Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Hotărîre privind situaţia referitor la independenţa mass-media şi libertatea de exprimare în Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 29 iunie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Proiect

Avînd în vedere situaţia critică cu privire la asigurarea independenţei mass-media în Republica Moldova,

Luînd act de faptul că libertateta de exprimare este limitată constant în ultimul timp,

În vederea neadmiterii degradării de mai departe a situaţiei în domeniul libertăţii editoriale şi economice a presei,

În urma dezbaterilor minuţioase şi atotcuprinzătoare a acestei probleme,

În temeiul art. 10 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, art. 32, 34 şi 66 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 126, 128 din Regulamentul Parlamentului,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. — Audiind informaţiile autorităţilor publice în problema independenţei mass-media şi asigurării libertăţii de exprimare în Republica Moldova,
Parlamentul Republicii Moldova:

Art.2. — În vederea, ameliorării situaţiei în domeniu, Parlamentul Republicii Moldova consideră prioritare următoarele acţiuni:

 1. Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
  • va revedea decizia sa de retragere a licenţei de emisie a postului TV NIT conform prevederilor CEDO şi recomandărilor structurilor internaţionale;
  • va revedea regulamentele interne de monitorizare a posturilor TV în sensul respectării art. 10 CEDO şi aplicării unor standarde unice pentru toţi radiofuzorii.
 2. Consiliul de Observatori al Companiei publice Teleradio-Moldova:
  • va asigura un management eficient al companiei şi o independenţă reală cu respectarea pluralismului de opinii şi neadmiterea manipulării informaţiei în favoarea puterii;
  • va asigura accesul liber şi nestingherit al opoziţiei parlamentare la postul public Moldova 1.
 3. Guvernul Republicii Moldova:
  • va examina chestiunea eliberării din funcţie al ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi directorului ÎS Radiocomunicaţii pentru grava încălcare a legislaţiei la sistarea emisiei postului TV NIT;
  • de comun acord cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ÎS Radiocomunicaţii vor asigura respectarea legii şi vor reconecta emisia NIT pînă la decizia definitivă a instanţei de judecată;
  • va elabora şi prezenta Parlamentului un plan de măsuri privind asigurarea neimplicării structurilor guvernamentale în lupta cu mass-media incomodă, asigurarea unei transparenţe reale în activitate şi va asigura condiţii egale de activitate pentru toate mijloacele de informare în masă.
 4. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei:
  • va examina problema referitor la deţinerea monopolului şi situaţiei dominante pe piaţa publicităţii media şi va aplica sancţiunile de rigoare;
  • va asigura o concurenţă liberă pe piaţă publicităţii media şi neadmiterea instituirii unor practici de monopol pe viitor.
 5. Consiliul Superior al Magistraturii:
  • va depune eforturi constante în vederea neadmiterii tergiversării intenţionate a dosarelor legate de mass-media şi nu va admite implicarea politicului în examinarea acestor litigii.
 6. Procuratura Generală:
  • va examina posibilitatea iniţierii unei urmări penale pe faptul uzurpării puterii prin partajarea neconstituţională a instituţiilor statului pe criterii politice;
  • va examina acţiunile CCA şi ale conducerii ÎS Radiocomunicaţii care a admis sistarea ilegală a emisiei NIT;
  • va examina minuţios informaţiile vehiculate potrivit cărora membrii CCA au fost corupţi pentru adoptarea deciziei de retragere a licenţei NIT.

Art. 3. — Se informează structurile internaţionale referitor la problemele grave cu care se confruntă mass-media în RM.

Art. 4. — Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Sursa: www.pcrm.md

Textul discursului deputatului PCRM Reşetnicov Artur la şedinţa Parlamentului din 29.06.2012 privind audierile despre libertatea exprimării şi asigurarea independenţei mass-mediei Preşedintele PCRM Vladimir Voronin a primit o scrisoare de la Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril