Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a delegaţilor la Congresul VII extraordinar al AMN cu privire la situaţia şi politicile de tineret în Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
AMN / 7 iunie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

După ce Programul Naţional de Tineret s-a dovedit a fi un document formal, populist şi lipsit de efecte practice, constatăm că Guvernul comunist a organizat încă o bufonadă pre-electorală, proclamând “Anul Tineretului” în 2008, după ce acelaşi an i s-au făcut anterior şi alte dedicaţii. Alianţa “Moldova Noastră” rămâne la convingerea că în Repubilca Moldova politicile guvernamentale, în fiecare an, ficare lună şi chiar fiecare zi, ar trebui să susţină real şi eficient generaţiile în creştere. Spre regret, însă, fapt ce pune în pericol viitorul ţării, situaţia tinerilor s-a agravat în perioada guvernării PCRM, politicile de tineret lipsesc sau sunt ineficiente, ceea ce afectează şansele de viitor ale ţării.

Potrivit experţilor internaţionali, dacă tendinţele se vor păstra, populaţia Republicii Moldova în anul 2050 va scădea drastic, până la 3 milioane persoane. În ultimii 5 ani numărul locuitorilor ţării deja a scăzut cu 6,7 %. Evident, se reduce populaţia activă, care susţine categoriile socialmente vulnerabile. Încadrarea tinerilor în câmpul muncii a devenit o problemă în ultimii ani. Aproape o jumătate dintre cei de până la 29 de ani sunt şomeri, ceea ce exprimă degradarea pregătirii cadrelor, dar şi reducerea numărului de locuri de muncă. Povara realităţii şi disperarea fac tinerii să plece peste hotare, iar Republica Moldova pierde, în special, o bună parte din potenţialul uman calificat. Acest fenomen, alături de scăderea aşteptată a ratei de reproducere a populaţiei, justifică pesimismul experţilor.

Deşi situaţia demografica e deosebit de alarmantă, în politicile guvernamentale, practic lipseşte stimularea familiilor tinere şi a deciziei lor planificate de a naşte mai mulţi copii. Dimpotrivă, guvernarea comunistă e interesată în emigrarea forţei de muncă, care o asigură cu bani de peste hotare. Iar, în consecinţă, zeci de mii de copii rămân acasă fără unul sau chiar ambii părinţi, în grija rudelor sau a vecinilor, fapt ce se răsfrânge deosebit de negativ asupra situaţiei şi dezvoltării lor.

Degradarea stării de sănătate in rândul tinerilor, dezvoltarea comportamentelor riscante, exodul şi migraţia ilicita, traficul cu fiinţe umane, rata înalta a şomajului, preţurile mereu in creştere in condiţiile lipsei veniturilor adecvate, lipsa locuinţei permanente, creşterea criminalităţii juvenile, ingorarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor — lista problemelor serioase cu care se confruntă tânăra generaţie pare dă fie fără de sfârşit în această ultimă oază a comunismului din Europa.

Readucerea la normaltate a Republicii Moldova, orice reformă democratică şi economică se vor clădi durabil numai prin educarea unui potenţial uman modern şi prin atitudinea faţă de oameni. Tinerii sunt resursa noastră cea mai valoroasă, iar aspiraţiile lor de a participa activ în viaţa societăţii va sta la baza dezvoltării şi a bunăstării Republicii Moldova. Congresul VII al Aliantei “Moldova Noastră” proclamă investiţia în resursele umane drept prioritate naţională. În acelaşi timp, chemăm tinerii să renunţe la pasivitate, să-şi determine şansele de viitor prin propria participare la viaţa politică a ţării.

În acest context, Alianţa “Moldova Noastra” reiterează poziţiile sale privind politicile de tineret:

Crearea unei noi generaţii de politicieni trebuie să aducă viziuni moderne asupra dezvoltarii societatii, să implice tinerii în luarea deciziilor, să perfecteze politicile de tineret şi cele generale ale statului.

Congresul VII al AMN considera ca aceste aprecieri şi iniţiatiative vor fi sustinute în societate. Eexprimăm disponibilitatea partidului de a susţine, la rândul său, şi de a include în politicile sale orice propunere, care va contribui la ameliorarea situaţiei tinerilor din Republica Moldova.

Declaraţie a delegaţilor Congresului VII al AMN privind Ideea naţională a Republicii Moldova — aderarea la Uniunea Europeană Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră”