Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie de poziţie a AMN faţă de proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2009, propus de Guvernul comunist

|versiune pentru tipar||
AMN / 29 octombrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Alianţa “Moldova Noastră”, după o analiză detaliată, constată că proiectul Bugetului de Stat pe 2009 exprimă practica de fraudare a banilor publici, de şantajare a tuturor celor nesupuşi şi e destinat finanţării intereselor electorale ale Partidului Comuniştilor. AMN acuză Guvernul că îndeplineşte comenzi politice la distribuirea bugetului, în detrimentul priorităţilor reale ale ţării.

Este suficient să menţionăm, dintr-un lung şir de argumente, că, faţă de acelaşi proiect de anul trecut, în Fondul de Rezervă al Guvernului se propune cu 340% mai mult — 155,4 milioane lei; în Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională — 156 milioane lei; pentru finanţarea Companiei “Teleradio-Moldova”, care face partizanat procomunist ignorând standardele europene de instituţie publică a audiovizualului, proiectul cere cu 80% mai mult — 92,4 milioane lei. Avem deja peste 400 milioane de lei, pe care-i putem considera drept alocaţii indirecte pentru finanţarea campaniei electorale a PCRM şi a coaliţiei roş-oranj, deşi aceste calcule nu se opresc aici.

În esenţă, proiectul Bugetului de Stat prevede o creştere economică redusă — sporirea cu doar 106% a Produsului Intern Brut, ceea ce denotă eşecul politicilor guvernamentale, dar şi camuflarea tradiţională a unei părţi din veniturile potenţiale. În 2009 veniturile la Bugetul de Stat se prevede să sporească faţă de veniturile scontate pentru 2008 doar în limita ratei inflaţiei — cu 10,6%, constituind 17,74 miliarde lei, ceea ce reprezintă o trişare şi un semn de stagnare economică.

Deşi autorităţilor le place să-l declare social, viitorul buget este mai degrabă poliţienesc! Ponderea cheltuielilor pentru “Menţinerea ordinii publice, apărare şi securitatea statului” în proiectul Bugetului de Stat pentru 2009 e mărită cu 8% faţă de cea prevăzută pentru anul curent, în comparaţie cu “Cheltuielile de ordin social”, a căror pondere sporeşte doar cu un singur procent, în timp ce ponderea “Cheltuielilor de ordin economic” va descreşte cu 3% faţă de anul 2008.

Cifrele sumare ale cheltuielilor prevăzute pentru învăţământ se distribuie astfel, încât ocolesc nevoilor primordiale ale sistemului educaţional şi ale personalului didactic! Bunăoară, pentru sfera ştiinţei şi inovării se prevăd 511 milioane lei, cu 30% mai mult faţă de suma aprobată pe 2008 şi tot cu 30% mai mult decât alocaţiile pentru întregul “Învăţământ superior”, a cărui finanţare de bază se limitează la 394 milioane lei.

Alianţa “Moldova Noastră” consideră necesar să li suplimenteze alocaţiile instituţiilor, ce se ocupă de cercetări ştiinţifice aplicate în complexul agroindustrial, cu minimum 50 milioane de lei din contul redistribuirii interne. De asemenea, AMN, care a declarat educaţia drept obiectiv de bază al dezvoltării ţării, propune ca de la 1 ianuarie 2009 salariile lunare de funcţie pentru cadrele didactice să fie stabilite în mărimile specificate mai jos:

 1. Profesor, învăţător
  • cu studii superioare — 2500 lei
  • cu studii medii de specialitate — 2200 lei
  • fără studii speciale — 1700 lei
 2. Educator, metodist şi alte cadre didactice în învăţământul preşcolar, primar, special şi extraşcolar, profesor-antrenor de sport din şcolile sportive; instructor, maistru-instructor, metodist în învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate
  • cu studii superioare — 2200 lei
  • cu studii medii de specialitate — 2000 lei
  • fără studii speciale — 1700 lei
 3. Corpul profesoral
  • Profesor universitar — 3500 lei
  • Conferenţiar universitar — 3000 lei
  • Lector superior universitar — 2700 lei
  • Lector universitar; asistent universitar — 2500 lei

Aceste majorări necesită finanţări de 862 milioane lei anual, drept pentru care AMN propune majorarea alocaţiilor pentru învăţământ cu 500 milioane faţă de cele prevăzute în proiect. Considerăm insuficientă şi ofensatoare propunerea Guvernului comunist de a majora salariile lunare de funcţie de la 400 la 600 lei pentru categoria I de salarizare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi corpul profesoral din învăţământul superior şi postuniversitar de la 1 ianuarie 2009.

