Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Raportul preşedintelui Uniunii femeilor din Republica Moldova, Galina Balmoş

|versiune pentru tipar||
PCRM / 3 noiembrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimate doamne, onorată asistenţă!

Conferinţa a IX-a de dare de seamă şi alegeri în cadrul Uniunii Femeilor din Republica Moldova are loc în timpuri şi condiţii marcate de o criză politică, care durează mai mult de 3 ani, degradare economică, socială, dar şi de moralitate. Toate evenimentele din societate s-au răsfrîns asupra fiecărui cetăţean, dar în deosebi asupra susţinătorilor, adeptilor PCRM, asupra mişcării noastre. Noi, femeile, simţim foarte bine rezultatele unei guvernări care a uzurpat puterea, şi care utilizează cele mai mizerabile şi necinstite mijloace pentru a se menţine, pentru a semăna ura şi intoleranţa în societate. Ultimii 3 ani trăim timpuri de groază: răsturnare de putere, presiuni politice, corupere masivă a consilierilor locali, primarilor, deputaţilor, funcţionarilor. Coruperea electoratului in cadrul alegerilor locale din întreaga ţară şi în special în Găgăuzia, a luat amploare şi devine tot mai deschisă şi obraznică. Coaliţia criminală de la guvernare se ocupă de vînzarea funcţiilor şi de înmulţirea averilor proprii. Nu mai vorbim despre respectarea legislaţiei în atare condiţii, pentru că legile se croiesc după interesele proprii, legea a devenit servilă şi imprevizibilă. Demonstrînd un exemplu de nihilism juridic, lipsă de respect faţă de poporul nostru, au lăsat să înflorească criminalitatea şi corupţia.Alianţa care se crede europeană a ajuns jos de tot prin felul în care înţelege lupta politică. Deocamdată are de dat un decont în faţa poporului moldovenesc, pentru 3 ani de guvernare dezastruoasă, presărată cu acte de corupţie incredibile, pe care o justiţie politizată refuză să le vadă. Decontul va fi odată şi o ată citit şi la Bruxel, unde aroganţa va fi taxată ca atare.

Au adoptat legi care să-i protejeze, s-au apucat de Constituţie, de sistemul de învăţămînt şi ocrotire a sănătăţii pentru a le distruge, ca sa-i ţină pe oameni în intuneric, în neştire, şi ulterior să-i poată hăţui după bunul plac. Astăţi guvernează minciuna, războiul monumentelor, interzicerea simbolurilor comuniste, rescrierea istoriei şi denigrarea, condamnarea comunismului, este violat principiul liberei exprimări..

Aşa-zisa democraţie a determinat oamenii să plece masiv din ţară, pleacă tineretul, de la inceputul acestui an au plecat peste hotare mai mult de 1000 de studenţi din instituţiile superioare de învăţămînt. Lupta cu corupţia s-a transformat în lupta cu învăţătorii, medicii, funcţionarii, iar această luptă o duc cei mai mari rechini ai corupţiei.

Oamenii înţeleg că alianţa îi minte continuu, îi fură şi îi lipseşte de viitor, tot mai puţine speranţe că această conducere e capabilă de fapte bune.

În cei doi ani de după Conferinţa a 8-a am avut o viaţă intensă politică, alături de Partidul Comuniştilor am căpătat noi experienţe de luptă, de aflare în opoziţie.

Uniunea Femeilor s-a inregistrat la 14 iulie 1995 cu den umirea de Uniunea femeilor de Orientare Socialistă, în 2007 la 10 decembrie fiind înregistrat statutul în redacţie nouă, cu denumirea actuală şi în acest an împlineşte 17 ani de activitate.

În perioada de dare de seamă Executivului politic al PCRM, CC, dar şi Congresul al VII-lea al PCRM au apreciat eforturile noastre, indicînd asupra direcţiilor comune de activitate. A fost pus accentul pe consolidarea şi fortificarea rîndurilor organizaţiei de femei, conlucrarea cu organizaţiile de partid, de tineret, de veterani din localităţile republicii, conlucrarea activă în cadrul campaniilor electorale la nivel naţional, implicarea în organizarea campaniilor electorale la nivel local. Preşedinţii organizaţiilor raionale de femei au fost invitate la Plenara CC pentru a lansa politici consolidate de activitate a Partidului în condiţii de opoziţie. Femeile au fost reprezentate la Congresul 7al PCRM avînd discursuri, fiind înaintate în organele de conducere. Din 133 de membri ai CC 34 sunt femei.

