Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiMAE

Comunicat de presa al Mişcării “Acţiunea Europeană”

|versiune pentru tipar||
MAE / 4 mai 2009
Mişcarea “Acţiunea Europeană”

Vineri, 1 mai a.c., în Sala cu Cămin a Uniunii Scriitorilor s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Naţional al Mişcării social-politice Acţiunea Europeană. Preşedintele MAE, dl. Anatol Petrencu, în raportul său a prezentat o analiză critică a activităţii formaţiunii în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2009 şi obiectivele politico-organizatorice imediate şi de perspectivă ale Mişcării.

Participanţii la şedinţă, printre care Ana Bejan — preşedintele filialei Soroca, Pavel Cărăuşu — preşedintele filiale Cimişlia, Ion Bouroşu (Nisporeni), Parascovia Stăvilă (Străşeni), Alexandru Ştefănucă şi Ion Cotorobai (Ialoveni), Mariana Ţăranu — secretar general MAE, Nicolae Roşca şi Ion Neagu — vicepreşedinţi MAE ş.a., au dat aprecieri activităţii structurilor centrale şi teritoriale ale Mişcării în campania electorală şi s-au pronunţat pentru consolidarea organizatorică a filialelor şi organizaţiilor teritoriale ale MAE în vederea unei pregătiri minuţioase către alegerile locale generale.

În hotărîrea adoptată în urma discuţiilor se prevede reînregistrarea membrilor MAE, formarea corpului de voluntari ai formaţiunii, conlucrarea de mai departe cu partidele politice şi organizaţiile neguvernamentale în vederea consolidării şi eficientizării activităţii Polului Proeuropean în calitate de structură importantă a opoziţiei anticomuniste.

Consiliul Naţional al MAE a decis să propună următorului congres al formaţiunii operarea de modificări la Statutul Mişcării. Astfel, în urma acestor modificări, MAE devine o formaţiune clar orientată din punct de vedere doctrinar, îmbrăţişind doctrina creştin-democrată. În modificări este prevăzut că MAE este o formaţiune politică de masă, cu vocaţie europeană, fidelă pluralismului politic şi principiilor statului de drept, care pledează pentru promovarea valorilor democratice, a demnităţii umane şi naţionale.

Principiile doctrinare ale Mişcării sunt: morala creştină, libertatea, dreptatea socială, democraţia, personalismul, solidaritatea şi subsidiaritatea.

Mişcarea are obiective strict de natură politică, în scopul dezvoltării societăţii moldoveneşti, realizării economiei de piaţă, consolidării statului de drept, înfăptuirii justiţiei şi integrării europene şi euroatlantice, prin promovarea doctrinei creştin-democrate şi prin aplicarea programului politic. De asemenea, Mişcarea îşi asumă reprezentarea valorilor fundamentale ale democraţiei pe scena politică din Republica Moldova, promovând în acest sens colaborarea cu alte partide democratice din Republica Moldova, pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale.

Mişcarea colaborează cu societatea civilă şi Biserica în vederea realizării obiectivelor de natură spirituală, morală şi socială ale societăţii moldoveneşti. La nivel central şi teritorial, Mişcarea colaborează cu sindicatele în vederea realizării armoniei şi solidarităţii sociale. În acelaşi scop, Mişcarea are relaţii speciale cu organizaţiile de orientare creştin-democratică.

MAE va face demersuri către IDC şi PPE în vederea aderării la familia internaţională şi europeană a partidelor creştin-democrate şi populare.

Consiliul Naţional al Mişcării social-politice Acţiunea Europeană a decis excluderea din rîndurile MAE a dlor. Vasile Zgardan, Andrei Covrig, Boris Ciobanu, Ion Handraman pentru încălcarea Statutului, săvîrşirea de abateri grave de la disciplina MAE, inclusiv prin declaraţii şi acţiuni publice împotriva hotărîrilor luate prin vot de organele de conducere ale formaţiunii (art.24 din Statut).

Serviciul de presă al MAE
Comunicat de presa al Mişcării “Acţiunea Europeană” Rezoluţia PE, o mână de ajutor întinsă democraţiei din R. Moldova