Orientarea socială a bugetului, în special, spre ocrotirii sănătăţii, e contrazisă de cifre! Legislaţia în vigoare cere ca suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală să fie de minimum 12,1% din totalul cheltuielilor de bază aprobate, ceea ce ar însemna pentru anul viitor 1 miliard 882 milioane 800 mii lei. Pe când proiectul Bugetului de Stat pe 2009 prevede cu 60 milioane lei mai puţin. La moment, numai pe lista de aşteptare a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie sunt incluşi circa 1100 de cetăţeni invalizi pentru endoprotezare gratuită de şold şi 55 pentru endoprotezare de genunchi. Circa 2800 de persoane devin anual invalizi în urma afecţiunilor cardiovasculare, dintre care 75% ar putea fi trataţi chirurgical, dacă statul ar aloca resursele necesare. Dar oamenii aşteaptă fără speranţă de ani de zile. Dezvoltarea unei naţiuni sănătoase şi puternice prin înlăturarea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei, pe termen scurt, şi prin fortificarea, modernizarea sistemului de sănătate publică pe termen lung, este un obiectiv fundamentale pentru AMN, de aceea insistăm să fie suplimentate cu cel puţin 30 milioane de lei alocările Bugetului de Stat pentru Fondul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.

Guvernarea comunistă alocă sume mizere în proiectul Bugetului pentru agricultură! Se propune subvenţionarea producătorilor agricoli în sumă de 313,5 milioane lei, ceea ce este cu 117,5 milioane mai puţin faţă de suma prevăzută pentru anul 2008. E o bătaie de joc faţă de ţărani, care au suferit pierderi imense, de aproape 3 miliarde de lei, ca urmare a secetei din 2007, dar şi a inundaţiilor din anul curent.

AMN a insistat şi anterior ca Bugetul de Stat curent să fie modificat, alocându-se suplimentar 300 milioane lei autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul doi pentru subvenţionarea lucrărilor agricole în primăvara anului 2008, iniţiativă legislativă respinsă de comunişti. În 2009, cu scopul de a susţine cu adevărat ţăranii, Alianţa “Moldova Noastră” propune ca Fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli să fie suplimentat cu 350 milioane lei.

Compartimentul “Investiţii capitale” arată că şi în bugetul propus pentru anul viitor Guvernul comunist discriminează şi şantajează administraţiile comunităţilor locale de orientare democratică. În timp ce autorităţilor publice centrale li se alocă 1 miliard 442 milioane lei pentru investiţii capitale, cu 90 milioane mai mult decât soldul costurilor de deviz, atunci autorităţilor publice locale li se alocă în aceleaşi scopuri doar 184 milioane lei, cu 567 milioane mai puţin decât costurile de deviz.

Încă un exemplu de lipsă a logicii Guvernului în domeniul investiţiilor capitale este următorul. Pentru toate cele peste 1600 de instituţii subordonate Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei se prevăd puţin peste 29 milioane lei, în timp ce pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei se alocă 84 milioane, dintre care aproape jumătate pentru o enigmatică Universitate Academică, 10 milioane pentru un singur Liceu Academic, căruia în anul curent i s-au mai dat 30 milioane lei. Numai pentru reconstrucţia Centrului de calcul şi a blocului tehnic al Bibliotecii Academice se propun 15 milioane lei. Iar pentru reconstrucţia a două obiective din patrimoniul naţional arhitectural şi cultural — Muzeul Naţional de Artă şi Sala cu Orgă se prevăd doar 2 şi, respectiv, 3 milioane. Unde e clientela comunistă — acolo se îndreaptă banii publici, ca să poată fi mai uşor deturnaţi în interesul clanului aflat la Putere!

Alianţa “Moldova Noastră” declară proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2009 drept unul clientelar, coruptibil şi străin de priorităţile de dezvoltare ale ţării. Guvernarea comunistă foloseşte acest document fundamental al vieţii social-economice ca pe un instrument de jecmănire a populaţiei şi a agenţilor economici la capitolul Venituri, iar la capitolul Cheltuieli ca pe o sursă de finanţare a intereselor electorale ale PCRM. Fără îndoială, dacă va fi adoptat cu ignorarea tradiţională a amendamentelor din partea deputaţilor din Opoziţie, Fracţiunea AMN în Parlament va vota împotriva adoptării Bugetul de Stat pentru anul 2009, considerând că el va submina situaţia social-economică şi democraţia din Republica Moldova!

Declaraţia Fracţiunii AMN “Cu privire la situaţia creată în organele de drept şi de justiţie din Republica Moldova” Declaraţie a Fracţiunii AMN de protest faţă de arestarea ilegală şi tratamentul inuman al primarului de Vorniceni, Gh. Ionel