În aceşti doi ani am avut mai puţine posibilităţi de a organiza diferite activităţi, dar am folosit orice ocazie pentru a ne implica în viaţa politică, socială. În anul trecut am organizat tabăra de vară pentru un grup de femei, membre ale consiliului republican, a organizaţiilor locale, activitate apreciată de participante. Am organizat instruiri pentru femeile candidate în autorităţile publice locale.Femeile noastre s-au implicat în toate acţiunile de protest organizate de către PCRM. Marşurile sociale, Congresul civic aveau o susţinere masivă din partea femeilor, care veneau cu mesaje şi luări de cuvînt mobilizatoare.

Formarea structurilor Congresului civic a implicat un număr mare de femei, iar în luările de cuvînt ale femeilor se simţea o speranţă, o ultimă speranţă, o dedicare cauzei comune de a schimaba orînduirea liberală instalată.

In perioada de dare de seamă a activat Consiliul republican, conform statutului. Fiecare şedinţă a Consiliului republican, pe lîngă întrebările specifice activităţii noastre, planificare, aprobarea unor declaraţii politice, schimb de experienţă, avea şi elemente de instruire şi informare, mai ales pentru persoanele noi, lua in discuţie şi problemele sociale cu care se confruntă femeile. Am încercat şi unele metode mai puţin utilizate, invitînd un psiholog care a organizat un trening pentru participante. A fost apreciată participarea deputaţilor comunist, în special a lui Zurab Todua la întrunirile noastre.

În acest an au fost organizate Conferinţe raionale de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile de femei, am participat personal la unele din ele, inclusiv Hînceşti,Orhei, Ialoveni,Chişinău Rîşcani. Aş vrea să menţionez activitatea reuşită a unor organizaţii împreună cu conducătorii acestora şi să le mulţămim pentru eforturile depuse: Chişinău Botanica, Vîsotina N., Centru, Colesnic Nina, Buiucani, Rotaru Doina, Rîşcani, Hrenova E., Bălţi, Serdiuc Irina,Ungheni, Chirilov Iulia, Cahul, Ravenco T., Cantemir, Crestincova M., Leova, Polisciuc O., Hînceşti, Popa T., Ştefan Vodă, Uţa V., Soroca, Şamaeva Olga., Făleşti, Bazilevschi L., Floreşti, Bizniuc N., Briceni, Babiuc A.

Totodată Consiliul republican nu a reuşit să mobilizeze efortul unor organizaţii teritoriale şi raionale de femei din republică, unde organizaţiile sunt amorfe, în permanentă schimbare de preşedinţi, sau lipseşte conlucrarea organizaţiei de femei cu organizaţiile de partid, veterani,de tineret, cum ar fi cele din Şoldăneşti, Nisporeni, Donduşeni, Rîşcani, Teleneşti. Un potenţial mare,dar nevalorificat la justa valoare îl au organizaţiile din Cimişlia, Călăraşi, Căuşeni, Dubăsari, Rezina, Leova. Actuala componenţă a Consiliului republican se propune a fi îmbunătăţită calitativ, am luat în calcul, în primul rînd, propunerile din teritoriu.

In perioada de dare de seamă am înscris multe activităţi, evenimente care ne-au făcut viaţa mai interesantă, mai plină.Un domeniu de activitate important şi care contribuie nemijlocit la promovarea imaginii UF este cel al organizării acţiunilor in masă. Au fost desfăşurate in această perioadă sărbători devenite tradiţionale, cum ar fi sărbătoarea de 8 martie, concertul din Sala cu Orgă şi acţiuni la nivel local:1 iunie, ziua persoanelor in etate, a persoanelor cu disabilităţi, ziua familiei ş.a.. O tradiţie frumoasă a devenit al 5-lea an sărbătoarea bunicuţelor, înfiinţată din iniţiativa dei Taisia Voronin. În acest an sărbătoare frumoasă a fost în Bălţi, iar în anul trecut în Anenii Noi, ambele cu participarea dei Taisia Voronin. Ziua bunicuţelor, s-a extins şi în multe oraşe şi sate, anume în grădiniţe de copii, clase primare, avind un răsunet pozitiv. In raioane fiecare organizaţie îşi programează activitatea conform specificului şi posibilităţilor. Tot mai complicat devine organizarea activităţilor, dar mai ales acţiunile de caritate. Practic nu avem acces la ajutoare umanitare, mai mult reuşesc organizaţiile din municipiul Chişinău, Bălţi, Soroca să acumuleze şi să repartizeze ajutoare celor nevoiaşi.

