Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţie privind inaugurarea Cimitirului de Onoare al Eroilor Romîni de la Ţiganca şi poziţia UTCM în această privinţă

|versiune pentru tipar||
PL / 7 iunie 2006
Partidul LiberalTineretul Liberal consideră că secolul XX a fost marcat de confruntarea a două ideologii totalitare: comunismul şi fascismul. Ambele au rămas în istorie ca fiind tragedii ale omenirii care au provocat milioane de jertfe omeneşti.

Inaugurarea Cimitirului de Onoare al Eroilor Români de la Ţiganca reprezintă un omagiu adus celor care au căzut în luptele de eliberare a pămîntului strămoşesc al Basarabiei.

Tineretul Liberal consideră că acest eveniment trebuie să fie un pas premergător inaugurării şi din partea Guvernului Republicii Moldova a unor astfel de monumente de omagiere a celor care au suferit după ocupaţia din 1940 a Basarabiei, în timpul războiului sau în perioada postbelică şi anume a celor deportaţi, persecutaţi şi exterminaţi de către regimul comunist.

Constatăm cu regret că UTCM trece cu vederea necondamnarea de către actuala putere a crimelor comise de regimul totalitar comunist, precum şi faptul că guvernarea nu a ridicat nici măcar o piatră în memoria celor exterminaţi pe timp de pace, pe pămînturile noastre sau în lagărele din Siberia.

Declaraţia UTCM denotă faptul că ei au o viziune foarte îngustă asupra evenimentelor din cel de-al doilea război mondial. Să nu uităm că în urma războiului Basarabia a continuat să fie ocupată, aflîndu-se peste 50 de ani sub dictatură comunistă. Sugerăm UTCM să ţină cont de acest lucru, precum şi să depună efort pentru condamnarea crimelor comise de regimul comunist.

În viziunea europeană şi conform legislaţiei Republicii Moldova participanţii la cel de-al doilea război mondial sunt egali în drepturi, de aceea toţi cei căzuţi în lupte, de o parte sau de alta, trebuie să fie comemoraţi fără acuze în adresa lor.

Serviciul de presă al PL
Declaraţie privind necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO Declaraţia Partidului Liberal privind dezacordul faţă de politica Guvernului de reducere a numărului de locuri în instituţiile de învăţământ superior