Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a delegaţilor Congresului VII al AMN privind Ideea naţională a Republicii Moldova — aderarea la Uniunea Europeană

|versiune pentru tipar||
AMN / 7 iunie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

În general, de la proclamarea Independenţei şi până în prezent, rezultatele guvernărilor din Republica Moldova au fost sub aşteptările cetăţenilor în ce priveşte democratizarea profundă a societăţii şi atingerea unui nivel de dezvoltare, care ar face statul nostru eligibil pentru integrarea europeană.

Această dorinţă creşte în rândul populaţiei, dovadă fiind că astăzi opt din zece optează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Însă, Guvernul Republici Moldova activează fără a avea o strategie oficială de pregătire a ţării pentru atingerea acestui obiectiv naţional. Rezultatele atestate la încheierea termenului de realizare a Planului Comun de Acţiuni, semnat în 2005, confirmă că atâta timp cât ne aflăm sub un regim comunist, perspectiva integrării noastre europene este incertă.

Considerăm esenţiale cel puţin două repere în procesul de apropiere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acordul de Parteneriat şi Cooperare, semnat în 1994, dar care, spre regret, a intrat în vigoare abia în anul 1998, a conferit Republicii Moldova statutul de partener direct al Uniunii Europene. Prin intermediul lui, UE a susţinut eforturile de consolidare a democraţiei şi de finalizare a tranziţiei spre economia de piaţă. La rândul său, Moldova şi-a asumat angajamentele de a respecta principiile democratice, ale dreptului internaţional, ale dreptului omului şi ale economiei de piaţă. Planul Comun de Acţiuni UE-RM (PCA), semnat în februarie 2005, a amplificat acest parteneriat, incluzând ţara noastră în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Astăzi PCA, în ce priveşte sinceritatea şi voinţa de integrare europeană a actualei guvernări, se prezintă ca un test compromis.

Cele câteva reforme efectuate în contextul PCA au reprezentat nişte speculaţii în interese politice înguste, iar puţinele lor aspecte pozitive sunt fragile şi unele deja au înregistrat regrese.

Iată de ce Republica Moldova rămâne cu restanţe majore în ce priveşte respectarea drepturilor omului, implementarea recomandărilor Consiliului Europei de consolidare a instituţiilor democratice, independenţa justiţiei, lupta cu corupţia, economia de piaţă, libertatea presei şi accesul la informaţie.

Deşi a beneficiat şi primeşte sprijin financiar european, Republica Moldova, practic, refuză să evalueze corectitudinea şi eficienţa valorificării fondurilor UE, ca şi gradul de armonizare a standardelor naţionale cu cele europene, inclusiv, în domeniul auditului finanţelor publice.

Congresul VII al Alianţei “Moldova Noastră” acuză guvernarea comunistă de faptul că Moldova rămâne în afara listei de ţări considerate de Uniunea Europeană ca potenţiale candidate la aderare. Ratarea acestei perspective ar avea un efect fatal asupra ţării noastre, descurajând reformele democratice şi economice, deviind investiţiile străine, defavorizându-ne în toate relaţiile externe.

Chiar şi în actuala sa condiţie, pentru a obţine un răspuns pozitiv din partea Uniunii Europene în ce priveşte liberalizarea schimbului comercial şi al circulaţiei cetăţenilor, Moldova ar trebui să-şi justifice solicitările prin iniţierea unui demers oficial de aderare, cu asumarea Acquis-ului comunitar.

În acest sens, noi, delegaţii Congresului VII (extraordinar) al Alianţei “Moldova Noastră”:

AMN declară drept Idee naţională a Republicii Moldova aderarea la Uniunea Europeană!

Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţie a delegaţilor la Congresul VII extraordinar al AMN cu privire la situaţia şi politicile de tineret în Republica Moldova