Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia Mitingului de protest din 4 februarie 2012

|versiune pentru tipar||
PCRM / 4 februarie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi — participanţii la mitingul de protest, întruniţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale, ne adresăm tuturor compatrioţilor noştri, tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu următorul apel:

Să ne unim pentru a opune o rezistenţă şi o nesupunere multilaterală şi neviolentă regimului neconstituţional şi antipopular, care s-a instaurat definitiv în Republica Moldova după 15 ianuarie 2012.

Să formăm pretutindeni, în raioane, oraşe şi localităţi, comitetele Congresului Civic care vor fi în stare să întrunească cetăţenii demni şi cu autoritate, care se conduc cu fermitate de principiile democratice, de supremaţia legii şi susţin prioritatea incontestabilă a drepturilor omului şi a independenţei poporului multinaţional al statului moldovenesc.

Să fie examinată posibilitatea convocării, cît mai curînd posibil, a celui de-al doilea Congres Civic, care va pune capăt domniei uzurpatorilor şi va deveni un factor de aprobare a unei componenţe noi a Curţii Constituţionale şi a Comisiei Electorale Centrale.

Noi, îi cerem actualului regim de guvernare să pună capăt menţinerii sale ilegale la putere, să dizolve neîntîrziat Parlamentul şi să numească data alegerilor parlamentare anticipate.

Acţiunile noastre vor avea un caracter ascendent şi vor continua în întreaga ţară, pînă cînd cerinţele enunţate mai sus nu vor fi îndeplinite.

Alocuţiunea Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin la mitingul de protest din 4 februarie 2012

În curînd se vor împlini trei ani de cînd Moldova se află în agonie. Poporul ţării luptă de unul singur pentru viaţă, luptă pentru a supravieţui. Pe parcursul acestui timp, aşa zis-a putere este preocupată doar de propriile ei necesităţi. Ea tot luptă. Doar că nu pentru ţară şi pentru popor. Ea luptă pentru ca să continue să guverneze cu orice preţ — sfidînd Constituţia, încălcînd legislaţia sau ajustînd-o la propriile sale pofte, minţind poporul, organizînd tot felul de provocări, cumpărînd alegătorii şi pe cei care au fost aleşi în organele puterii. Un an întreg Alianţa nu a făcut altceva decît să mimeze alegerile prezidenţiale, încercînd în toate chipurile să se menţină lîngă treuca puterii. Acum au mai inventat ceva. Un oarecare referendum. Ei singuri nu pot formula întrebarea care trebuie să fie scoasă la referendum. Scopul principal însă este de a mai întinde din timp, şi de a fura mai mult poporul.

Mai ales că chiar ieri, Occidentul a anunţat că le oferă încă un credit de peste 70 milioane de dolari. În acelaşi timp ţara piere. Nici aici la Chişinău, nici în raioane, nici în sate nu se soluţionează nici o problemă. Oamenii mor cu miile de foame, iar acum — iarna, şi de frig. Şcolile se închid cu sutele, mii de profesori sunt alungaţi în stradă, copii sunt impuşi să meargă pe jos cîte 10–15 kilometri pînă la şcolile din alte sate. Se închid centrele medicale, casele de cultură, cluburile. Satele nu au apă potabilă. Activitatea organelor publice locale este paralizată din cauza lipsei de finanţe. Din nou, în ţară rata natalităţii este inferioară ratei mortalităţii. Pentru prima dată, în anul trecut peste un milion de cetăţeni au părăsit Moldova în căutarea unui loc de muncă peste hotare.

Oameni buni! Acesta este un adevărat genocid al propriului popor! Iar genocidul este mult mai straşnic chiar şi decît uzurparea puterii.

Însă, chiar şi aceste fapte, absolut evidente şi incontestabile, chiar şi suferinţele zilnice ale poporului nu pot să-i impună pe aceşti bolnavi de putere politici să-şi conştientizeze propria josnicie sau cel puţin, să se teamă de răsplata inevitabilă pentru isprăvile lor.

Nu!, În pofida tuturor încercărilor şi propunerilor partidului nostru, ale fracţiunii noastre parlamentare şi ale tovarăşilor noştri aleşi în organele puterii locale de a-i readuce pe aceşti escroci politici pe făgaşul constituţional, ei îşi continuă afacerile lor murdare.

Cu scopul de a uzurpa şi în continuare puterea, aceşti nemernici şi-au subordonat Curtea Constituţională, Comisia Electorală Centrală, Procuratura Generală, instanţele de judecată, telecompania “Moldova-1”, Curtea de Conturi şi alte instituţii publice de care au ei nevoie. Lista fărădelegilor comise de acest regim poate fi continuată.


