Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Fracţiunii AMN “Cu privire la situaţia creată în organele de drept şi de justiţie din Republica Moldova”

|versiune pentru tipar||
AMN / 23 octombrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Onorat Parlament!

Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 27 august 1991 a proclamat garantarea exercitării drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţilor politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.

Pornind de la acest document istoric, Constituţia prin art. 1 alin (3) a declarat că Republica Moldova este un stat de drept şi democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltate a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supremă şi sunt garantate.

Cum sunt promovate în viaţă aceste valori sfinte pentru orice societate democratică de către guvernarea comunistă la finele a opt ani de guvernate, ne-a demonstrat cu lux de amănunte realitatea din această ţară, tară ajunsă la prag de catastrofă umană.

Privind aseară la televizor laudele Preşedintelui Voronin în faţa unui jurnalist rus, mă gândeam tot ruseşte “Tvoimi ustami da miod piti”.

Dar să analizăm încă o dată care este situaţia în sistemul instituţiilor fundamentale ale statului ce au menirea de a sta la straja valorilor umane, unanim recunoscute, enunţate mai sus.

Poliţia

Acest organism statal subordonat completamente şi în mod abuziv şi ilegal şefului Statului, a uitat cu desăvârşire că este hrănit, îmbrăcat şi bine plătit din sudarea acestui năcăjit poporului.

Aceşti tineri colonei şi generali au uitat că-şi trag rădăcinile din sânul ţărănimii noastre, care astăzi geme sub cizma regimului comunist.

Poliţia a uitat că menirea ei sfântă este apărarea drepturilor cetăţenilor şi s-a transformat într-un jandarm al societăţii, s-a transformat într-o bâtă în mâna regimului actual care o foloseşte pentru a înăbuşi orice formă de protest, aruncând-o asupra celor ce împărtăşesc alte idei decât cele ale guvernării comuniste, asmuţind-o asupra oamenilor care iese în piaţă, asupra jurnaliştilor care doresc să-şi onoreze onest meseria, asupra businessmenilor care susţin reformele democratice, asupra politicienilor din opoziţie, fie la nivel local s-au central.

Culminând cu înăbuşirea prin forţă brutală a protestelor autorizare de către primărie ale jurnaliştilor, susţinuţi de cetăţenii simpli de la casa Radio din toamna anului 2004, organele de forţă au alunecat definitiv pe panta samavolniciei şi ilegalităţii, transformându-se într-un instrument docil al puterii şi partidului comuniştilor, şi una şi alta controlate în exclusivitate de Preşedintele Voronin. Dar aceşti tineri cu epoleţi grei trebuie să conştientizeze şi să ia aminte: apa trece, pietre rămân. Spre exemplu deunăzi, după 18 ani de la tristele evenimente de la Timişoara care a organizat masacrul propriului popor, la cei 80 de ani trăiţi îi au primit câte 18 ani de puşcărie.

Mai ieri Preşedintele Voronin a anunţat cu mult patos decretarea unei noi funcţii de viceprim-ministru şi numirea Generalului de poliţie Mejinschi în fotoliul respectiv. Scopul evident al Şefului Statului, tot el şi lider al Partidului Comunist este unul: de a concentra într-un singur punct toate forţele represive ale statului MAI, CCCEC şi Serviciul de informaţie si securitate. Învelind această bombonică cu slogane privind lupta cu corupţia, din punct de vedere juridic avem de furcă cu încă un abuz din partea şefului statului şi anume : concentrarea ilegală a instituţiilor represive ale statului în propriile mâini.

Într-o strictă logică juridică prin acest Decret seful statului sfidând Constituţia, a uzurpat puterea Parlamentului. Or, conform art. 98 alin (6) din Constituţie, preşedintele ţării numeşte unii membri ai Guvernului numai la propunerea Prim-ministrului şi numai în caz de remaniere Guvernamentale, iar în baza alin (3) al aceluiaşi art. din Legea Supremă lista guvernului se dezbate în şedinţa Parlamentului. Prin Hotărârea Parlamentului nr. 73- XVI din 31martie 2008 legislativul a aprobat o listă exhaustivă a actualului Guvern, iar conform Constituţiei şi Legii cu privire la Guvern, numai Parlamentul este în drept să opereze modificări la această listă, mărind s-au micşorând numărul membrilor guvernului.

