Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal “Reglementarea problemei transnistrene”

|versiune pentru tipar||
PR (astăzi PL) / 24 aprilie 2005
Partidul LiberalAplanarea diferendului transnistrean reprezintă o premisă pentru soluţionarea problemelor social-economice şi integrarea europeană a Republicii Moldova. Timp de aproape 15 ani cetăţenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană continuă să fie ostatici ai regimului Smirnov, care a uzurpat puterea de stat prin forţa armelor. Partidul Liberal salută noile abordări privind soluţionarea problemei transnistrene, în special în ceea ce priveşte schimbarea formatului de negocieri şi asumarea unui rol mai important de către SUA, UE, Ucraina şi România în această privinţă.

În acelaşi timp, Partidul Liberal îşi exprimă regretul în legătură cu caracterul recentelor propuneri ale Ucrainei privind soluţionarea problemei transnistrene, în special faptul că nu au avut loc consultări în prealabil cu autorităţile Republicii Moldova şi cu societatea civilă. Propunerile respective pleacă de la premisa recunoaşterii actualului regim ilegal de la Tiraspol, susţinând organizarea alegerilor. Or, organizarea unor alegeri libere şi democratice de către o grupare ilegală nu are nici o bază juridică şi nici legitimitate, cu atât mai mult cu cât teritoriul respectiv se găseşte sub ocupaţia militară a Federaţiei Ruse, fapt constatat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În acest context este cel puţin straniu faptul că propunerile Ucrainei nu conţin şi un punct cu privire la retragerea arsenalului şi a contingentului militar rus, fără de care nu se poate vorbi despre începerea soluţionării diferendului transnistrean.

Partidul Liberal consideră că soluţionarea problemei transnistrene trebuie să cuprindă implicarea tot mai activă a populaţiei din stânga Nistrului la procesele politice din Republica Moldova. Concetăţenii noştri din regiunea transnistreană trebuie integraţi informaţional, cultural, civic, social, economic şi politic în spaţiul vieţii publice din Republica Moldova şi în spaţiul european. Oferta europeană pentru Republica Moldova trebuie promovată şi în regiunea transnistreană.

Partidul Liberal va sprijini în continuare toate iniţiativele şi va contribui la aplicarea lor pentru soluţionarea problemei transnistrene cu condiţia respectării independenţei, suveranităţii, unităţii statului şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Demilitarizarea regiunii, respectiv retragerea trupelor, a armelor şi muniţiilor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova, ramâne a fi o precondiţie pentru decriminalizarea şi democratizarea regiunii transnistrene şi realizarea reintegrării statului.

De asemenea, urmează a fi investigate şi date publicităţii faptele actualei clase politice şi a clientelei sale de colaborare cu regimul Smirnov, fapte care îngreunează depăşirea situaţiei actuale, precum şi care i-ar putea demasca pe cei care simulează aportul la soluţionarea problemei transnistrene.

Partidul Liberal salută şi se raliază la Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din data de 22 aprilie 2005 privind cererea adresată autorităţilor ruse de a se conforma în totalitate hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului şi de a-i elibera neîntârziat pe cei doi deţinuţi politici: Tudor Petrov-Popa şi Andrei Ivanţoc.

/Timpul de dimineaţă, nr. 18 (200), 6 mai 2005/
Rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal “Funcţionarea limbilor pe teritoriul R. Moldova” Rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal “Situaţia social-economică din R. Moldova”