Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Adresare CC al PCRM către poporul Republicii Moldova în legătură cu alegerile Preşedintelui Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 3 septembrie 2016
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova califică participarea la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova ca o sprijinire a răsturnării constituţionale săvîrşită de forţele politice, care au capturat statul moldovenesc, precum şi a ortacilor acestora.

Constituţia, ca formă de acord social, este substituită de decizia voluntaristă a Curţii Constituţionale, care a depăşit limitele împuternicirilor atribuite ei prin lege.

Noi, comuniştii, considerăm că decizia neconstituţională din 4 martie a.c. a Curţii Constituţionale privind alegerile directe ale Preşedintelui vor conduce la schimbarea structurii politice statale a Republicii Moldova. Prin respectiva decizie, s-a comis o crimă dintre cele mai grave: poporului Moldovei i-au fost răpite drepturile suverane, el fiind lipsit de calitatea de unic suveran în statul nostru.

Lipsa legitimităţii trecerii la alegerile generale directe ale preşedintelui ţării va face nelegitimă alegerea în acest mod a Preşedintelui, va agrava şi mai mult instabilitatea socială, va conduce la “războiul împuternicirilor” între Preşedinte, Parlament şi Guvern. În condiţiile statului nostru capturat, asta poate provoca o evoluare imprevizibilă a situaţiei în societate.

Vă amintim că, în baza analizei efectuate, Partidul Comuniştilor încă în anul 2012 a declarat că Republica Moldova se află în stare de stat capturat. La patru ani după asta, respectiva concluzie o împărtăşeşte majoritatea populaţiei ţării, mulţi reprezentanţi ai comunităţii de experţi şi observatori, inclusiv internaţionali.

Starea de “capturare” se răsfrînge asupra tuturor sferelor de activitate vitală a statului. Au fost suprimate toate realizările democratice ale societăţii moldoveneşti. În condiţiile statului capturat, organele puterii menite să asigure respectarea temeliilor democratice ale vieţii slujesc doar structurilor corupte şi sunt o sursă care permanent generează corupţie şi fereşte de responsabilitate persoanele oficiale compromise.

Prin acţiunile oamenilor politici corupţi, a fost distrusă structura Parlamentului. Astăzi ea nu mai reprezintă voinţa exprimată de alegător la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Aşa-numita coaliţie, care a capturat puterea în ţară prin cumpărarea deputaţilor din Parlament şi a altor persoane oficiale, cultivă dezbinarea în societate, creează premise pentru complicarea colaborării Republicii Moldova cu Estul şi cu Vestul. Aceasta conduce la consecinţe ireparabile pentru dezvoltarea social-economică, aduce prejudicii procesului de reintegrare a ţării.

Guvernul, de facto, a ieşit de sub controlul Parlamentului. În mod sistematic este încălcată legislaţia Republicii Moldova, în particular Legea privind bugetul de stat, şi nimeni nu poartă nici o răspundere pentru aceste încălcări. Membrii cabinetului de miniştri în mod grosolan încalcă jurămîntul dat de ei, îşi permit opinii exprimate public şi acţiuni care în mod evident sunt în contradicţie cu Constituţia şi cu alte acte legislative ale ţării.

Mijloacele de informare în masă sunt concentrate în mîinile reprezentanţilor unui singur partid politic. Acces la ele au doar acei politicieni şi linge-blide care sprijină actuala putere mafiotă şi coruptă.

Capturarea organelor de conducere de către neprofesionişti, partajarea controlului asupra tuturor structurilor economice şi sociale au condus la o paralizie funcţională şi, în ultimă instanţă, au devenit cauzele principale ale stagnării în dezvoltarea potenţialului economic, au condus la furturi fără precedent în sistemul bancar-financiar, fapt care în mod cît se poate de elocvent îl demonstrează furtul unui miliard de dolari, precum şi inexplicabila creştere a datoriei de stat.

Din toate cele expuse mai sus, reiese o concluzie incontestabilă. Cei care au venit la putere după lovitura de stat din 7 aprilie 2009, în timpul ce s-a scurs au reuşit să instaleze în Moldova o democraţie perversă, bazată nu pe Constituţie şi pe Lege, ci pe interesele structurilor de clan şi mafiotice.

În pofida afirmaţiilor iresponsabile ale unui şir de aventurieri politici şi ale celor care le ţin isonul, apropiatele alegeri prezidenţiale în nici un mod nu vor adăuga stabilitate în societatea moldovenească. În final, marile aşteptări pe care le are societatea de la alegerile Preşedintelui de către întregul popor se vor împrăştia, ciocnindu-se de aceleaşi realităţi specifice actualei forme de guvernare — parlamentară.

Pentru Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, unica forţă politică statală care a lăsat în urma sa un drum lung de luptă şi victorii şi care posedă o experienţă rezultativă de conducere a ţării în condiţiile contemporane, a participa la astfel de alegeri neconstituţionale ale Preşedintelui ar însemna a recunoaşte şi a sprijini actualul regim guvernant, ar însemna să-şi dea acordul pentru continuarea jefuirii ţării, pentru sărăcirea definitivă şi pieirea oamenilor, la nimicirea statalităţii şi suveranităţii ei.

Noi, comuniştii, considerăm că unicul mijloc de a-i pune pe capturatori la locul lor este boicotarea acestor alegeri.

Trecerea la forma prezidenţială de conducere, în cazul în care aceasta, conform art. 2 al Constituţiei, va fi cerută de majoritatea cetăţenilor ţării, trebuie să se producă în mod constituţional, ca astfel să fie asigurată legitimitatea întregului proces electoral.

În acest scop, noi, comuniştii, propunem:

Doar realizarea măsurilor indicate va putea asigura constituţionalitatea, legalitatea şi legitimitatea întregului sistem al organelor puterii din ţară.

Conducîndu-se de interesele supreme ale ţării şi ale poporului, Partidul Comuniştilor face un apel către toţi cetăţenii să nu cadă pradă provocărilor acelor politicieni care au scopul să se statornicească la putere pentru mulţi ani înainte. Prin aceasta, ei, cetăţenii, vor demonstra reala forţă a suveranităţii populare, vor dovedi că respectă Constituţia şi Legea.

Stimaţi concetăţeni!

Nu uitaţi! Orice buletin lăsat în urna electorală în ziua de 30 octombrie va însemna un vot pentru cei care au capturat ţara, o susţinere a celor care vă jefuiesc, care vă lipsesc de dreptul la o viaţă demnă.

Cea mai justă decizie va fi neparticiparea dumneavoastră la alegerile neconstituţionale din 30 octombrie!

Boicot alegerilor din 30 octombrie 2016!

Să reîntoarcem poporului puterea!
Să izbăvim ţara de mafia politică şi de persoanele corupte!
Să restabilim Constituţia şi drepturile democratice ale cetăţenilor ţării!

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Declaraţie a Comitetului Central al PCRM în legătură cu punerea de către Guvern a miliardului furat pe umerii populaţiei