Un aspect aparte îl constituie activitatea femeilor deputat din fracţiunea comuniştilor. Ca de obicei, în fracţiunea PCRM sunt cele mai multe femei, care sunt preşedintele fracţiunii, dna Postoico M., preşedinte de comisie dna Ivanov V, membru al biroului permanent al Parlamentului dna Vlah I., vicepreşedinte de comisie dna Domenti O., secretari ai comisiilor dle Chistruga Z., Mironic A., precum şi dna Şupac Ina, femei foarte active, responsabile şi bine pregătite. În activitatea parlamentară îşi are loc şi responsabilitatea pentru un raion sau două, implicarea în organizarea campaniilor electorale, lucrul cu alegătorii, dar mai ales cu organizaţiile de partid. Este o condiţie importantă ca femeile deputat să-şi asume şi responsabilitatea coordonării activităţii organizaţiilor de femei din raioanele de care răspund, astfel creînd un potenţial major pentru viitoarele alegeri.

În perioada de dare de seamă am avut 2 campanii electorale: alegerile locale generale şi alegerile în UTA Găgăuzia în Adunarea Populară unde femeile s-au manifestat de asemenea, alături de colegii noştri bărbaţi, membri de partid. Pentru comparaţie: alegerile locale din 2007 au arătat indicatorul de 17,8% de femei primar şi 16% consilieri raionali, municipali, majoritatea din ele fiind pe lista PCRM, şi anume 159 de femei primar, din ele 82 din parte PCRM; 180 femei consilieri raionali din ele 79 din partea PCRM. În 2011 din 898 de primării avem 204 primari comunişti sau pe lista de partid, din ei 46 femei. Din 1120 de consilieri raionali 436 sunt comunişti din ei 98 femei. Este o forţă impunătoare care trebuie consolidată şi valorificată din plin. În UTA Găgăuzia eyistă un specific naţional al implicării femeilor în politică, dar oricum am început să schimbăm stereotipurile, lansînd candidatul nostru femeie pe dna Vlah I., în calitate de concurent pentru funcţia de başcan al regiunii. Avem o femeie, o unică femeie în Adunarea Populară după alegerile recente şi ea este din partea comuniştilor.

Vreau să menţionez cîteva din colegele noastre devotate, care se manifestă zi de zi în calitatea sa de primar: dna Pelagheia Balţat din Elizaveta, Bălţi, Verdeş Ludmila, Cahul, s.Doina, Dumanova Tatiana, Cimişlia, s. Troiţcoe, Morari Natalia, Cantemir, s.Cîşla, Coronciuc Olga, Criuleni, Bălţata, Telişceva Paulina, Criuleni, Dolinoe, Vacari Raisa, Drochia, s.Pervomaisc, Dînceanoc Lidia, Rîşcani, Duruitoarea Nouă, Celacuş Valentina, Străşeni, Dolna, Elena Bodnarenco, or. Soroca, Olga Morgun, Natalievca, Făleşti şi multe altele. Avem printre ele doamne primar care se află la al II-lea,al III-lea mandat, care se bucură de o autoritate înaltă în localităţi. În consiliul municipal Chişinău ne reprezintă interesele dle Vîsotina Natalia, Hrenova Elena, Savastin Ludmila, Şmelenco Mariana. Niciodată în Consiliul municipal în fracţiunea noastră, dar nici în alte fracţiuni nu au fost atîtea doamne şi sperăm ca ele să se manifeste la un nivel înalt şi profesionist în echipa PCRM.

