Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a Fracţiunii AMN despre identificarea Companiei “Teleradio-Moldova” cu guvernarea comunistă

|versiune pentru tipar||
AMN / 3 octombrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Fracţiunea parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” a solicitat în repetate rânduri Consiliului de Observatori şi administraţiei Companiei “Teleradio-Moldova” să asigure transformarea acesteia într-o instituţie cu adevărat publică. În acest context am prezentat câteva declaraţii la tribuna centrală a Parlamentului şi mai multe interpelări. În două rânduri am propus legislativului să adopte un apel pentru asigurarea dreptului la libera informare şi exprimare a opiniei. Ea urma să dea un semnal de oprire a presiunilor crescânde a autorităţilor de stat asupra presei, în special, a celei independente. Cu acelaşi scop membrii Fracţiunii AMN au avut o întâlnire cu reprezentanţii noului Consiliu de Observatori ai Companiei “Teleradio-Moldova”. Am răspuns şi la invitaţia conducerii Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului, mergând noi la o şedinţă a acestui Consiliu.

Justeţea şi legalitatea cerinţelor, pe care Alianţa “Moldova Noastră” le înaintează cu perseverenţă se vede şi din faptul că ele coincid în mare măsură cu obiecţiile şi recomandările expuse în repetate rânduri de experţii europeni, dar şi de diplomaţii occidentali acreditaţi la Chişinău.

Iată de ce ne exprimăm indignarea şi îngrijorarea faţă de modul în care Compania “Teleradio-Moldova” a înţeles şi a reacţionat la pichetarea ei de către reprezentanţii AMN. Esenţa declaraţiei Companiei “Teleradio-Moldova” din 1 octombrie rezidă în faptul că ea repetă la indigo mesajele actualei guvernări comuniste, atunci când este acuzată de subordonarea instituţiei publice a audiovizualului.

Dorind să citească notaţii protestatarilor din Opoziţie, conducerea Companiei permiţându-şi să dea aprecieri politice, în fapt, şi-a developat încă o dată calitatea sa de servitor docil al Puterii comuniste.

AMN a folosit, într-adevăr, o cale absolut normală şi paşnică pentru a presa, dacă vreţi, conducerea instituţiei pretins publice să implementeze şi să respecte standardele serviciului public, cel puţin cele fixate de Codul Audiovizualului.

Adică, să devină imparţială, să reflecte echidistant realitatea, pluralismul de opinii şi cel politic, sa asigure dreptul la informare corectă al cetăţenilor şi cel de exprimare a opiniei. Dar ea ripostează, arătând că refuză categoric să renunţe la statutul de portavoce a clanului Voronin.

Însuşi reportajul despre pichetare a fost astfel fabricat, încât să denigreze protestatarii, să ascundă explicaţiile acţiunii şi să creeze o imagine bună provocatorilor trimişi de coaliţia roş-oranj. Caracterul tendenţios şi pro-comunist, lipsa pluralismului şi a echilibrului de opinii în programele de ştiri şi cele pseudo-analitice de la “Teleradio-Moldova” sunt dovedite şi de noi, dar şi de multe monitorizări de conţinut efectuate de experţii locali şi străini. Dacă la mintea autorilor declaraţiei TVR încă nu ajunge acest adevăr, amintim numai distribuţia din cadrul “Mesagerului” de pe 27 septembrie, curent. Deci, în ziua aceasta când s-au produs Congresele a trei partide politice necomuniste, vaste acţiuni de protest ale pensionarilor şi deţinătorilor de patente la Bălţi — în programul de ştiri al televiziunii pretins publice nici o iotă despre aceste importante evenimente politice şi sociale.

În schimb — prezentări ample de la participarea lui V. Voronin şi Gh. Papuc la sărbătoarea vânătorilor, dar şi de la constituirea unui bloc sindical studenţesc de alternativă sub control comunist — cu comsomolişti şi drapele roşii. Şi aşa în fiecare zi, cu cenzurarea dură a opiniilor ce critică politicile guvernanţilor. Ce argumente mai vreţi? Unde găsiţi aici respectarea legii naţionale a audiovizualului, aşa proastă cum a adoptat-o majoritatea roş-oranj, sau, cu atât mai mult — a standardelor europene?

Atragem din nou atenţia opiniei publice interne şi a celei internaţionale că aşa-zisa Instituţie Publică Naţională a Audiovizualului, întreţinută din banii tuturor cetăţenilor, deserveşte în mod prioritar interesele de grup şi de partid ale celor aflaţi la Putere în Republica Moldova.

Ea ascunde adevărul despre sărăcia populaţiei, eşecurile economiei reale, catastrofa din agricultură, salariile mizere şi preţurile exorbitante la produsele de primă necesitate, dezastrul infrastructurii, în special, al drumurilor, climatul investiţional negativ, emigrarea masivă a populaţiei în căutarea surselor de existenţă, traficul de stupefiante şi fiinţe umane cu implicarea unor factori oficiali, cazurile de mare corupţie în structurile centrale ale administraţiei de stat şi alte realităţi ce afectează existenţa Republicii Moldova.

Cu o asemenea politică editorială a Companiei “Teleradio-Moldova”, care a fost acuzată de nereguli şi în alegerile precedente, este imposibilă o campanie electorală liberă, corectă şi transparentă în anul 2009, campanie deja începută şi fraudată de Voronin şi acoliţii săi.

Avertismentele Uniunii Europene, ale raportorilor Consiliului Europei şi ale organizaţiilor de media din Sud-estul Europei, care constată aceste lacune şi spun că ele pot compromite şansa europeană a Republicii Moldova, sunt ignorate, la fel ca şi protestul AMN din 1 octombrie.

Cerem cu insistenţă ca autoritatea de reglementare a audiovizualului şi Consiliul de Observatori să-şi ia în serios responsabilităţile şi să asigure transformarea reală a Companiei “Teleradio-Moldova” în una publică, prin politica ei editorială, nu doar prin denumire şi sursă de finanţare. Cerem guvernării comuniste să pună capăt fenomenului de cenzură în mass-media şi să asigure dreptul la libera informare şi exprimare!

Vă mulţumesc!

Leonid BUJOR
Deputat, membru al Fracţiunii AMN

Autorităţile comuniste lovesc din nou ţăranii şi agricultura Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră”