Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia privind crearea Uniunii politice obşteşti a cetăţenilor “Patria-Rodina”

|versiune pentru tipar||
PSRMPSM / 29 aprilie 2004
Noi, conducătorii şi reprezentanţii partidelor politice şi ai asociaţiilor obşteşti din republică, Obiectivul principal al Uniunii este acela de a-i uni pe cetăţenii care au înţeles şi au recunoscut faptul incapacităţii partidului de guvernămînt de a alege politica internă şi externă justă a ţării, de a reîntregi republica în cadrul unui stat comun cu Transnistria, de a stopa procesul degradării social-economice a Moldovei şi a poporului său şi de a începe reformele în ţară privind redresarea economiei şi creşterea constantă a nivelului de trai al populaţiei.

Sîntem convinşi că interesele vitale ale republicii şi ale poporului său nu se află în Occident sau în Uniunea Europeană, ci în Est, în cadrul Uniunii Euroasiatice — pe cale de a se naşte — a statelor suverane în spaţiul CSI, temelia căreia va fi Rusia cu resursele ei inepuizabile, inclusiv cele intelectuale.

Sîntem, de asemenea, convinşi că procesul de colonizare a republicii va duce la falimentul ei. Viitorul demn al Moldovei stă în calea de dezvoltare socialistă.

Deviza Uniunii noastre este:
“Moldova Întregită împreună cu Marea Rusie!”

Uniunea noastră este deschisă tuturor celor cărora le este scumpă ţara noastră comună — Republica Moldova, tuturor celor care recunosc umanismul ca valoare şi înţeleg democraţia ca putere a oamenilor muncii; care dau prioritate maximă intereselor sociale; care recunosc istoria statului moldovenesc şi se pronunţă pentru dezvoltarea sa continuă spre binele întregului popor multinaţional care trăieşte în bună înţelegere şi în numele relaţiilor tradiţional bune dintre oameni.

Îi invităm pe toţi cei care sînt împotriva diferenţierii oamenilor într-un grup de bogaţi şi într-o majoritate zdrobitoare a celor săraci, care se pronunţă pentru echitatea socială şi parteneriatul social în ţară, să-şi asume răspunderea pentru un viitor demn al propriilor copii şi nepoţi şi să adere la Uniunea noastră.

NOI NU SÎNTEM O MASĂ LIPSITĂ DE VOINŢĂ ŞI DE PERSONALITATRE, NOI SÎNTEM CETĂŢENI, IAR ÎMPREUNĂ SÎNTEM O FORŢĂ

Declaraţia a fost adoptată la 29 aprilie 2004 la şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialist din Moldova

În numele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova Veronica Abramciuc şi Eduard Smirnov

În numele Partidului Socialist din Moldova Victor Morev

În numele Partidului Comunist din Moldova Maxim Cecan

În numele Noului Comsomol al Moldovei Grigori Petrenko

Traducere neoficială din Kommersant plus, nr. 14 (516), 30 aprilie 2004
Declaraţia Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova cu privire la noile încercări de lichidare a statului Republica Moldova Declaraţia cu privire la crearea Blocului Electoral “Moldova Democrată”