Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a Fracţiunii parlamentare “Alianţa Moldova Noastră” cu privire la situaţia din agricultură

|versiune pentru tipar||
AMN / 24 aprilie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”Domnilor Ţărani!
Domnule Preşedinte!
Onorată asistenţă!

Suntem nevoiţi să amintim opiniei publice şi Parlamentului că o mare parte a populaţiei din Moldova întâmpină în criză de alimente Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului, de care toată lumea trebuie să se bucure. Ca să nu mai vorbim de costul masei tradiţionale, căci am ajuns la cele mai mari preţuri din istoria tânărului nostru stat. Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” continuă demersurile pentru protejarea micului întreprinzător agricol şi pentru aplicarea unor soluţii eficiente de asigurare a securităţii alimentare. Căci ignoranţa guvernării comuniste a plasat ţara noastră agrară în rândul regiunilor lumii, care suferă de foame.

În ultimul său raport Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) estimează că Republica Moldova, alături de ţări precum Somalia, Zimbabwe, Lesotho şi Irak, se confruntă cu o criză de alimente şi necesită asistenţă din afară… Raportul FAO arată că aceste state duc lipsă de resurse pentru a depăşi “un deficit extraordinar în producţia şi aprovizionarea cu alimente”. De remarcat că în această listă, alături de alte câteva ţări din Asia şi Africa, Moldova e singura ţară din Europa — iată încă o realizare notorie, obţinută sub conducerea “înţeleaptă” a guvernării comuniste, pe lângă alte ruşinoase “recorduri” europene.

Pe fundalul acestor tendinţe, Guvernul de la Chişinău, continuă manipulările propagandistice. Bunăoară, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare se dă drept salvator al naţiunii, care a sporit producţia de carne în 2007 cu 10 mii tone faţă de anul precedent prin crearea condiţiilor favorabile şi subvenţionarea producătorilor cu 15 milioane lei. Este o tentativă cinică de a muşamaliza sacrificarea în masă a şeptelului de vite, la care producătorii au recurs din lipsă de condiţii şi datorită ineficienţei sistemului subvenţiilor de stat. Ministerul se laudă cu un fenomen ce indică o catastrofă în zootehnie(!) — un spor de moment la producţia de carne, obţinut prin lichidarea definitivă a contingentului de animale! În unele raioane au fost sacrificate până la 30% din şeptelul vitelor cornute deţinute de gospodăriile ţărăneşti. Iar în ansamblu pe ţară, în ultimul an, el s-a redus cu 25%. Cât priveşte subvenţiile de la buget, în 2007, cota întreprinderilor individuale şi a gospodăriilor ţărăneşti în totalul beneficiarilor constituie abia 11,4%. Cine ia grosul banilor? Întreprinderile mari, inclusiv noile “kolhozuri” private, promovate de comunişti în detrimentul masei sărăcite de mici agricultori. Iar cele 15 milioane de lei destinate zootehniei au fost oferite unui număr infim, de doar 60 de agenţi economici, ceea ce este departe de a crea “condiţii mai favorabile pentru producători”, în general.

Tabloul mai larg este şi mai trist. Ineficienţa conducerii centrale în anihilarea consecinţelor secetei din 2007 a amplificat exodul cetăţenilor — cu 12% a crescut pe parcursul ultimului an numărul celor plecaţi la muncă peste hotare, iar numărul celor plecaţi de la sate din totalul celor exilaţi de guvernarea comunistă a atins cota de 75%. Cercetările efectuate în oraşele din sud arată că aproape 40% din populaţia lor mănâncă numai o singură dată, sau maxim de două ori pe zi. Pe timp de iarnă lumea a fost nevoită să renunţe la mâncare pentru a plăti încălzirea!?. Contrar laudei de sine a Guvernului, peste 40% din familiile cu elevi în clasele primare menţionează lipsa alimentaţiei în şcoli, în timp ce şi acasă copiilor le lipseşte hrana suficientă.

