentare, forţele democratice au participat la mai multe formule de cooperare pentru atingerea acestor scopuri majore pe calea de dezvoltare a Republicii Moldova şi de accedere a sa în structurile europene. Aceste mecanisme au fost Forumul Democrat, Masa Rotundă cu Statut Permanent, în două formule, la care Alianţa “Moldova Noastră”, prin elementele sale constitutive, a fost şi fondator. Structurile respective au avut un rol important în sensibilizarea opiniei publice din interior şi din exterior, inclusiv a organismelor internaţionale competente — care au apreciat activitatea lor — în legătură cu încălcarea gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către Partidul Comuniştilor, după instalarea sa monopolizantă la Putere în Republica Moldova.

Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” este şi unul dintre fondatorii Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova. Obiectivul major, care a determinat crearea acestei importante structuri politice de cooperare a partidelor de orientare democratică, reformatoare şi europeană, a fost contracararea încercărilor Puterii actuale de a atenta la Constituţie, de a o revizui fără să se respecte cadrul legal actual, fără ca Partidul Comuniştilor, în frunte cu preşedintele său, tot el şi şef al statului, să manifeste răspundere pentru angajamentul asumat în faţa poporului, de a-i consulta opinia înainte de a atenta la acest document major al suveranităţii Republicii Moldova.

Declaraţia de constituire a Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova proclamă ca acest for politic “va coordona acţiunile forţelor politice parlamentare şi extraparlamentare şi ale societăţii civile din ţară pentru apărarea independenţei şi a regimului constituţional al Republicii Moldova şi va propune soluţii viabile şi echitabile de rezolvare a diferendului transnistrean în conformitate cu prevederile Constituţiei în vigoare şi cu normele de drept internaţional”.

Alianţa “Moldova Noastră” rămîne fidelă acestei meniri a CAICRM şi va lua, împreună cu celelalte forţe politice şi structuri ale societăţii civile, decizii adecvate în toate situaţiile în care va reapare pericolul pentru Constituţia şi Independenţa Republicii Moldova. Totodată, Alianţa “Moldova Noastră” consideră drept inoportune încercările unor forţe din cadrul CAICRM de a substitui această menire politică a Comitetului prin examinarea unor probleme de ordin tactic şi strategic privind inclusiv participarea forţelor politice în viitoarele alegeri parlamentare. PAMN a pledat constant pentru democratizarea CAICRM, poziţie care, din păcate, nu a beneficiat de receptivitatea respectivă. Dacă această stare de lucruri nu se va schimba, PAMN îşi rezervează dreptul de a-şi reconsidera calitatea de membru în CAICRM, neabdicînd de la obiectivul său de apărare a Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova.

În opinia partidului nostru, subiectul formulelor optime de participare în viitoarele alegeri parlamentare constituie apanajul unor negocieri mai curînd bilaterale, pornindu-se de la principiile programatice şi doctrinare ale partidelor, precum şi avîndu-se în vedere practicile şi experienţele coalizărilor electorale şi postelectorale, ca şi parlamentare, produse în ultimii ani în Republica Moldova.

Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” rămîne deschis dialogului politic, examinării soluţiilor de cooperare pentru ca în Republica Moldova să se producă alternanţa la guvernare în favoarea forţelor democratice, sarcină ce s-ar produce mai sigur în cazul în care partidele reformatoare şi proeuropene ar adopta un comportament corect, bazat pe priorităţi, şi nu pe egoismul de partid, comportament pus în serviciul triumfului democraţiei şi al dreptăţii în statul nostru.

Serviciul de presă al PAMN
Declaraţia AMN în legătură cu persecutarea făţişă a Opoziţiei Declaraţia AMN privind constituirea Blocului Politic “Moldova Noastră”