Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Rezoluţia Conferinţei Naţionale a Organizaţiei de Tineret a Partidului Alianţa “Moldova Noastră”

|versiune pentru tipar||
AMN / 30 noiembrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Noi, delegaţii la Conferinţa Naţională a Organizaţiei de Tineret a Partidului Alianţa “Moldova Noastră”, constatăm:

Opt ani de neodictatură comunistă au prejudecat grav Republica Moldova. Tinerii nu beneficiază de un mediu favorabil pentru dezvoltare şi realizare personală şi profesională. Acest fapt alimentează apatia tinerilor şi are drept consecinţă neparticiparea lor la viaţa publică.

Cu regret, realitatea denotă că actuala guvernare este preocupată doar de protejarea propriilor afaceri. Guvernanţii nu sunt interesaţi de bunăstarea poporului, de dezvoltare şi realizare personală şi profesională a tinerilor. Guvernării roş-oranj îi este mai convenabil ca tineretul să fie fără istorie, fără limbă — avem numai limbă de “stat”, fără patrie, fără casă, fără viitor. Pentru că în acest mod e mai uşor de manipulat masele. Actuala guvernare a uitat că Constituţia Republicii Moldova, Legea supremă, prevede că copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor (art. 50, alineatul 2).

Anul 2008 — Anul Tineretului, în formula în care a fost conceput şi transpus în practică de către actuala guvernare, a fost şi este un proiect politic comunist, cu evidente scopuri de manipulare electorală. La 2 aprilie 2008, dl Voronin a declarat, prin intermediul serviciului de presă, că programul respectiv include 55 de acţiuni, care urmează a fi realizate pe parcursul anului 2008. Absolut toţi au fost şocaţi de acţiunea care a fost realizată de guvernarea roş-oranj — “7 ani de puşcărie pentru exprimarea liberă a tinerilor pe internet!” Este una din cele 55 de acţiuni incluse în program?

Disperarea şi povara realităţii în care se află tinerii le provocă dorinţa să plece peste hotare, să renunţe la tot ce au aici, cu ultima speranţă că undeva vor fi apreciaţi şi recunoscuţi, vor avea o viaţă normală, nu vor fi nevoiţi să îndure calvarul, să lupte pentru a supravieţui.

Conducerea comunistă stimulează plecarea masivă a tinerilor peste hotarele ţării, fiind incapabilă să le asigure locuri de muncă şi condiţii decente de trai. Guvernarea a adoptat un mod parazitar de funcţionare, alimentându-se din transferurile părinţilor noştri plecaţi peste hotare.

Scăderea dramatică a calităţii vieţii, lipsa de şanse şi posibilităţi pentru tineri sunt rezultatul direct al guvernării roş-oranj, al regimului totalitar.

Apreciem, în baza celor expuse, că guvernarea roş-oranj nu mai are dreptul moral de a guverna aceasta ţară.

Оn Republica Moldova, politicile guvernamentale ar trebui să susţină real şi eficient tânăra generaţie. Cu regret, însă, situaţia tinerilor s-a agravat în perioada guvernării comuniste, fapt ce pune în pericol viitorul ţării, politicile de tineret lipsesc sau sunt ineficiente, ceea ce afectează şansele de viitor ale ţării.

O societate este cu adevărat democratică numai dacă tineretul participă activ la viaţa politică şi socială, la luarea deciziilor, valorificând experienţa şi aptitudinile tuturor, spre binele societăţii.

În ultimii ani, numărul locuitorilor ţării a scăzut cu 6,7%. Evident, se reduce populaţia activă, care susţine categoriile socialmente vulnerabile, încadrarea tinerilor în câmpul muncii a devenit o problemă în ultimii ani. Aproape o jumătate dintre cei de până la 29 de ani sunt şomeri, ceea ce exprimă degradarea pregătirii cadrelor, dar şi reducerea numărului de locuri de muncă. Povara realităţii şi disperarea îi determină pe tineri să plece peste hotare, iar Republica Moldova pierde, în special, o bună parte din potenţialul uman calificat.

Practic, lipseşte stimularea familiilor tinere de a naşte mai mulţi copii. Dimpotrivă, guvernarea comunistă este interesată de emigrarea forţei de muncă, ce o asigură cu bani de peste hotare, în consecinţă, zeci de mii de copii rămân acasă fără unul sau chiar fără ambii părinţi, în grija rudelor sau a vecinilor, fapt ce se răsfrânge deosebit de negativ asupra situaţiei şi dezvoltării lor. Degradarea stării de sănătate in rândul tinerilor, dezvoltarea comportamentelor riscante, exodul şi migraţia ilegală, traficul cu fiinţe umane, rata înaltă a şomajului, preţurile mereu în creştere în condiţiile lipsei veniturilor adecvate, lipsa unei locuinţe, creşterea criminalităţii juvenile, ignorarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor — lista problemelor serioase cu care se confruntă tânăra generaţie pare să fie fără de’sfârşit în această ultimă oază a comunismului din Europa.

Declarăm cu responsabilitate că una dintre direcţiile prioritare de activitate a Organizaţiei de Tineret a Partidului Alianţa “Moldova Noastră” este încurajarea şi promovarea tinerilor în viaţa politică a societăţii, inclusiv în structurile proprii din cadrul partidului, fără deosebire de origine etnică, limbă, religie, sex, avere sau de origine socială.

Orice reformă democratică şi economică se va clădi durabil numai prin educarea unui potenţial uman modern şi prin atitudinea faţă de oameni. Tinerii sunt resursa noastră cea mai valoroasă, iar aspiraţiile lor de a participa activ la viaţa societăţii va sta la baza dezvoltării şi a bunăstării Republicii Moldova.

Noi suntem obligaţi să ne preocupăm în modul cel mai concret de problemele tineretului, care reprezintă o categorie socială de o importanţă deosebită în evoluţia democratică atât a partidului, cât şi a întregii societăţi.

Organizaţia de Tineret a Partidului Alianţa “Moldova Noastră” proclamă investiţia în resursele umane drept prioritate naţională, în acelaşi timp, chemăm tinerii să renunţe la pasivitate, să-şi determine şansele de viitor prin propria participare la viaţa politică a ţării.

Оn acest context, Organizaţia de Tineret a Partidului Alianţa “Moldova Noastră” reiterează poziţiile sale privind politicile de tineret:

Apelăm la toţi tinerii din Republica Moldova să se implice activ împreună cu Alianţa “Moldova Noastră” în procesul de modernizare a ţării noastre, pentru asigurarea unui viitor demn şi prosper Republicii Moldova.

Comunicat de presa al OT AMN Alianta Moldova Noastra, s-a retras astazi din participarea la Expozitia partidelor politice, in semn de protesc fata de reflectarea absolut partinitoare de catre mediile publice de informare a acestui eveniment