Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPVE

Declaraţia PEMAVE cu privire la situaţia social-politică provocată de alegerile anticipate

|versiune pentru tipar||
PEMAVE (astăzi PVE) / 10 iunie 2009
Partidul Verde Ecologist

Alegerile parlamentare europene au dovedit că în ţările comunităţii partidele verzi se bucură de o popularitate crescândă în timp ce numărul aleşilor din partea altor partide politice s-a micşorat, numărul deputaţilor verzi a crescut cu 11 persoane faţă de electorala precedentă. Ca membri deplini ai Partidului Unit Verde European, suntem mândri de performanţele politice ale colegilor noştri. Acest succes se datorează şi unei largi susţineri a tezelor doctrinare şi a soluţiilor eficiente pentru multiplele provocări, ce se conţin în manifestul electoral al Verzilor “Un nou acord verde pentru Europa”, în această ordine de idei, declarăm fără echivoc că analiza şi programul propuse sunt valabile şi pentru rezolvarea problemelor acute ale societăţii noastre.

Deputaţii verzi europeni au elaborat şi au votat Rezoluţia Parlamentului Europei cu privire la situaţia din Republica Moldova. Considerăm că în acest moment de răscruce în care se află societatea noastră implementarea Rezoluţiei Parlamentului Europei este imperativ necesară pentru menţinerea statalităţii şi independenţii Republicii Moldova, a coeziunii şi echităţii sociale.

Pornind de la faptul că în societatea moldovenească s-au făcut un şir de acţiuni conştiente şi bine gândite în scopul polarizării extreme a clasei politice şi, ca urmare, ale dezbinării societăţii, considerăm onorabilă, plină de demnitate şi de curaj civic declaraţia ex-Preşedintelui Parlamentului Marian Lupu din 10 iunie 2009.

Susţinem ideile de scoatere a ţării din criza profundă şi de instaurare “ a unui nou management politic care să ducă spre consolidarea societăţii şi statalităţii, reieşind din oportunitatea proeuropeană a Republicii Moldova”.

Biroul permanent al PEMAVE
Declaraţia PEMAVE cu privire la utilizarea agentului termic în spaţiul locativ orăşenesc Chişinău Apelul PEMAVE către partidele care au acces în Parlament la 29 iulie 2009