Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Republica Moldova se află în pragul unei catastrofe social-economice

|versiune pentru tipar||
PDSMU (astăzi PMUEM) / 22 decembrie 2008
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Republica Moldova se confruntă cu o criză social-economică acută. Dacă nu se intervine prompt pentru remedierea situaţiei create, ea poate genera procese ireversibile ce va împinge ţara spre o catastrofa umanitară.

În ultimii ani, necătînd la declaraţiile guvernării, a crescut brusc dependenţa financiară a ţării faţă de donatorii internaţionali. Datoriile externe ale statului constituie în prezent peste 3 miliarde de dolari americani.

Republica Moldova s-a transformat într-un magazin gigantic, unde totul se vinde şi aproape nimic nu se produce. Volumul importului depăşeşte cel al exportului de 3 ori, fapt distrugător pentru producătorul autohton. Ţara, care se mîndrea cîndva cu sectorul său agrar în prezent importă peste 80 la sută din consumul de legume şi fructe. Gospodăriile agrare particulare sînt pe cale de faliment.

Bugetul Moldovei se menţine în mare parte pe taxele vamale şi impozitele exagerat de mari percepute de la agenţii economici, care activează la nivel de supravieţuire. Este distrus sectorul real al economiei, lipsesc condiţiile necesare pentru dezvoltarea bussinesului mic şi mijlociu. Guvernarea se limitează la declaraţii speculative, orientate nu atît la crearea relaţiilor cu adevărat de piaţă, cît la acoperirea intereselor de grupă.

Republica Moldova, cîndva înfloritoare, a fost adusă la starea de cea mai săracă ţară din Europa. După nivelul salariului mediu republica se află în rînd cu cele mai sărace ţări africane. Majoritatea absolută a pensionarilor sînt la limita existenţei. Pensia atribuită de stat nu acoperă nici necesităţile elimentare de trai. Indexările neînsemnate ale pensiilor şi majorările batjocoritoare ale salariilor sunt înghiţite de creşterea galopantă a taxelor la serviciile comunale şi a preţurilor la mărfurile de primă necesitate, care împinge cea mai mare parte a populaţiei republicii la limita sărăciei. În loc să aprecieze real situaţia în sfera social-economică şi să traseze un şir de măsuri în vederea ameliorării stării de lucruri, guvernarea speculează cu indici comparativi, străduindu-se să creeze iluzia de bunăstare şi progres în acest domeniu.

Fenomenul de depopulare a republicii ia contururi îngrozitoare. Pentru prima dată în istoria Moldovei sate întregi au rămas fără locuitori în rezultatul plecării oamenilor peste hotare. Mortalitatea populaţiei depăşeşte natalitatea. Conform sondajelor, aproape jumătate din cetăţenii ţării sînt dispuşi să-şi părăsească patria.

Pe fundalul la toate acestea înfloreşte corupţia, birocratismul, abuzul structurilor de forţă, încălcările principiilor democratice, drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor. Omul este absolut neapărat şi, ca consecinţă, este cuprins de apatie politică, neîncredere în posibilitatea ieşirii din această situaţie.

Reieşind din aceasta, în numele viitorului Moldovei, Partidul “Moldova Unită” face apel către toate forţele politice progresiste din ţară de a se uni într-un front comun pentru crearea condiţiilor de dezvoltare liberă şi democratică a Republicii Moldova. Este limita cînd trebuie uitate deosebirile doctrinare şi ambiţiile partiinice şi să ne consolidăm în baza ideii naţionale de unitate socială pentru a elabora de urgenţă programe eficiente de depăşire a crizei social-economice, a pericolului de dispariţie a Moldovei ca stat. Partidul “Moldova Unită” optează pentru crearea unui Comitet a Salvării Naţionale, în bază de coaliţie a forţelor politice, capabil să impulsioneze dezvoltarea progresistă a ţării, pentru a ştrege de pe chipul Moldovei pecetea celui mai sărac stat din Europa, a reîntoarce cetăţenilor demnitatea, mîndria de ţară şi credinţa în viitorul ei prosper. Numai participarea reală a tuturor forţelor politice la procesul de guvernare, unificarea forţelor societăţii în ideea de prosperare a ţării, dezrădăcinarea fenomenelor ruşinoase de corupţie, cumătrism, intereselor de grup, respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor ne va permite să ne înscriem în rîndul ţărilor dezvoltate din lume.

Ana Tcaci, Preşedintele Partidului “Moldova Unită”
Declaraţia Partidului “Moldova Unită” referitor la represiile politice din Republica Moldova Declaraţia Partidului “Moldova Unită”