Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Aleşii locali din partea Partidului Democrat au fost convocaţi la o Adunare generală

|versiune pentru tipar||
PDM / 20 februarie 2011
Partidul Democrat din Moldova

Aleşii locali ai Partidului Democrat s-au întrunit, duminică, 20 februarie, în cadrul Adunării generale a Asociaţiei aleşilor locali ai PDM pentru a discuta mai multe aspecte ce ţin de realizarea reformei administraţiei publice locale, precum şi despre alegerile locale generale din 2011.

La reuniune au participat peste 200 de delegaţi — primari, consilieri locali, preşedinţi şi vicepreşedinţi de raioane, membri ai PD.

În special, aleşii locali ai PDM au formulat o atitudine privind situaţia în domeniul APL prin prisma Obiectivelor Programatice ale Partidului Democrat; privind cadrul legal ce reglementează activitatea APL în contextul acordării unei mai mari autonomii financiare; privind descentralizarea administrativă etc.

Secretarul general al PD, Vitalie Vrabie, a declarat la deschiderea şedinţei că propunerile parvenite din partea aleşilor locali vor fi luate în consideraţie la elaborarea platformei electorale a partidului în cadrul alegerilor locale generale.

În contextul realizării reformei administraţiei publice locale, Vitalie Vrabie a menţionat că PDM susţine necesitatea descentralizării administrative, asigurării autonomiei financiare constante şi protejării localităţilor mai slab dezvoltate.

“Partidul Democrat pledează pentru un şir de modificări legislative pentru ca APL să dispună de pârghiile necesare cu scopul de a-i asigura pe cetăţeni cu servicii calitative”, a afimtat Vitalie Vrabie.

Preşedintele Asociaţiei aleşilor locali ai PD, Anatol Chetraru, preşedintele raionului Hînceşti, a subliniat că relaţiile dintre autorităţile centrale şi cele locale trebuie să capete noi domensiuni, cauzate de delegarea unor responsabilităţi. Chetraru a precizat că procesul descentralizării trebuie realizat în baza unei abordări complexe, care să vizeze nu doar cadrul legal şi instituţional, dar şi mecanismele de realizare a politicilor respective.

Preşedintele PDM, Marian Lupu, a menţionat, la rândul său, că “în ultimii ani, se vorbeşte mult despre descentralizare, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic. Se atestă un stop puternic în implementarea reformei APL, iar sarcina noastră comună este să accelerăm reformele, care vizează adevărata descentralizare şi adevărata consolidare a autonomiei locale”.

“În cadrul activitţii noastre în Parlament, vom asigura, la nivel de acţiuni practice, implementarea acestor priorităţi, or autonomia locală şi întărirea acesteia sunt prioriotăţi fixate în programul de guvernare.

Trebuie să asigurăm un echilibru obiectiv care ar asigura eficienţa administrării activităţii în teritoriu. Serviciile APL trebuie să fie de calitate şi dacă oferim responsabiliţi sublimentare APL, trebuie să le oferim şi pârghii, instrumente, surse financiare”, a subliniat liderul democrat.

La final, Adunarea generală a Aleşilor Locali ai PD a adoptat o rezoluţie şun demers catre Parlament, Preşedinţie şi Guvern, în care sunt expuse priorităţile reformei APL.

Sursa: www.pdm.md

PDM Hînceşti a demarat pregătirile pentru alegerile locale Organizaţia de Femei a PDM pledează pentru dublarea numărului femeilor promovate la posturi eligibile în alegerile locale generale din 2011