Дорогие друзья! Возникает вопрос: что в такой опасной для будущего страны и народа ситуации должна делать самая крупная и авторитетная политическая сила? Конечно, всеми силами противостоять этому беспределу. Конечно, поднять весь народ на массовое неподчинение. Конечно, добиваться всеми средствами смены этой власти.

И чтобы добиться Победы в борьбе за Молдову мы будем объединяться со всеми одинаково мыслящими силами, с каждым человеком. Мы приветствуем активные действия Комитета по защите Конституции и Демократии. И правильно поступают те граждане, которые участвуют в мероприятиях, проводимых этим комитетом. Совсем не исключаю, что очень скоро мы будем проводить совместные акции протеста с руководством Комитета!

Мы призываем ВСЕХ, ВСЕХ тех, которые также возмущены и оскорблены действиями тех, кто узурпировал власть в стране, объединить свои усилия и отстранить узурпаторов от власти. Конечно законным, конституционным путем. Но только если они поймут, что тем самым мы спасаем их от народного гнева. Если не поймут — пусть пеняют на себя. Терпеть дальше подобные издевательства мы не будем!

Сегодня, здесь на Центральной площади страны мы требуем:

Да, мы собираемся, и будем собираться на этой площади, пока не заставим Альянс уйти в отставку, пока не будет распущен Парламент, пока не будут объявлены по-настоящему свободные и демократические выборы.

Но мы знаем, что заставить их это сделать сможет только настоящее народное “вече”, всенародный орган прямой демократии, представляющий всю страну. И мы убеждены, что такую роль призван сыграть Второй Гражданский Конгресс, созвать который требует уже вся Молдова.

И второй Гражданский Конгресс пройдет. Пройдет он на этой площади, в центре нашей столицы.

И я призываю уже с понедельника приступить к организации комитетов Гражданского конгресса, в каждом районе, в каждом селе, городе. Выдвигать по 200–300 самых достойных и уважаемых представителей нашего народа от каждого района, готовых представлять волю своих земляков на этом Конгрессе.

Комитеты гражданского конгресса следует открывать всем самодеятельным группам граждан — без всяких формальных лимитов и ограничений. В студенческих общежитиях, в многоквартирных домах, на предприятиях, общественных организациях. Главный принцип объединения — совместное сопротивление режиму и установление по-настоящему народной власти.

И самое главное. Мы — коммунисты — идем во власть для того, чтобы справиться с новой, беспрецедентно сложной ситуацией. Мы, даже если бы захотели, не смогли бы повторить свои решения, инструменты и подходы, которые мы применяли с 2001 по 2009 год. Новые обстоятельства требуют новых методов достижения стабильности, настоящего общенационального развития. А мы этими методами точно владеем. И мы это доказали на практике. И не раз. И у нас есть люди-профессионалы, патриоты, способные исполнить намеченное.

Друзья! Всем нам важно понять, что в первую очередь нам необходимо избавить нашу страну и политическую жизнь от влияния олигархов и политических проходимцев. Важно действительно поставить власть под прямой общественный контроль. Хватит назначать судей и прокуроров келейно. Их должен выбирать народ и зорко следить за тем, чтобы они служили закону, а не олигархам и преступным интересам.

Всем нам, ясно, что в том социальном пожаре, который полыхает над Молдовой, сегодня плохо живется всем. Но даже в этой ситуации наши первые шаги все же должны быть направлены на поддержку молодежи и стариков. На тех, кто еще не работает и на тех, кто уже не работает. Им хуже всего в нынешней Молдове. И если мы не поможем людям преклонного возраста, не изменим в кратчайшие месяцы их положение, то значит — у нас нет совести! Если мы не поможем детям и молодежи, не изменим контракты за обучение, не начнем инвестировать в образование, то это значит, что у нас нет ума.

У нас с вами есть сила, есть воля, чтобы изменить ситуацию, вернуть стране и народу достойную жизнь и развитие!

Будем непреклонны в достижении этих благородных целей! Только вместе мы победим!

Молдове нужна Победа!

Sursa: www.pcrm.md

Protest la Reşedinţa de Stat: Comuniştii au adus pesmeţi şi săpun pentru Marian Lupu Vladimir Voronin s-a întîlnit astăzi cu ambasadorii străini acreditaţi în Republica Moldova şi cu şefii misiunilor organizaţiilor internaţionale