Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Apelul PDM cu privire la procesul participativ de elaborare a programului anti-criză

|versiune pentru tipar||
PDM / 29 iunie 2009
Partidul Democrat din Moldova

Partidul Democrat din Moldova constată cu îngrijorare că acutizarea crizei economice mondiale a susrprins Republica Moldova într-un moment de profundă instabilitate politică şi abordare electorală a măsurilor economice necesare pentru a gestiona eficient şi operativ declinul economic.

Republica Moldova, fiind o ţară cu o economie deschisă, a fost afectată profund de criza economică. Participarea activă a ţării noastre în circuitul economic global face ca revenirea economiei Republicii Moldova pe trendul de creştere să depindă esenţial de succesul implementării politicilor economice anti-criză în ţările cu care avem legături comerciale, de unde ne vin investiţiile străine directe sau remitenţele rezultate din munca migranţilor moldoveni.

Partidul Democrat din Molova consideră că şi Republica Moldova are nevoie de un plan propriu anti-criză. Aceest plan, axat pe un set de politici economice stimulative pe termen scurt şi mediu, este menit să stopeze declinul economic, să re-pornească “motoarele” de creştere economică şi să asigure resursele necesare protecţiei sociale a populaţiei vulnerabile. În opinia PDM, locurile de muncă bine plătite sunt cea mai bună protecţie socială! Chezăşia succesului unui atare program implică voinţă politică fermă pentru implementarea lui, o echipă competentă şi credibilă la guvernare, capabilă să restabilească încrederea antreprenorilor, a populaţiei, a sectorului asociativ şi a partenerilor externi ai ţării în capacitatea Guvernului de a gestiona criza economică.

Partidul Democrat din Moldova consideră necesară concentrarea acţiunilor anticriză în sectoarele care reprezintă motoarele de creştere a economiei naţionale. În viziunea noastră, măsurile care se impun ţin de relansarea domeniului construcţiilor, a industriilor orientate spre export. Se impune deblocarea creditării sectorului real al economiei, prin intermediul unor acţiuni energice de susţinere a sectorului financiar-bancar. O condiţie indispensabilă a programului anticriză o constituie eficientizarea cheltuielilor publice şi ajustarea politicii monetare şi fiscale, a celei bugetar-fiscale la realităţile existente. Acestea urmează să menţină şi să stimuleze cererea, precum şi să asigurea ocuparea în cîmpul muncii.

Partidul Democrat din Moldova consideră imperativ ca discuţiile sterile, ce ţin de identificarea unor măsuri anti-criză purtate de-a lungul campaniei electorale, să fie reorientate spre dezbateri principiale. În aceste dezbateri vor participa sectorul privat, cel non-guvernamental şi mediul academic. Ele vor viza efectele crizei, previziunile pe viitor, acţiunile care urmează a fi întreprinse de viitorul Guvern pentru diminuarea efectelor reculului economic, stabilizarea situaţiei şi repunerea economiei pe traectorie de creştere.

Partidul Democrat din Moldova insistă asupra creării unui Consiliu de cooperare anti-criză în calitate de platformă cât mai reprezentativă şi eficientă pentru realizarea unui program anti-criză. Acesta va desfăşura consultări permanente şi mobilizatoare a capacităţilor intelectuale în vederea elaborării respectivului document, care urmează a fi propus spre implementare noului guvern. Partidul Democrat din Moldova îndeamnă centrele de analiză şi cercetare economică, mediul academic, sectorul de afaceri, dar şi partidele politice, spre o abordare comună şi depunerea unui efort conjugat pentru evitarea unui dezastru social-economic. Totodată, Partidul Democrat din Moldova îşi asumă responsabilitatea oferirii întregului suport necesar desfăşurării acestei iniţiative, inclusiv expertiza echipei sale, suportul organizaţional şi logistic.

Sursa: www.pdm.md
Declaraţia Organizaţiei de tineret a Partidului Democrat Conducerea raionului Glodeni şi organizaţia raională a PSD aderă la echipa lui Marian Lupu