Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Declaraţia PDM a Conferinţei Republicane a Profesorilor Democraţi

|versiune pentru tipar||
PDM / 24 august 2008
Partidul Democrat din Moldova

Partidul Democrat din Moldova constată cu îngrijorare că sistemul educaţional în Republica Moldova este într-un vizibil proces de declin, iar situaţia în învăţământul universitar şi preuniversitar continuă să rămână gravă. Lipsa finanţării adecvate, descentralizării sistemului, a autonomiei şi guvernării instituţionale, a reformei curriculare, a mobilităţii intensificate, formatul închis şi netransparent în procesul de înfăptuire a armonizării legislative sunt câteva dintre problemele stringente ale sistemului educaţional. Reformele în sistemul educaţional se înfăptuiesc parţial, iar atenţia faţă de problemele învăţământului este în scădere an de an.

Considerăm ca finanţarea adecvată a învăţământului şi a cercetării constituie unul din pilonii de bază privind modernizarea sistemului educaţional în Republica Moldova. Din păcate, salariile celor care activează în învăţământul preuniversitar, superior, mediu de specialitate rămân extrem de mici. Profesorii, în special cei de la sate, sânt nevoiţi să activeze în condiţii precare.

În Republica Moldova se menţine învăţământul academic, rămas moştenire de la sistemul sovietic, care nu-i pregăteşte pe copii pentru viaţă, programele şcolare sânt supraîncărcate şi elevii nu sânt capabili să facă faţă acestor cerinţe exagerate. În consecinţă, ei îşi pierd interesul pentru carte încă din primii ani de şcoală.

Partidul Democrat din Moldova consideră că educaţia nu trebuie să servească numai pentru piaţa muncii, dar trebuie să contribuie şi la exercitarea activă a cetăţeniei, democratizarea societăţii, libertăţii şi emanciparea omului ca individ. În consecinţă, NOI pledăm pentru educaţie de calitate egală şi gratuită pentru toţi. Aceasta include finanţarea publică corespunzătoare a instituţiilor de învăţământ superior, precum şi implementarea corespunzătoare a proceselor continue după cum este procesul de la Bologna.

De asemenea considerăm că accesul gratuit şi egal la educaţie nu garantează neapărat oportunităţi egale în obţinerea unei reuşite bune în educaţie. În ciuda sporirii enorme a numărului de participanţi în sistemul de învăţământ, este totuși destul de dureros să recunoaştem că oamenii ce provin din medii social şi economic dezavantajate sunt mai puţin prezenţi în sistemul de învăţământ superior.

Partidul Democrat din Moldova consideră că educaţia trebuie să fie un bun public, prin urmare, trebuie să existe responsabilitate publică clară, pentru crearea condiţiilor reale, ca păturile largi ale populaţiei să aibă acces egal la şcoala superioară.

Partidul Democrat din Moldova recunoaşte rolul important pe care îl are învăţământul superior pentru întrunirea cererilor peţii de muncă. Dar totuşi învăţământul superior — în special în universităţi — trebuie să fie un instrument eficient de a oferi oamenilor oportunităţi, să-i ajute să emancipeze şi să contribuie la dezvoltarea societăţii.

Partidul Democrat din Moldova se opune vehement tendinţei curente de a crea şi finanţa universităţi de elită sau centre de excelenţă în timp ce universităţile “normale” se află într-o stare financiară dezastruoasă.

Partidul Democrat din Moldova cere o recunoaştere şi susţinere sporită a educaţiei informale şi pregătirilor profesionale în Moldova pentru a consolida instruirea continuă, pentru a asigura o mobilitate mai bună, precum şi pentru o transmisibilitate sporită între diferite sisteme de educaţie şi instruire.

Constatând situaţia dramatică în domeniul educaţiei în Republica Moldova, Conferinţa profesorilor membri ai PDM se pronunţă pentru:

În scopul creşterii calităţii educaţionale este necesară:

În acest context, Partidul Democrat din Moldova este solidar cu angajaţii din sistemul de învățământ şi va depune eforturi pentru soluţionarea gravelor probleme din acest domeniu. De asemenea cerem Guvernului Republicii Moldova să adopte măsuri imediate pentru redresarea situaţiei deplorabile.

Serviciul de presă PDM
Declaraţia Tineretului Democrat a PDM privind tinerii afectaţi de inundaţii Partidul Democrat consideră că Republica Moldova nu poate recunoaşte independenţa Abhaziei şi Osetiei de sud