În tot acest timp noi am activat împreună cu colegii de partid, avînd înţelegerea, susţinerea şi conlucrarea de care este nevoie. Această atitudine între noi, tratament de la egal la egal, non descriminatoriu, lipsit de formalism şi mai ales fără concurenţă între genuri este o trăsătură reliefantă în cadrul PCRM, este şi una din trăsăturile care ne deosebeşte de toate celelalte partide din ţară, unde egalitatea de şanse este o declaraţie sterilă, un fel de modă. Dacă echipa din raion nu conlucrează, adică organizaţiile de femei, veterani, tineret în jurul celei de partid care reprezintă nucleul — atunci nici rezultate nu putem obţine nici candidaţi la consilieri sau primari nu vom putea înainta, sau mai rău — candidaţii vor fi fără sorţi de izbîndă. Am avut localităţi unde nu am înaintat candidaţi la consilieri sau primari, pentru că nu am activat cooperant în aceste localităţi, pentru că deseori organizaţia de femei trăieşte aparte de organizaţia de partid şi invers. Trebuie să ne ascultăm reciproc, să nu ne lăsăm pradă intrigilor mărunte care ne devorează din interior, să nu se întîmple ca în fabula “Racul, broasca şi ştiuca” şi vom comite mai puţine greşeli, lacune.

La 21 februarie 2012 Executivul politic al CC al PCRM a examinat chestiunea privind activitatea şi formarea organizaţiilor de veterani, femei şi comsomolişti în localităţile ţării. Aş vrea să citez doar un punct din această hotărîre a executivului, mai ales pentru cei care încă nu au înţeles pe deplin misiunea noastră şi a echipei PCRM: “Cчитать неотложньй задачей руководителей коммунистов общественных организаций, первых секретарей первичных партийных организаций, создание в каждом населенном пункте республики первичных ветеранских, женских, комсомольских и других общественных организаций, как одно из главных условий проведения массовой, партийно-политической работы с избирателями, обеспечения победы ПКРМ на местных и парламентских выборах!” Este totul spus, ne rămîne doar să muncim, să realizăm acest deziderat.

Am avut şi în UF traseism, trădători şi corupere printre rîndurile femeilor deputat, consilieri,primari, fapt ruşinos şi dezonorabil. Nu putem să ne asigurăm totalmente de astfel de fenomene şi persoane, dar mai multe sîntem acele care au demnitate şi onoare, care nu-şi vînd colegii şi nici pe sine. Fiecare dintre dumneavoastră poate avea tentaţii şi ispite, dar cu multă chibzuinţă şi rezistenţă putem depăşi, înfrunta orice dificultate, iar ispitele îi posedă pe cei slabi, lacomi şi creduli.

Am participat de cîteva ori la întîlniri cu diferiţi experţi ai ONU, din Suedia la care participau lidere de femei din diferite partide, discutînd problemele implicării femeilor în viaţa politică şi de fiecare dată am auzit cuvinte pline de invidie la adresa promovării femeilor in partidul comuniştilor. Noi trebuie să ne dăm bine seama că aceste rezultate le avem datorită poziţiei active a femeilor noastre, caracterului pozitiv, pentru că în rîndurile noastre mai rar poţi întîlni femei agresive şi intolerante, dar şi nu în ultimul rînd datorită atitudinii şi principiilor promovate de către conducerea partidului nostru.

Noi nu susţinem principiul de promovare a femeilor în baza unei cote de reprezentare, considerîndu-l umilitor şi depreciator. Unicul criteriu recunoscut poate fi cel al calităţilor profesionale, umane. Dar cred eu că modestia noastră, iar pe alocuri nedorinţa secretarilor de partid de a promova femeile în structurile de conducere a organizaţiilor de partid, iar ca urmare şi în autorităţile publice locale nu sunt tocmai indicate în condiţiile unui deficit de cadre cu care ne confruntăm. Întradevăr este prezent acest factor al nedorinţei de implicare în lupta politică pe de o parte, dar pe de altă parte am observat o mulţime de femei care au aderat la Congresul Civic, care este o mişcare naţională, dar nu un partid. Aceasta înseamnă că şi în organizaţiile de femei este mai lesne de aderat, de coaptat noi membre. Depinde de Consiliul republican cît de reuşit vom putea organiza femeile din satele, oraşele noastre. Scopurile noastre coincid: condiţii decente familiilor, copiilor, tinerilor, bătrînilor, de aceea este posibil să găsim adepte în fiecare casă.

Starea lîncedă în care se află unele organizaţii poate fi schimbată, de aceea mai bine de 40% din componenţa Consiliului republican sunt persoane noi, care trebuie să demonstreze capacităţi organizatorice şi de lider.

