Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Hotărîrea Congresului III al partidului “Moldova Unită” privind aprobarea Platformei preelectorale

|versiune pentru tipar||
PDSMU (astăzi PMUEM) / 25 octombrie 2008
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Audind raportul privind Platforma preelectorală a partidului dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” (Principiile de bază), Congresul menţionează că Platforma preelectorală reflectă problemele stringente ale societăţii şi dezvoltării statului, indică căile şi măsurile concrete de soluţionare a lor.

Accentele sunt plasate pe dezvoltarea economică durabilă a ţării, renaşterea ei spirituală, consolidarea societăţii în baza ideii naţionale Moldova Unită, Moldova Prosperă, crearea condiţiilor pentru extensiunea clasei mijlocii a populaţiei ca bază a unei societăţi democrate şi prospere.

O importanţă deosebită este acordată politicii fiscale promovate de partid ca instrument de dezvoltare a bussinesului mic şi mijlociu, protejării producătorului autohton, atragerii acomulărilor băneşti a cetăţenilor ţării, care lucreză peste hotare, în economia naţională. Documentul prevede măsuri importane de redresare a situaţiei în agricultură, consolidare a terenurilor agricole şi implementare a tehnologiilor agrare performante.

Ca scop al politicilor economice ale partidului serveşte creşterea bunăstării cetăţenilor, realizarea dezideratului că statul există pentru om şi nu omul pentru stat.

Un loc aparte ocupă problemele consolidării societăţii civile, protejării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor statului.

Congresul a hotărît:

  1. A aproba Platforma preelectorală a Partidului Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” (Principiile de bază).
  2. A organiza examinarea lor în structurile teritoriale ale Partidului Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” şi a considera Platforma preelectorală ca document de bază în petrecerea lucrului propagandistic în mase.
  3. A împuternici Prezidiul Partidului Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” să generalizeze sugestiile mebrilor de partid şi simpatizanţilor formaţiunii pentru a lua în calcul doleanţele tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de starea socială, naţionalitate, apartenenţă confesională şi de partid.
Rezoluţia Congresului al III-lea al Partidului “Moldova Unită”, referitor la platforma politică şi social-economică a partidului la alegerile parlamentare din 2009 Partidul “Moldova Unită” este împotriva legislaţiei electorale antidemocratice a Republicii Moldova