Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Partidul “Moldova Unită” este împotriva legislaţiei electorale antidemocratice a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PDSMU (astăzi PMUEM) / 3 noiembrie 2008
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Partidul “Moldova Unită” susţine poziţia Comisiei de la Veneţia şi OSCE referitor la legislaţia electorală antidemocratică a Republicii Moldova în partea ce ţine de pragul electoral pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova.

În opinia partidului, ridicarea pragului electoral pînă la 6%, interzicerea blocurilor electorale, privarea în dreptul de participare la alegeri a persoanelor, ce deţin cetăţenie dublă, nu-i altceva, decît încălcarea Constituţiei statului, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Calificăm aceste acţiuni ale autorităţilor ca tentativă de limitare a pluralismului politic, de restrîngere a proceselor democratice din ţară şi crearea de condiţii confortabile pentru cîteva partide, care insistă să-şi instaureze dominaţia în spectrul politic din ţară prin orice metode, în acest caz, suntem în drept să vorbim nu numai de încălcarea art. 38 al Constituţiei Republicii Moldova, dar şi punctului patru al articolului 41 al Legii de bază a statului.

Încercarea guvernanţilor de a-şi justifica acţiunile ca contribuire la dezvoltarea democraţiei în societate nu are nici o logică. Practica ţărilor democratice denotă faptul că micşorarea pragului electoral este un factor esenţial în sporirea activismului politic a cetăţenilor, implicarea lor eficientă în viaţa politică şi socială, instaurarea unui control riguros din partea societăţii civile asupra guvernării. Este garanţia respectării stricte a drepturilor şi libertăţilor Omului. Drept confirmare poate servi experienţa unor ţări puternic dezvoltate ca Spania, unde pragul electoral este de 1%, Israil — 1,5%, Italia — 3%, Suedia, Germania — 4%. Din altă parte, pragul electoral ridicat denotă alunecarea ţării spre totalitarism, limitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Ar fi deajuns să menţionăm, că aceste tendinţe sunt caracteristice pentru unele state africane şi asiatice, cum ar fi Sri-Lanca, unde pragul electoral constituie 12,5%.

Оnăsprirea legislaţiei electorale a Republicii Moldova şi adaptarea ei la interesele unor partide aflate la putere este urmare a dezvoltării insuficiente a sistemului politic şi societăţii civile din ţară, apatiei politice şi sociale a cetăţenilor, care s-au dezamăgit în elita politică şi nu mai cred în capacitatea acesteia de a lucra pentru interesele statului.

Lipsa de reacţie a autorităţilor la observaţiile şi criticile organizaţiilor europene şi internaţionale, oponenţilor politici din ţară, vădeşte caracterul declarativ al intenţiilor lor de a urma calea democratică de dezvoltare a Republicii Moldova şi de integrare europeană a ei. Aceasta este o dovadă în plus, că forţa politică de la putere va utiliza toate metodele pentru a se menţine la guvernare şi a continua acţiunile sale antidemocratice, îndreptate împotriva celor care au o altă viziune privind calea de dezvolatre a ţării şi doresc schimbări esenţiale în societate.

Оn aceste condiţii Partidul “Moldova Unită” cheamă guvernarea să renunţe la monopolul asupra mijloacelor de informare în masă, să permită partidelor politce şi altor componente ale societăţii civile iniţierea unor discuţii publice ample asupra necesităţii de schimbare a legislaţiei electorale a Republicii Moldova în scopul stabilirii unui consensus în această problemă.

Concomitent, ne adresăm către toate partidele politice din ţară de a convoca o conferinţă republicană, cu participarea experţilor internaţionali în domeniul drepturilor electorale, pentru elaborarea unei poziţii consolidate privind oportunitatea de ridicare a pragului electoral în Republica Moldova.

Оn aceiaşi ordine de idei, devine o stringenţă ca toate forţele de opoziţie din ţară să-şi unească eforturile pentru organizarea, în conformitate cu legislaţia actuală, a manifestărilor în masă ale cetăţenilor în susţinerea drepturilor şi libertăţilor sale, prevăzute de Constituţia statului.

Preşedintele Partidului “Moldova Unită”
Ana TCACI
Hotărîrea Congresului III al partidului “Moldova Unită” privind aprobarea Platformei preelectorale Declaraţia Partidului “Moldova Unită” referitor la represiile politice din Republica Moldova