Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Consiliului Suprem al AMN cu privire la situaţia economică şi politică din Republica Moldova şi la necesitatea alternanţei democratice la guvernare

|versiune pentru tipar||
AMN / 20 martie 2004
Alianţa “Moldova Noastră”Alianţa “Moldova Noastră”, răspunzînd aşteptărilor electoratului, a promovat consecvent în deciziile şi acţiunile sale politice principiile programatice adoptate la Congresul de constituire a formaţiunii noastre, expunîndu-şi în permanenţă atitudinea faţă de evoluţiile social-economice din Republica Moldova.

Alianţa “Moldova Noastră” a demascat, în repetate rînduri, falsitatea promisiunilor electorale ale Partidului Comuniştilor, venit la putere prin populism şi înşelăciune. Constatăm, astăzi, că cetăţenii noştri sînt tot mai dezamăgiţi de prestaţia guvernanţilor care, prin politicile promovate şi deciziile adoptate, au adus societatea în pragul unei crize profunde de sistem, înrăutăţind grav nivelul de trai al populaţiei. Astfel, ne confruntăm cu o creştere galopantă a preţurilor, cauzată de creşterea inflaţiei şi de restrîngerea sectorului de producţie; cu o gravă stagnare economică, urmare a lipsei, în continuare, a unei strategii de atragere a investitorilor străini şi urmare a tendinţelor vădite de monopolizare a segmentelor economice de către grupări mafiote protejate de guvernanţii comunişti.

Aceeaşi tendinţă de monopolizare a puterii în stat se înregistrează în sfera politică, unde toate deciziile sînt luate de o singură persoană, iar Parlamentul rămîne o maşină de vot incapabilă să reacţioneze la problemele stringente din societate. În loc să asigure stabilitatea politică necesară în Republica Moldova pentru promovarea transformărilor radicale în contextul declaraţiilor Puterii privind integrarea europeană, liderii comunişti dezbină din nou societatea pe criterii etnice, îi persecută pe oponenţii politici, îngrădesc dreptul cetăţenilor la informarea corectă şi obiectivă asupra stării de lucruri. Sistemul judecătoresc este supus unui proces continuu de distrugere, ceea ce compromite definitiv statul de drept şi anulează orice speranţă a omului simplu de a i se face dreptate.

Alianţa “Moldova Noastră”, fiind un partid care pledează pentru promovarea valorilor democratice, pentru separarea puterilor în stat şi buna funcţionare a instituţiilor democratice, pentru respectarea principiilor economiei de piaţă şi pentru soluţionarea tuturor problemelor prin metoda dialogului, a fost şi rămîne forţa de consolidare a societăţii civile, organizînd o serie de acţiuni de ordin politic şi economic, menite să stopeze încercările comuniştilor de a dezechilibra sistemul social şi economic, de a lichida, în general, statul Republica Moldova. Datorită acţiunilor vehemente de protest, organizate de către Alianţa “Moldova Noastră” şi celelalte forţe de Opoziţie, s-a reuşit stoparea semnării unor documente care, în loc să reglementeze criza transnistreană, ar fi creat pe mulţi ani înainte un focar de instabilitate şi de insecuritate în sud-estul Europei. Alianţa “Moldova Noastră” şi-a reafirmat ataşamentul faţă de ideea soluţionării problemei transnistrene prin respectarea strictă a Constituţiei, prin extinderea formatului de negocieri, retragerea trupelor armatei ruse, în conformitate cu hotărîrile Summitelor de la Istanbul şi Porto.

Republica Moldova a intrat în anul preelectoral, în care se amplifică presiunile din partea comuniştilor, cramponaţi de ambiţia perpetuării cu orice preţ la putere. În aceste condiţii, Alianţa “Moldova Noastră”, care, în ultimele alegeri locale, şi-a identificat segmentul electoral, aflat în continuă creştere, şi-a anunţat disponibilitatea pentru un dialog serios cu forţele politice cu un anume sprijin în societate, îndemnîndu-le să-şi evalueze cît mai obiectiv şansele în viitoarele alegeri parlamentare şi să adopte, în funcţie de aceasta, deciziile optime privind participarea lor în scrutin. Numai apreciindu-ne cu obiectivitate şansele, stabilindu-ne corect sarcinile şi obiectivele, pledînd pentru o apropiere de cetăţean şi de nevoile lui, vom putea conta pe sprijinul întregii societăţi şi pe asigurarea, cu ajutorul acesteia, a alternanţei democratice la guvernare în statul nostru. Alianţa “Moldova Noastră” este conştientă de dificultăţile cu care se va confrunta în perioada postcomunistă în Republica Moldova. Efectuarea reformelor proeuropene sînt însă posibile doar prin consensul tuturor cetăţenilor, prin solidaritate socială şi civilă, printr-o opţiune democratică în viitoarele alegeri parlamentare, prin efortul fiecăruia dintre noi, care dorim o schimbare în bine în viaţa personală şi în destinul Republicii Moldova.

Serviciul de presă al PAMN
Declaraţia AMN privind constituirea Blocului Politic “Moldova Noastră” Hotărîrea Consiliului Suprem al AMN în vederea pregătirii pentru alegerile parlamentare din anul 2005