Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiMAE

Deputatul MAE, Iurie Colesnic: “Am obţinut o mare victorie în soluţionarea conflictului transnistrean”

|versiune pentru tipar||
MAE / 9 iulie 2010
Mişcarea “Acţiunea Europeană”

Mişcarea Acţiunea Europeană salută adoptarea unei poziţii ferme a Organizaţiei pentru Securitate şi Coordonare în Europa (OSCE) privind soluţionarea conflictului transnistrean, asumată în cadrul Adunării Parlamentare, ce are loc în aceste zile la Oslo.

“Ne aflăm în faţa unui mari victorii, care ne dă încredere că vom putea soluţiona cu bine conflictul transnistrean. OSCE a adoptat o rezoluţie în care prevede explicit că prezenţa trupelor ruse în Transnistria încalcă integritatea teritorială a Republicii Moldova”, a declarat vicepreşedintele MAE, parlamentarul Iurie Colesnic. Deputatul reprezintă ţara la reuniunea OSCE, fiind unicul delegat din partea Republicii Moldova care participă la cea de-a 19-a sesiune a Adunării Parlamentare a Organizaţiei.

Potrivit lui Iurie Colesnic, textul rezoluţiei adoptate la Oslo precizează “îngrijorarea OSCE privind situaţia din Transnistria”, care constituie astăzi “nu numai o problemă politică privind integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar însăşi o ameninţare pentru securitatea întregii regiuni”.

MAE apreciază că soluţionarea conflictului transnistrean trebuie să se facă de urgenţă, pe cale paşnică şi prin respectarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. “Acest lucru implică retragerea trupelor ruse şi armamentului de pe teritoriul ţării, aceasta fiind direcţia spre care trebuie duse, tranşant, toate negocierile cu Moscova”, a declarat Iurie Colesnic. De altfel, un articol suplimentar la textul rezoluţiei privind Republica Moldova adoptată de OSCE include un apel “la Federaţia Rusă de a relua şi finaliza procesul de retragere a trupelor şi muniţiilor de pe teritoriul R. Moldova”.

Mişcarea Acţiunea Europeană a susţinut în repetate rânduri necesitatea adoptării unei soluţii definitive şi concrete privind conflictul transnistrean. În acest sens, preşedintele MAE, deputatul Veaceslav Untilă, a propus anterior ca Transnistria să fie exclusă din procesul de negocieri, iar rolul de parte în conflict să revină explicit Rusiei. În prezent, alături de Rusia şi Ucraina, OSCE este co-mediator în procesul de negocieri ce se poartă în format “5+2”.

Ataşăm la prezentul comunicat Rezoluţia AP OSCE privind Republica Moldova.

Sesiunea Anuală a AP OSCE — Oslo 2010
Articol Suplimentar / Rezoluţie privind Republica Moldova

1. Reamintind rezoluţiile anterioare ale Adunării Parlamentare a OSCE privind Republica Moldova, adoptate mai devreme în timpul sesiunilor anuale,

2. Recunoscând progresul realizat în ceea ce priveşte asigurarea dezvoltării instituţiilor democratice în Republica Moldova,

3. Luînd act de impasul politic în privinţa alegerii unui şef de stat şi de necesitatea unui dialog politic mai intens în rîndul forţelor politice din Moldova,

4. Recunoscînd că existenţa unui conflict nerezolvat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova constituie o ameninţare la adresa securităţii şi stabilităţii în Europa şi în zona OSCE,

5. Reafirmînd angajamentul OSCE de a găsi o soluţie a conflictului transnistrean prin intermediul procesului de negocieri 5 +2,

Adunarea Parlamentară a OSCE:

6. Solicită reluarea discuţiilor de soluţionare în formatul 5+2, cu participarea mediatorilor din Federaţia Rusă, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în calitate de observatori în stabilirea negocierilor;

7. Consideră că scopul principal în procesul de soluţionare al conflictului transnistrean constă în identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană în componenţa Republicii Moldova în consolidarea şi asigurarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova în cadrul hotarelor sale, recunoscute internaţional;

8. Exprimă convingerea sa că procesul de democratizare pe întreg teritoriul Republicii Moldova ar contribui la realizarea acestui obiectiv;

9. Salută dorinţa OSCE, Uniunii Europene, Federaţiei Ruse, Ucrainei şi SUA de a contribui la reintegrarea ţării, precum şi angajamentul ei de a susţine reabilitarea post-conflictuală;

10. Îndeamnă guvernul Republicii Moldova şi administraţia regiunii transnistrene să îşi continue eforturile cu privire la Măsurile de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova;

11. Subliniază faptul că intensificarea dialogului dintre diferite instituţii şi organizaţii publice de pe ambele maluri ale rîului Nistru, precum şi consolidarea contactelor directe interumane ar ajuta la creşterea încrederii şi siguranţei;

12. Apelează la Federaţia Rusă de a relua şi finaliza procesul de retragere a trupelor şi a muniţiilor de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu principiile relevante ale dreptului internaţional, precum şi cu angajamentele asumate în cadrul OSCE;

13. Salută munca importantă depusă de către Misiunea OSCE în Republica Moldova;

14. Reiterează disponibilitatea Grupului pentru Moldova al Adunării Parlamentare a OSCE în vederea susţinerii păcii, stabilităţii şi statului de drept în ţară, inclusiv prin oferirea suportului în dialogul politic în procesul de reglementare al conflictului transnistrean;

15. Îndeamnă toţi participanţii procesului de reglementare a conflictului transnistrean să întreprindă consultări cu scopul transformării mecanismului curent de pacificare într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional (OSCE).

Serviciul de presă al MAE

Conferinţă de presă privind criza vinurilor susţinută de Veaceslav Afanasiev, Doctor în ştiinţe agricole, Şeful Departamentului de planificare şi strategie al MAE Veaceslav Untilă a participat la teleradiomaratonul “Eşti cît dăruieşti”, organizat pentru ajutorarea sinistraţilor