Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Rezoluţia Congresului al III-lea al Partidului “Moldova Unită”, referitor la platforma politică şi social-economică a partidului la alegerile parlamentare din 2009

|versiune pentru tipar||
PDSMU (astăzi PMUEM) / 25 octombrie 2008
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Audiind raportul preşedintelui Partidului “Moldova Unită” “Despre platforma politică şi social-economică a partidului la alegerile parlamentare din 2009” şi dezbaterile la această problemă, Congresul accentuază criza acută politică şi social-economică în care s-a împotmolit Republica Moldova. Ţara se află la limita după care pot începe procese ireversibile, cu impact asupra independenţei şi suveranităţii statului.

Economia ţării este distrusă, se menţine preponderent din ajutoarele străine şi banii aduşi în ţară de cetăţenii ei, care muncesc la negru peste hotare. Datoriile externe ale statului au atins cote astronomice, creşte disbalanţa în activitatea economică externă, importul depăşind categoric exportul produselor autohtone. Republica Moldova s-a transformat întrun supermarket, unde totul se vinde şi nimic nu se produce. Dintr-o ţară agrară dezvoltată, cu cele mai bune soluri, Moldova a devenit o importatoare de produse agricole.

Pe fundalul creşterii galopante a inflaţiei şi sărăcirii poporului înfloreşte corupţia, protecţionismul şi debandada birocratică. Societatea degradează, valorile morale şi spirituale sunt utilizate de guvernanţi numai ca decor a incapacităţii lor de a conduce ţara.

Forţele politice din Moldova s-au dedat conformismului şi clevetirii reciproce, nu sunt în stare să se opună fărădelegilor guvernanţilor, să propună un program concret de ieşire din situaţia catastrofală de sărăcie lucidă a populaţiei.

Partidul “Moldova Unită” declară despre decizia sa de a participa la alegerile parlamentare din 2009 şi este dispus să preia rolul de avangardă în trasarea căilor de ieşire a ţării din criza generală în care se află, efectuarea reformelor radicale pe plan politic şi social- economic.

Deviza partidului este “Statul pentru om, nu omul pentru stat”, “Moldova multinaţională — un singur popor”.

Noi propunem solidarizarea tuturor forţelor populare în jurul ideii naţionale — Moldova Unită, Moldova Prosperă, care urmăreşte scopul consolidării teritoriale, etnice, confesionale, politice şi sociale a ţării.

Partidul “Moldova Unită” este dispus să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea practică a acestor deziderate, are suficientă forţă intelectuală pentru elaborarea de programe concrete privind propulsarea Republicii Moldova la nivelul ţărilor dezvoltate.

Pentru efectuarea acestor mari transformări în societatea noastră, noi vom diminua cota impozitelor pentru a stimula producătorul autohton, vom optimiza numărul funcţionarilor de stat, vom crea condiţii pentru revenirea cetăţenilor în Patrie şi asigurarea lor garantată cu salarii decente, pentru dezvoltarea bussinesului mic şi mijlociu, pentru a atrage investitori străini, în special, în sfera productivă a economiei ţării. Realizarea acestor măsuri va contribui la crearea clasei medii a populaţiei, care este baza unei societăţi democratice şi prospere.

Combaterea reală a corupţiei şi protecţionismului, altor vicii care macină temeliile morale ale societăţii, în ansamblu cu creşterea economiei şi dezvoltarea sectorului non-guvernamental va face posibilă o dezvoltare reală a democraţiei, dispariţia tuturor contradicţiilor actuale din societate, inclusiv lingvistice, confesionale, etnice şi altor bariere în dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Partidul va acorda o atenţie deosebită dezvoltării sectorului agrar şi a infrastructurii la sate. Vom propmova politica de consolidare a terenurilor agricole, de dezvoltarea a diverselor forme de gospodărire în agricultură, pentru a facilita utilizarea tehnologiilor agricole avansate şi creşterea competetivităţii producţiei agricole moldoveneşti pe piaţa externă. Dezvoltarea intensivă a agriculturii este unica soluţie pentru crearea condiţiilor civilizate de muncă şi trai în partea rurală.

Politica partidului referitoare la tineret va fi orientată spre satisfacerea necesităţilor tuturor cetăţenilor tineri ai ţării, indiferent de apartenenţa etnică, confesională sau politică, pentru a orienta energia şi capacităţile lor la dezvoltarea Republicii Moldova şi a stopa procesul migraţiei peste hotare, în aceste scopuri vom opta pentru intensificarea şi creditarea construirii ipotecare a locuinţelor, crearea condiiilor egale pentru lansarea tinerilor în activitatea profesională şi socială. Accentele vor fi plasate pe oferirea posibilităţilor acceptabile de instruire a tinerilor, indiferent de starea socială sau etnică. Pentru aceasta partidul va insista să fie ridicat statutul profesorului, angajaţilor din medicină, cultură, din sectorul bibliotecar.

Factorul principal de a scoate ţara din criză şi alinierea ei la statele dezvoltate este consolidarea societăţii pe multiple planuri, cum ar fi: politic, cultural, etnic şi spiritual. Ca prim pas în în această direcţie partidul va opta pentru o a doua limbă de stat, cea rusă, care ar contribui cu adevărat la un beneficiu social total şi ar favoriza integrarea Republicii Moldova în spaţiul comunităţii democratice.

Delegaţii Congresului în dezbaterile susţinute au confirmat importanţa platformei partidului şi ecoul ei în toate păturile sociale indiferent de aprtenenţa etnică. Anume această pltformă este capabilă să instaleze pacea în societate şi să contribuie la prosperarea statului Republica Moldova.

În această ordine de idei, ne adresăm către toţi membrii partidului de a intensifica lucrul de agitaţie în mase, de explicare a platformei preeletorale a formaţiunii, pentru a convinge cetăţenii că Partidul “Moldova Unită” este forţa politică capabilă să consolideze societatea şi să-i aducă prosperarea.

Partidul “Moldova Unită” este ferm convins să lupte pentru mandatul de încredere din partea poporului, pentru realizarea principiilor sale programatorii, pentru a deveni forţa ce consolidează societatea, indiferent de apartenenţă etnică, confesională şi socială a cetăţenilor.

Autorităţile sunt dispuse să strivească opoziţia Hotărîrea Congresului III al partidului “Moldova Unită” privind aprobarea Platformei preelectorale