Fiind aici prezenţi şi secretarii CR de partid aş lansa mesajul să oferim mai cu îndrăzneală posibilitatea femeilor să concureze şi să fie promovate. Uitaţi-vă şi dumneavoastră, consilierii, primarii femei sunt active, se implică, ridică probleme şi le soluţionează, nu se plîng, dar schimbă lucrurile spre bine, dau ripostă celor care le împiedică.

Dacă femeia este elementul de bază al căminului familial, atunci organizaţia de femei trebuie să fie elementul de succes al partidului. Dacă femeia creează viitorul familiei prin creşterea şi educarea copiilor, atunci ea poate crea viitorul ţării.

Vorbind despre 2 ani cu 2 campanii electorale, putem spune cu certitudine că agitatorii, în majoritatea lor au fost femei şi tineri, ca dintotdeauna, adică forţa de muncă şi de convingere o constituie în mare măsură femeile.

Astăzi toate partidele sunt în căutare de noi membri, noi alegători, de fapt, îi rup unii de la alţii, îi ademenesc cu funcţii, protecţie, îi şantajează, toate partidele îşi creează organizaţii de femei şi de la noi se cere în primul rînd menţinerea rîndurilor, încurajarea colegelor noastre. Ar fi foarte util, considerăm, ca preşedintele organizaţiilor de femei, care sunt membre de partid, să fie incluse în componenţa birourilor raionale de partid, astfel consolidînd echipele locale. În primăriile unde primari sunt femeile noastre ar trebui să organizăm diferite întîlniri, activităţi comune prin care să promovăm imaginea femeii, dar şi a satului în întregime, să apară în presă informaţii despre aceste sate, aceste femei, lansînd cultul femeii conducător, gospodar al satului, primar competent şi grijuliu.

PCRM este singurul partid din Moldova capabil să asigure pe deplin drepturile femeilor în societatea contemporană şi care întreprinde totul pentru atingerea acestui obiectiv. Aceasta nu e o declaraţie, e un adevăr de care ne-am convins nu o singură dată.

La finele anului 2008 Forul Economic Mondial a plasat RM printre liderii ţării lumii în ce priveşte egalitatea de genuri. În raportul cu privire la indicele global al drepturilor între femei şi bărbaţă ţara noastră s-a plasat pe locul 8 în Europa şi pe locul 20 în lume devansînd asemenea ţări precum sunt Germania, Marea Britanie, Elveţia, Spania, Franţa, etc. În numai 3 ani ţara a devansat aflîndu-se iarăţi printre codaşi. Mai mult, alianţa s-a încumetat să şifoneze imaginea ţării, dar şi a femeii în special, încît tot soiul de experţi străini îşi permit să claseze RM în topul femeilor depravate, care prestează servicii sexuale peste hotare. Moldova în 3 ani şi-a creat imagine de ţară în care înfloreşte turismul sexual, pedofilia, traficul de femei, copii şi organe, ţară donator de forţe ieftine de muncă, adică de sclavi pentru UE. Pentru granturi şi credite conducerea ţării e gata să vîndă ţara cu tot cu sufletele noastre.

Noi putem şi trebuie să stopăm acest proces, să explicăm aceste adevăruri tuturor, să convingem mai multe femei să adere la mişcarea noastră şi împreună să dăm ripostă parveniţilor înscăunaţi.

Stimate doamne!

Ştim că acolo unde nu este organizaţie de partid primară este foarte problematic să menţii o organizaţie de femei. Dacă nu este măcar o doamnă membru de partid in sat, practic sfatul de femei nu rezistă. Misiunea noastră, în acest sens este comună: să avem organizaţie de partid în fiecare localitate, secţie de votare, în aceste organizaţii să fie numaidecit femei care vor avea sarcina de a infiinţa organizaţii de femei.

Onorată asistenţă, astăzi noi facem totaluri, apreciem unele priorităţi pentru viitor şi cred că fiecare dintre vorbitoare va menţiona momentele relevante din activitatea noastră. Vă mulţumesc tuturor pentru activitate, susţinere, devotament, implicare, efort şi conlucrare, dorind consiliului republican, care va fi astăzi ales, succes şi vigoare.

Sursa: www.pcrm.md

Majoritatea parlamentară a refuzat să pună în discuţie propunerile făcute de opoziţie pentru Bugetul 2013 Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat la conferinţa de raportare a Uniunii Femeilor din Republica Moldova