Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia Uniunii Forţelor de Stînga

|versiune pentru tipar||
PSDPPSM / 28 iunie 2012

În ultimii ani forţele politice antimoldoveneşti şi proromâno-unioniste au depus mari eforturi pentru a falsifica istoria Moldovei şi a ponegri statalitatea moldovenească contemporană. Scopul acestor acţiuni este distrugerea conştiinţei civice moldoveneşti şi lichidarea Republicii Moldova prin anexarea la România.

Acest obiectiv politic al unioniştilor de la Chişinău şi Bucureşti, spre regret, nu întîlneşte nici un obstacol din partea forţelor politice şi a societăţii civile din Moldova.

Anual motiv pentru provocările propagandiste împotriva statalităţii moderne moldoveneşti serveşte ziua de 28 iunie 1940.

Unioniştii, organizaţiile pro-fasciste, proromâneşti şi unii lideri politici, cu consimţământul autorităţilor, încearcă să promoveze minciunoasa idee privind ocupaţia sovietică a Basarabiei.

Astfel, se ascunde intenţionat adevărului despre evenimentele care sub aspect istoric şi juridic sînt legate de procesul de formare în anii 1917–1918 a Republicii Moldoveneşti.

Se ştie, că în timpul evenimentelor revoluţionare din 1917 în Basarabia, adică Moldova Orientală, aflată după 1812 în componenţa Rusiei, a început un proces de autodeterminare naţională.

Principalele forţe politice din regiune, precum şi mase largi ale populaţiei: soldaţi, muncitori, ţărani, intelectuali, slujitori ai bisericii au susţinut renaşterea statalităţii moldoveneşti. Ca rezultat, prin voinţa populară, la 2 decembrie 1917 se formează Republica Democrată Moldovenească.

Însă procesul de autodeterminare a statalităţii moldoveneşti a fost întrerupt la începutul anului 1918, cînd România, în condiţiile primului Război Mondial, ilegal ocupase teritoriul Republicii Democrate Moldoveneşti.

Ocuparea, şi mai apoi anexarea Republicii Democratice Moldoveneşti la România, a fost declarată de către experţi şi jurişti de talie internaţională drept ilegală, deoarece poporul moldovenesc nu şi-a exprimat prin referendum voinţa pentru lichidarea statalităţii moldoveneşti şi aderarea acestui teritoriu la România.

Japonia, SUA, URSS nu au recunoscut niciodată legitimitatea anexării Basarabiei (Republicii Moldoveneşti), la România.

Uniunea Sovietică, la Conferinţa de la Viena din 1924, a propus României să organizeze, sub supraveghere internaţională, pe teritoriul Basarabiei un plebiscit pentru a permite populaţiei, în baza dreptului internaţional, să- şi decidă singur soarta.

România a refuzat organizarea unui plebiscit şi după anul 1924 rămîne fără sprijin internaţional în chestiunea Basarabiei (Republicii Moldoveneşti), care a fost anexată cu forţa în anul 1918.

La 28 iunie 1940 România, în baza unor acorduri verbale, fără a opune rezistenţă armată şi fără un protest scris de nivel internaţional sau interstatal, cedeaza Basarabia Uniunii Sovietice. Astfel, sînt create premize favorabile pentru restabilirea noii statalităţi moldoveneşti care a început la 2 decembrie 1917.

În ciuda lacunelor juridice care au avut loc în procesul de creare a RSS Moldoveneşti este clar, că statutul poporului moldovenesc în componenţa URSS a fost mai înalt decât cel al moldovenilor în componenţa României.

Anume în perioada alfării în componenţa Uniunii Sovietice şi-a găsit contininuitate tradiţia statlităţii moldoveneşti, care a luat naştere în anul 1359, a fost restabilită în 1917 şi a continuat după anul 1940. Statul contemporan Republica Moldova, are legitimitate prin evenimentele din 2 decembrie 1917 şi 28 iunie 1940. Tratatul de la Paris din anul 1947 determină frontierea exactă a României, pe râul Prut, “în baza acordului sovietico-român din 28 iunie 1940”.

Astfel orice încercări ale revizioniştilor români de a rescrie istoria evenimentelor din 1940, conform dreptului internaţional, constituie o discreditare a poporului moldovenesc şi statalităţii Republicii Moldova.

Uniunea Forţelor de Stânga din Moldova — PPSM şi PSDM, adresează o chemare tuturor forţelor patriotice din Republică, tuturor celor ce iubesc Patria — Republica Moldova, să dea o ripostă hotărîtă; să împiedice revizioniştii şi adepţii profascişti ai României Mari să batjocorească trecutul istoric al ţării şi să nu permită distrugerea bazelor statului moldovenesc contemporan.

Jos cu revizioniştii fascişti!
Jos cu distrugătorii de ţară!

Victor Şelin, Preşedinte Partidul Social Democrat din Moldova
Victor Stepaniuc, Preşedinte Partidul Popular Socialist din Moldova

Sursa: www.psdm.md

Reprezentanţii Uniunii Forţelor de Stînga au comemorarat eroii căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei Miting de protest împotriva marşului unioniştilor