Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal “Funcţionarea limbilor pe teritoriul R. Moldova”

|versiune pentru tipar||
PR (astăzi PL) / 24 aprilie 2005
Partidul Liberal

Legea 3465-XI cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova adoptată la 01 septembrie 1989 a declarat limba oficială a statului — limba română. De atunci, au trecut 16 ani, însă limba rusă continuă să predomine în toate domeniile. Promovarea şi dezvoltarea limbii române ca limbă oficială a statului şi asigurarea studierii acesteia după înlăturarea forţelor democratice prin alegerile din 1994 a fost stopată. Cu toate că au fost acordate şi prevăzute prin lege termene pentru studierea limbii române de către lucrătorii care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, vin în contact cu cetăţenii (art. 7 al Legii), foarte mulţi funcţionari publici şi lucrători din sfera socială astăzi nu posedă limba oficială sau nu doresc s-o vorbească. După expirarea termenelor de studiu, a fost stabilită atestarea funcţionarilor publici şi a lucrătorilor din sfera socială, însă atestarea nu a avut loc nici o dată. Aceste termene au fost prelungite de mai multe ori, de fiecare dată însă fiind amânate, astfel ignorându-se grosolan şi conştient dreptul moldovenilor de a-şi vorbi limba maternă în propria casă.

Faptul că până în prezent nu a fost desfăşurată atestarea funcţionarilor publici privind cunoaşterea limbii române precum şi a altor limbi, după caz, a dus la neaplicarea, nerespectarea şi nefuncţionarea la scară largă a legii şi, în primul rând, de către guvern, fapt confirmat prin desemnarea a trei miniştri în Guvernul Tarlev. Aceşti miniştri care nu cunosc limba română, reprezintă o modalitate de propagare a ostilităţii faţă de limba română, ca de altfel şi faţă de limbile altor comunităţi etnice. Acest lucru este cu atât mai grav cu cat nici unul din cei trei miniştri nu este o persoană nouă în administraţia publică. Toţi trei au ocupat funcţii înalte în stat în anii precedenţi, unul fiind chiar ministru în guvernul trecut şi fost ambasador al republicii în China.

Conform jurământului depus, înalţii funcţionari de stat trebuie “să respecte Constituţia şi legile ţării, să apere democraţia şi libertăţile cetăţenilor ţării, indiferent de naţionalitate”. În fapt însă, o parte a cabinetului de miniştri a încălcat jurământul chiar la depunerea lui, unii dintre ei deja în mod repetat. Astfel, guvernarea comunistă a încălcat şi, în acelaşi timp, a girat încălcarea de mai departe a Legii cu privire la funcţionarea limbilor, precum şi a drepturilor majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova.

Având în vedere această situaţie, în special în contextul iniţiativelor din ultimii ani privind înlocuirea manualelor de istorie şi apariţia continuă a unor falsuri ştiinţifice la comanda guvernării comuniste, Partidul Liberal constată că politica ostilă faţă de comunitatea majoritară, politică tradiţională a comuniştilor, continuă şi în prezent, ceea ce denotă încă o dată caracterul fariseic al PCRM.

În legătură cu această situaţie, Partidul Liberal îşi exprimă protestul şi cere actualei guvernări să desfăşoare atestarea funcţionarilor publici pentru a asigura aplicarea şi funcţionarea Legii cu privire la funcţionarea limbilor. De asemenea, Partidul Liberal declară că va promova o politică de respectare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de naţionalitate, prevăzute de Legea cu privire la funcţionarea limbilor, precum şi de actele şi principiile internaţionale în materie, reafirmându-şi în acest sens ataşamentul faţă de adevărul ştiinţific şi valorile culturale ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.

/Timpul de dimineaţă, nr. 18 (200), 6 mai 2005/
Declaratie “Regimul stranguleaza libertatea presei” Rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal “Reglementarea problemei transnistrene”