Neglijând cu desăvârşire Constituţia şi Legile ţării Preşedintele Voronin ar putea să facă ce-i pofteşte inima din acest Guvern, iar noi am putea să ne trezim peste noapte cu fel de fel de structuri care să ne transforme nu numai ţara, dar şi propriile case în nişte închisori.

Procuratura

Acest instrument statal, unicul care, în pofida angajamentelor luate de către statul R. Moldova la momentul aderării la Consiliul Europei, a rămas şi după formă şi după conţinut de tip sovietic, a fost de asemenea subordonat şi este controlat de şeful statului. Amplasarea art. 125 din Constituţie, care situează mandatul procurorilor în capitolul privind autoritatea judecătorească, Parlamentul aşa şi nu a făcut până în prezent nimic, pentru ca Procuratura să devină parte componentă a sistemului de justiţie. Locul şi rolul procurorului în sistemul nostru de drept rămâne incert, din care cauză procurorii nu mai supraveghează efectiv activitatea poliţiei, securităţii, CCCEC. Acest organ şi-a pierdut în totalitate independenţa, devenind o simplă curea de transmisie între organele represive şi instanţa de judecată şi nu un instrument de respectare a drepturilor omului.

Justiţia

În Republica Moldova guvernarea nu este interesată să promoveze independenţa judecătorilor, necesară înfăptuirii supremaţiei dreptului şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Consiliul Superior al Magistraturii s-a transformat dintr-un organ constituţional independent de autoadministrare judecătorească cu competenţa de promovare a judecătorilor, într-un grup de simpli alegători care deservesc Preşedintele ţării şi Parlamentul..

În ultimul timp Republica Moldova se ciocneşte de creşterea vertiginoasă a numărului de cazuri la CEDO, în timp ce nimeni nu este tras la răspundere pentru prejudicierea bugetului public al statului în urma acestora.

În baza celor expuse, fracţiunea AMN declară următoarele:

  1. Pe fundalul sărăcirii tot mai rapide a majorităţii populaţiei, odată cu apropierea alegerilor parlamentare din primăvara anului 2009, actuala guvernare îşi subordonează tot mai mult organele de drept, instituţii fundamentale ale statului. Aceste instituţii devin din ce în ce mai mult un instrument folosit de guvernarea comunistă pentru a suprima drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. AMN cheamă colaboratorii de poliţie, ai CCCEC, securităţii, procuraturii, judecătorii să-şi îndeplinească cu onoare şi demnitate atribuţiile constituţionale, să nu se lase influenţaţi de regimul comunist, care este un regim autoritar şi antinaţional.
  2. AMN cheamă cetăţenii R. Moldova să conştientizeze: Actuala putere, care guvernează statul timp de 8 ani ne-a aruncat cu zeci de ani în urmă. Au transformat această ţară într-o pată neagră pe harta Europei, a sărăcit şi mai mult populaţia, a pustiit satele Moldovei, punând cetăţenii în situaţia să ia drumul pribegiei.
  3. AMN se adresează reprezentanţilor mass-media, societăţii civile, să conştientizeze permanent şi să ia atitudine la acţiunile ilegale ale actualei guvernări, care în agonia sa şi în setea sa de putere ar putea arunca ţara noastră de pe malul prăpastiei în haos şi dictatură. Criza s-a copt. Vârfurile nu mai pot conduce pe vechi, iar masele nu mai vor să trăiască pe vechi. În această perioadă de grea cumpănă societatea, organele statutului, oamenii de bună credinţă sunt obligaţi să nu clatine luntrea, să nu împiedice procesul de preluare a puterii în stat, în mod paşnic şi democratic, de către oamenii care ţin cu adevărat la această ţară.

A prezentat în şedinţa plenară a Parlamentului de către
Gheroghe SUSARENCO, deputat, membru al Fracţiunii AMN

Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţie de poziţie a AMN faţă de proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2009, propus de Guvernul comunist