Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Declaraţie adoptată la Congresul IV al Partidului “Moldova Unită — Единая Молдова” din 6 februarie 2010

|versiune pentru tipar||
PDSMU (astăzi PMUEM) / 8 februarie 2010
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Stimaţi concetăţeni!

În ultimile două decenii Republica Moldova a trecut printr-un proces complicat de transformări politice şi social-economice.

În urma acestor reforme radicale societatea moldovenească a fost divizată, iar economia şi sfera socială a ţării au fost ruinate.

Lozincile şi acţiunile politice extremiste susţinute de anumite forţe externe au slăbit bazele statului, suveranitatea naţională, au provocat tensiuni interetnice şi conflictul separatist în regiunea transnistreană.

Guvernanţii aflaţi la putere n-au putut proteja populaţia de greutăţile şomajului, sărăciei şi degradării social — economice.

Deşi în perioada anilor 2001–2005 a avut loc o anumită ameliorare a vieţii social-politice şi economice din ţară, modernizarea Moldovei nu a avut loc. Moldova a rămas o ţară fără drumuri, fără locuri de muncă bine plătite, fără economie şi tehnologii performante.

Populaţia ţării a continuat să emigreze în căutarea surselor de existenţă. Mii de familii au fost risipite, sute de mii de copii au rămas fără susţinerea şi educaţia părintească.

Alegerile parlamentare şi evenimentele politice din anul 2009 au demonstrat că societatea moldovenească doreşte schimbarea, inclusiv o modernizare veritabilă a Republicii Moldova.

Spre regret, elita politică, încleştată în lupta pentru putere a uitat de interesul naţional, de grijile ţării, şi problemele celor 4 mln. de cetăţeni moldoveni.

În urma tensiunilor electorale din anul trecut, au fost vandalizate barbar clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei. Din cauza ambiţiilor personale ale liderilor PCRM şi partidelor de orientare liberală, nu a fost ales Preşedintele ţării. Nu a fost căutat compromisul pentru a preveni în condiţiile de profundă criză economică, declanşarea repetată a alegerilor parlamentare. Aceste evenimente au discreditat clasa politică şi statul moldovenesc în ţară şi peste hotare.

Venirea la putere a partidelor de dreapta, determinată de eşecurile şi comportamentul abuziv al conducerii PCRM din anii 2007–2009, a consemnat o înfrîngere a forţelor de stînga din Moldova, relansarea programelor antisociale şi a isteriei unioniste şi xenofobe.

Politicile liberale ale noilor guvernanţi, promovate în ultimele luni, şi mai mult agravează situaţia cetăţenilor simpli din ţară.

Economia Moldovei este în continuă degradare şi se menţine din creditele străine şi din remitenţele, provenite de la cetăţenii moldoveni, care lucrează peste hotare.

Creşte inflaţia, sporeşte sărăcia, din cauza crizei economice sute de întreprinderi şi-au sistat activitatea.

În aceste condiţii politice şi social-economice complicate, care slăbesc statul şi pot duce la o catastrofă naţională, Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” se declară în opoziţie faţă de actuala guvernare, care promovează politici liberale.

Noi respingem declaraţiile şi acţiunile antisociale, antistatale şi antimoldoveneşti ale guvernanţilor din Alianţa pentru Integrare Europeană, mesajul agresiv al liderilor PCRM.

Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” cheamă toate forţele politice şi stucturile societăţii civile să depună eforturi decisive pentru consolidarea statalităţii Republicii Moldova, să excludă retorica, care divizează societatea, provoacă ura, anarhia politică şi haosul economic.

Stimaţi compatrioţi!

Avînd în vedere situaţia grea a ţării, noi ne punem scopul de consolidare unui partid politic care va apăra interesele cetăţeanului, familiei şi Patriei noastre Moldova.

Obiectivele primordiale ale Partidului “Moldova Unită — Единая Молдова” sînt:

  1. Revitalizarea economiei naţionale şi asigurarea unei dezvoltări durabile din contul multiplicării ramurilor profitabile ale economiei, aplicării politicilor industrial-agrare moderne, susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii, implementării programelor de dezvoltare regională şi proiectelor economico — investiţionale atractive pentru gasterbaiteri. Vom asigura creşterea ponderii mărfurilor moldoveneşti pe pieţele din Rusia, CSI şi Uniunea Europeană;

  2. Protecţia familiei şi copilului, ameliorarea situaţiei demografice, elaborarea şi implementarea programelor de susţinere a familiei, a tinerii familii şi familiilor cu mulţi copii, soluţionarea treptată a problemelor locative, a măsurilor eficiente de protecţie a copiilor orfani;

  3. Promovarea unor politici sociale active şi de modernizare în domeniul educaţiei, medicinii, culturii, ştiinţei. Partidul va opta pentru majorarea numărului de proiecte social-economice, destinate tineretului, protecţie eficientă a păturilor socialmente vulnerabile, a pensionarilor, veteranilor, invalizilor;

  4. Consolidarea statalităţii Republicii Moldova. În scopul realizării coeziunii sociale şi consolidării statalităţii Republicii Moldova, partidul va pleda pentru protejarea identităţii naţional-statale moldoveneşti,combaterea unionismului şi soluţionarea celor mai importante probleme ale societăţii prin intermediul referendumului;

  5. Edificarea statului social şi democratic, care va asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi realizarea principiilor echităţii sociale, solidarităţii, libertăţii, umanismului. Partidul va acorda o atenţie primordială garantării drepturilor minorităţilor etnice, asigurării condiţiilor de studiere de către alolingvi a limbii de stat, şi funcţionării în societatea moldovenească a bilingvismului moldo-rus tradiţional, care va permite ca orice cetăţean să cunoască limba de stat — limba moldovenească, şi limba rusă, utilizată tradiţional în Moldova ca limba de comunicare interetnică;

  6. Reunificarea Republicii Moldova, soluţionarea problemei transnistrene prin intermediul dialogului permanent şi negocierilor active bilaterale şi multilaterale. În scopul reintegrării teritoriale a Moldovei, partidul va elabora şi înainta un proiect de statut al Transnistriei, care va prevedea acordarea unui spectru larg de atribuţii regiunii în componenţa Moldovei, în baza unui compromis realizat după modelele existente în practica internaţională;

  7. Consolidarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova;

  8. Promovarea unei politici externe, axate pe identificarea şi realizarea interesului naţional. Dezvoltarea relaţiilor strategice cu Rusia, Uniunea Europeană, CSI, România, Ucraina şi alţi parteneri ai Moldovei. Aderarea la procesele integraţioniste pan-europene, bazate pe principiile păcii, colaborării şi progresului social.

Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” va colabora activ cu formaţiunile politice de stînga, centru-stînga, cu alte structuri politice, care pledează pentru suveranitate, independenţă şi integritatea teritorială a Republicii Moldova;

Noi credem în viitorul Moldovei!

Vom făuri împreună o Moldova Unită, o Moldovă modernă, o viaţă decentă pentru toţi cetăţenii!

O Moldovă puternică — O Moldovă Unită!

Declaraţia Partidului “Moldova Unită — Единая Молдова” Declaraţia Partidului “Moldova Unită — Единая Молдова” cu privire la modernizarea frontierei moldo-române