Importurile de produse alimentare au sporit în ultimul timp din contul cetăţenilor şi din asistenţa externă. Iar valoarea lor în cifre e şocantă pentru o ţară agricolă ca Republica Moldova. În 2007, faţă de anul precedent, importul de legume a crescut cu 83%, importul de fructe — cu 40%, cereale am importat cu 300 % mai mult şi făină cu 200 %. Importurile de material semincer şi furaje au crescut de 3,3 ori în expresie bănească. Şi aceste investiţii în asigurarea securităţii alimentare au fost finanţate aproape exclusiv din fonduri private, fără contribuţii cât de cât semnificative ale statului.

Guvernul abia dacă a fost în stare să formeze unele rezerve de grâu, după ce ani de-a rândul a nesocotit propunerile insistente ale Fracţiunii parlamentare AMN de creare a Fondului de rezervă şi intervenţii pe piaţa cerealieră, de majorare esenţială şi descentralizare a Fondului de subvenţionare a micilor producători agricoli, de elaborare a politicilor moderne în domeniu, de reeşalonare a achitării impozitului funciar de către ţărani, şi altele. Cu o conducere atât de iresponsabilă şi de incompetentă, fără ajutor umanitar din exterior populaţia Moldovei ar fi îndurat foamete ca în anul "46. Şi aici constatăm că asistenţa externă, de circa 16 milioane dolari americani, a fost mai mare decât ajutorul oferit direct de propriul Guvern. Un rol al comuniştilor în această istorie poate fi doar acela de exploatare a ajutoarelor umanitare străine pentru a-şi face imagine politică, ceea ce este un pic altceva decât asigurarea securităţii alimentare a ţării!..

Trebuie să reamintim şi situaţia viticultorilor - altă realitate a grijii Guvernului faţă de ţărani. Contrar poveştilor oficiale, criza exportului de vinuri continuă, iar în rezultatul ei s-a acumulat o datorie uriaşă, de peste 43, 3 milioane de lei faţă de producătorii de struguri. De altfel, pierderile medii ale unei întreprinderi agricole au constituit 54 mii lei în 2007. Iar în agricultură activează circa 28 mii agenţi economici — 92% din numărul lor total în Republica Moldova. În aceste condiţii, în loc să susţină în primul rând producătorii mici şi mijlocii, guvernarea comunistă bagă pe gât investitorilor proiectul său megaloman “Oraşul vinului”, care nu trebuie nimănui, dar costă peste 350 milioane lei.

Distrugerea agriculturii şi a complexului agro-industrial de către guvernarea comunistă, cu bună ştiinţă sau în stare de inconştienţă — iată motivul care ne-a adus în rândul ţărilor aflate în criză alimentară. Anul 2007 a intrat în istoria Republicii Moldova, ca an în care categoria “produse alimentare, băuturi şi tutun” a pierdut enorm din avantajul competitiv şi a cedat poziţia de lider în structura exporturilor moldoveneşti. Efectele guvernării comuniste sunt tot mai vizibile — sate pustiite, copii săraci şi abandonaţi de părinţii, indici economici în descreştere.

Alianţa “Moldova Noastră” constată că guvernarea comunistă desfiinţează clasa ţăranilor liberi. Cerem stoparea acestor politici şi sprijinirea efectivă de către stat a fermierilor, în general, şi campania agricolă de primăvară, în mod special!

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” cere Guvernului să-şi schimbe de urgenţă atitudinea sa faţă de ţărani şi să treacă la politici agricole eficiente, propuse în repetate rânduri prin iniţiativele legislative ale AMN.

Prezentată în Parlamentul Republicii Moldova de dl Valeriu COSARCIUC

Serviciul de presă al AMN
Declaratie-apel a liderului AMN, Serafim Urechean, pentru solidarizarea fortelor democratice Iniţiativă de colectare a semnăturilor cetăţenilor pentru a determina Guvernul R. Moldova să semneze Convenţia privind micul trafic la frontiera cu UE