Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

AMN insistă ca Republica Moldova să depună cererea oficială de aderare la UE

|versiune pentru tipar||
AMN / 1 februarie 2007
Alianţa “Moldova Noastră”În calitate de Preşedinte al Alianţei “Moldova Noastră”, conform deciziei adoptate în cadrul Biroului Permanent Central al AMN la 30 ianuarie 2007, precum şi

Răspunzînd doleanţei majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova, care se pronunţă în favoarea aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, la standardele ei de prosperitate şi de democraţie;

Promovînd obiectivele de politică externă, fixate în Statutul şi în Programul Partidului Alianţa “Moldova Noastră” şi urmate consecvent de la crearea formaţiunii;

Conştientizînd că progresele efective în dezvoltarea politică, economică, administrativă, socială şi culturală pot fi obţinute de Republica Moldova doar prin conectarea ei la mecanisme asistate mai activ de Uniunea Europeană, cum ar fi cele din cadrul Instrumentelor de Pre-Aderare (IPA);

Luînd act de suspendarea procesului de extindere a Uniunii Europene, dar şi de faptul că pregătirile de aderare continuă intens în ţările candidate — Croaţia, Macedonia, Turcia;

Considerînd descurajatoare lipsa Republicii Moldova în rîndul candidaţilor potenţiali — Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo (sub Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate ONU);

Susţinînd aspiraţia Republicii Moldova la un tratament distinct, comparativ cu alţi participanţi la Politică Europeană de Vecinătate (ENP), justificat prin devenirea sa istorică şi situaţia geopolitică;

Constatînd că pentru abordarea directă a obiectivului de integrare europeană Republica Moldova dispune acum de experienţă proprie, rezultată din implementarea Planului Comun de Acţiuni cu Uniunea Europeană, dar şi de accesul la resursele acumulate de România în procesul aderării;

Exprimînd convingerea că angajarea deschisă pe calea aderării la Uniunea Europeană va îmbunătăţi raporturile Republicii Moldova cu vecinii săi din est, în primul rînd cu Ucraina şi Rusia, dar şi cu celelalte state ex-sovietice;

Apreciind că facilităţile solicitate de Republica Moldova de la Uniunea Europeană în privinţa comerţului, a circulaţiei cetăţenilor, sau a altor domenii, trebuie să fie justificate printr-un demers oficial de integrare europeană, care ar garanta asumarea cerinţelor impuse de Acquis-ul comunitar;

Partidul Alianţa “Moldova Noastră” consideră obligatoriu de a valorifica consensul pro-european din Parlament, experienţa cooperării cu organismele europene şi cea a noilor membri UE, precum şi timpul limitat, pentru a obţine includerea Moldovei în grupul ţărilor recunoscute de Uniunea Europeană ca fiind potenţiali candidaţi la aderare.

Aducem această poziţie a AMN la cunoştinţă Preşedintelui ţării, Parlamentului şi Guvernului.

În acelaşi timp, vom propune o iniţiativă legislativă, care dorim să exprime voinţa întregului Parlament şi invităm să o semneze toţi deputaţii, pentru a adopta o hotărîre, în baza căreia Guvernul va pregăti şi va depune cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană.

Serafim URECHEAN
Preşedinte al Partidului Alianţa “Moldova Noastră”

Serviciul de presă al AMN
Reprezentantul UE a discutat cu liderul AMN reglementarea conflictului de pe Nistru Sub conducerea Roşca-Voronin orice aberaţie se poate transforma în proces contra Opoziţiei