Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPVE

Mafia pădurilor şi din agricultură ameninţă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană

|versiune pentru tipar||
PVE / 14 noiembrie 2013
Partidul Verde Ecologist

Niciodată după proclamarea sa ca stat suveran şi independent, Republica Moldova, nu s-a confruntat cu o situaţie ecologică atît de precară ca în prezent. S-a produs un proces cumulativ în aspect social ecologic. Începînd cu venirea la guvernare a comuniştilor protecţia mediului a fost doar mimată, în realitate s-a declanşat exploatarea pădurilor, a resurselor funciare, acvatice, a zăcămintelor minerale folosite în domeniul construcţiilor, a diversităţii bilogice.

Vînătoarea din rezervaţia Pădurea Domnească a constituit apogeul dezmăţului îndreptat spre nimicirea lumii animale sălbatice în Republica Moldova. Tăierile ilicite barbare în rezervaţiile silvice naturale de la Naslavcea şi Cernoleuca, întreprinderea de stat Edineţ, rămase pînă în present neelucidate, iar vinoveţii nepedepsiţi, scoaterea la licitaţii a spaţiilor silvice (defacto privatizarea pădurilor declanşată pe vremea lui Tarlev) aduce statului prejudicii de zeci de milioane de euro, iar ecosistemelor silvice pierederi irecuperabile şi incomensurabile.

Costruirea căii ferate Cahul-Giurgiuleşti- copilul mort al lui Voronin nu a adus numai prejudicii statului, dar a provocat şi mari daune ecologice zonei umede din lunca Prutului de Jos.

Acestea şi alte crime ecologice s-au săvîrşit pe fundalul lansării a tot soiul de strategii şi proiecte de protecţie a mediului, de atragere şi valorificare criminală a investiţiilor sub formă de granturi venite de la comunitatea internaţională. Putem numi aici proiectul Carbon, menit să extindă spaţiile silvice, în realitate o perdea de fum, după care s-a produs tăierea masivă a celor mai viguroşi arbori, nimicirea fondului genetic al pădurilor noastre.

Proiectul ce ţine de navigaţia pe rîurile Prut si Nistru e la fel o manevră bine gîndită a celor ce visează îmbogăţirea peste noapte prin exploatarea nisipului şi prundişului din apele rîului şi vinderea minereurilor ca material de construcţii, nimicirea astfel a ecosistemelor fluviale.

Ultima “noutate” ţine de intenţiile unor clanuri din agricultură de a obţine dreptul de a folosi rezerva de aur a R.Moldova — apele subterane — pentru irigare. E o aventură în care nu s-au aventurat nici agrarienii. În scurt timp putem rămâne şi fără de rezervele de apă pentru viitor, şi fără soluri, care vor fi degradate de apa mineralizată din adâncuri. Calificăm drept o ruşine naţională avizul favorabil al Academiei de Ştiinţe, care prin asemenea aprobări compromite definitiv o instituţie menită să apere interesele ţării, şi nu a unor clanuri obscure.

Toate aceste acţiuni antiecologice şi antisociale trebuie curmate în regim de urgenţă. Partidul Verde Ecologist din Moldova, membru plenipotenţiar al Partidului Verde European a susţinut şi susţine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Considerăm însă că Republica Moldova nu trebuie numai să mimeze acest process. Una din condiţiile asocierii la UE este promovarea şi respectarea standardelor europene de mediu. Aceste standarde asigură securitatea ecologică a populaţiei întregului spaţiului european.

Cerem guvernanţilor eforturi conjugate în vederea stopării dezmăţului ecologic, care ameninţă mediul natural şi social din Republica Moldova.

Partidul Verde Ecologist îşi declară deschiderea şi punerea în aplicaţie a tuturor capacităţilor umane în elaborarea şi susţinerea măsurilor urgente de redresare a situaţiei ecologice din Republica Moldova.

Comunicat de presă al Partidului Verde Ecologist Oligarhilor din R. Moldova — încetaţi să furaţi pădurile statului!