Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a deputatului Alexandru Oleinic, din partea Fracţiunii AMN pe marginea proiectului de lege Asigurărilor Sociale de stat pe anul 2009

|versiune pentru tipar||
AMN / 6 noiembrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Stimaţi colegi,
Onorată asistenţă!

Asigurarea Socială reprezintă un sistem de protecţie socială a cetăţenilor, materializat în acordarea de pensii, indemnizaţii, alte prestaţii. Succesul programelor Asigurărilor Sociale de Stat depinde de calitatea lor, care se datorează voinţei politice de înţelegere şi de susţinere a populaţiei.

Dacă privim lucrurile prin această prismă, Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, ca şi Bugetele din anii precedenţi — nu demonstrează voinţa politică a Partidului Comunist de a sprijini categoriile defavorizate, ce constituie peste 30% din totalul populaţiei. Principala apreciere este că “performanţele” negative ale economiei naţionale şi ale politicilor guvernării comuniste pun cruce pe speranţa cetăţenilor într-un sprijin real din partea statului. Orientarea socială a bugetului rămâne doar o poveste repetată din an în an de către Guvernul comunist.

Drept dovadă — 59 la sută din cetăţeni apreciază drept greşită realizarea politicilor sociale, 90 la sută sunt nemulţămiţi de politicile cu impact direct asupra salariaţilor, 86 la sută sunt nemulţămiţi de asigurarea cu locuri de muncă, 88 la sută de politicile de combatere a sărăciei, 26 la sută rămân sub pragul sărăciei, iar ceilalţi 73 la sută consideră că nu au un trai decent. Şi doar 0,3 % afirmă că “au totul ce le trebuie, fără să se limiteze la ceva”. Astăzi, 85% din toate veniturile bugetului asigurărilor sociale revin angajatorului şi angajatului. Dacă 2004 contribuţia pentru salariat era de 2%, iată că în 2009 va fi de 6% . Statul se eschivează, în mod tot mai vădit, de la obligaţia de a finanţa protecţia socială a cetăţenilor, trecând povara pe salariat.

Pe lângă majorarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru salariaţi, sunt în creştere şi sumele de asigurare pentru cei ce activează din cont propriu.

Taxa anuală a contribuţiei de Asigurare Socială de Stat creşte cu 800 de lei, pe când cuantumul indemnizaţiilor unice la naşterea copilului se majorează cu doar 200 de lei.

Voi reaminti că fracţiunea AMN a propus, şi insistă şi în cazul Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2009, să fie majorate acestea alocaţii până la 3000 de lei pentru primul copil şi până la 5000 de lei pentru următorii.

Referitor la cea mai importantă componenţă a sistemului de protecţie socială — fondul de pensionare — vom remarca faptul că sporirea cheltuielilor incluse nu înseamnă nicidecum că pensiile vor creşte. Ele vor fi doar indexate, aşa cum se procedează în fiece an. Iar dacă vom lua în vedere că indexarea pensiilor se face doar la nivelul inflaţiei, fără a lua în calcul creşterea preţurilor şi a minimumului de existenţă — vom constata că, prin aplicarea în continuare a metodologiei de indexare, comuniştii transformă sistemul de pensionare într-un adevărat genocid pentru cei ce au muncit o viaţă. Lor li se ia — pur şi simplu — dreptul de trăi.

Iar suma pensiilor rămâne şi mai departe să acopere până la 40% minimum de existenţă pe ţară.

Pe parcursul anilor, guvernarea comunistă nu a majorat niciodată pensiile — ea doar le-a indexat anual. Astăzi, pensia medie în Republica Moldova constituie 660 lei şi e cea mai mică în Europa de Sud-Est şi printre statele membre ale CSI.

Fiecare al cincilea locuitor este pensionar — avem 621 mii, cu 4 mii mai mult decât în 2007. Când Republica Moldova a ajuns astăzi în pragul unei crize a sistemului de pensionare, cauzate de raportul catastrofal — un salariat la un pensionar — cetăţenii se întreabă “De ce Guvernul nu oferă soluţii pentru actualii pensionari de rând — medici, profesori, savanţi, agricultori — care, cu o pensie de doar 500–900 de lei, trăiesc într-o sărăcie cumplită”

Pentru că banii de la Bugetul de stat sunt îndreptaţi la finanţarea proiectelor populiste şi electorale ale comuniştilor.

Pentru că regimul preferă să-i favorizeze pe unii în detrimentul altora, în loc să asigure echitatea socială a tuturor cetăţenilor.

Pentru că — potrivit legii 156, modificată în anul 2003, pensiile unor demnitari constituie între 4300 şi 7500 lei, fiind vorba, de fapt de demnitarii datori să soluţioneze criza profundă a sistemului nostru de pensionare. Având asemenea pensii poţi uita uşor de cetăţenii ce necesită protecţia socială din partea statului.

Cifrele menţionate sunt departe de remunerarea medie a unui salariat din economia naţională, ce constituie 2265 lei. Fracţiunea AMN consideră că orice pensie trebuie să constituie 40% din salariu mediu, adică, cel puţin, 1000 de lei.

Fără o reformă serioasă a sistemului de pensionare lucrurile vor merge tot mai greu. Indexarea pensiilor în baza ratei inflaţiei şi a creşterii salariului mediu pe economie, este total batjocoritoare la adresa pensionarilor şi le scade puterea reală de cumpărare.

Guvernanţii ne spun mereu că împart cât au.

“Dacă nu veţi scoateţi din economia subterană cele 10–14 miliarde lei, fondul de salarizare care se plăteşte în plicuri şi nu se taxează”.

“Dacă nu veţi întoarce milionul de oameni plecaţi peste hotare, creându-le condiţii de muncă şi de trai”.

“Dacă vom compara cu anii 96–99, 2000, dând vina pe cei ce au guvernat până la 2001”.

Nu veţi avea niciodată — la noi, în genere, totul e împărţit în două timpuri — până la 2001 şi după 2001. Parcă au căzut din cer.

Noi, vă rugăm însă să nu vă uitaţi în urmă, ci să faceţi comparaţie cu statele ce ne înconjoară. Nu căutaţi vinovaţii, ci asumaţi-vă răspunderea pentru ce se întâmplă. Vedeţi cum trăiesc şi se descurcă vecinii noştri. În caz contrar, vor rămâne aici numai comuniştii. Cunoaşteţi — circa 80 la sută din populaţie au un singur vis — să plece din Republica Moldova.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” şi-a expus obiecţiile la proiectul Bugetului Asigurărilor Sociale de stat şi condiţionează susţinerea proiectului cu aprobarea propunerilor formulare.

Vă mulţumesc!

Anatol ONCEANU, deputat AMN
Declaraţie a Fracţiunii AMN despre politica mincinoasă şi dispreţuitoare a comuniştilor faţă de pedagogi Declaraţie a Alianţei “Moldova Noastră” privind susţinerea domnului Nicolae DABIJA la alegerile în Parlamentul României