Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM privind încălcările grave ale libertăţii de exprimare şi principiilor democratice de către guvernarea liberal democrată

|versiune pentru tipar||
PCRM / 11 mai 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor de nenumărate ori a atras atenţia societăţii, precum şi structurilor internaţionale asupra cazurilor de oprimare directă a mijloacelor de informare în masă independente de către regimul liberal democrat, instaurat în Republica Moldova. După cum a fost anterior menţionat, în baza indicaţiilor directe ale liderului Alianţei pentru Integrare Europeană, Prim-ministrul Vlad Filat, instituţiile de stat aflate în subordinea sa au iniţiat un adevărat război contra mijloacelor de informare în masă incomode. A fost alungat în stradă în mod forţat din spaţiile arendate postul de televiziune independent NIT, au fost supuse presiunilor posturile de radio incomode, iniţiat procesul de naţionalizare a ziarelor “Независимая Молдова” şi “Moldova Suverană”.

Toate aceste acţiuni ale guvernului liberal democrat a lui Filat arată cinic, în mod special pe fundalul retoricii permanente a liderilor Alianţei privind principiile şi abordările democratice şi europene.

Nu este deja un secret pentru nimeni faptul că camuflîndu-se cu cuvinte frumoase despre democraţie, libertatea de exprimare, supremaţia legii şi devotament făţă de principiile europene, guvernarea liberal democrată în realitate acaparează în mod grosolan spaţiul informaţional al ţării, oprimînd pe cei ce gîndesc diferit, distrugînd mijloacele de informare în masă inconvenabile.

Un exemplu elocvent a fărădelegii guvernării reprezintă acapararea prin metoda reider a cunoscutelor ziare “Независимая Молдова” şi “Moldova Suverană”. Reamintim, că deetatizarea acestor ziare, care au fost proprietatea Guvernului, a fost iniţiată 5 ani în urmă şi a fost rezultatul recomandărilor insistente ale instituţiilor europene, şi una din condiţiile înaintate Partidului Comuniştilor de către partidele de opoziţie. Lichidarea ziarelor guvernamentale a fost unul din punctele Planului de acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană. Excluderea ziarelor din subordinea Guvernului, urma să creeze condiţii egale de concurenţă ziarelor şi în consecinţă, dezvoltării democraţiei şi libertăţii de exprimare în ţară. Călăuzîndu-se de aceste argumente, Partidul Comuniştilor, aflat la putere în acea perioadă, a acceptat fără echivoc aceste recomandări, nu s-a temut să se refuze de la ziarele guvernamentale, iniţiind procedura de privatizare a acestora. Ca rezultat, pe parcursul ultimelor ani aceste ediţii au existat în calitate de întreprinderi private şi independente.

Astăzi devenim martori ai încălcărilor grosolane ale principiilor democratice şi ignorării regomandărilor instituţiilor europene. Guvernul Filat, conducîndu-se exclusiv de interesele înguste de partid, sperînd la nesancţionare, de facto naţionalizează ziarele independente “Независимая Молдова” şi “Moldova Suverană”, subordonîndu-le intereselor proprii. Are loc acapararea ziarelor independente de către guvernarea liberal democrată.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova declară că asemenea abordare contravine nu doar principiilor democratice, dar şi angajamentelor luate anterior de Moldova faţă de instituţiile europene şi împinge societatea noastră cu cîţiva paşi în urmă în parcursul democraţiei şi integrării europene.

PCRM cheamă toate instituţiile europene, menite să contribuie la dezvoltarea democraţiei în Moldova, să influienţeze asupra guvernării liberal democrate pentru încetarea acţiunilor ilegale şi antidemocratice faţă de presa independentă, în general şi ziarele “Независимая Молдова” şi “Moldova Suverană”, în particular. Sperăm că asemenea ingorare evidentă a principiilor europene de către actuala guvernare, vor primi o apreciere adecvată din partea structurilor internaţionale, care mereu au urmărit cu atenţie situaţia din ţara noastră.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova este convinsă că societatea moldovenească merită să trăiască în condiţiile supremaţiei principiilor europene şi standardelor democratice şi nu permite consolidarea în ţară a dictatirii liberale de dreapta.

Sursa: www.pcrm.md

Luarea de cuvînt a Preşedintelui PCRM, dlui Vladimir Voronin în cadrul conferinţei de presă din 11 mai 2010 Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu delegaţia condusă de Stefan Fule, Comisar European pentru Extindere şi Politică Europeană de Vecinătate