Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Partidului Liberal privind dezacordul faţă de politica Guvernului de reducere a numărului de locuri în instituţiile de învăţământ superior

|versiune pentru tipar||
PL / 4 iulie 2006
Partidul LiberalPartidul Liberal îşi exprimă dezacordul faţă de politica Guvernului de reducere a numărului de locuri în universităţi. În anul de studii 2006–2007 vor fi admişi cu circa 7000 de studenţi mai puţin decât în anul precedent. Prin această măsură Guvernul limitează accesul tinerilor la educaţie, încălcându-le dreptul la învăţătură. Întotdeauna educaţia a reprezentat un domeniu strategic, cu atât mai mult în secolul XXI, secolul globalizării şi al mondializării. Vom putea face faţă provocărilor noului mileniu numai în cazul în care şi sistemul de educaţie va răspunde cerinţelor şi standardelor europene şi internaţionale.

Hotărârea Guvernului nr. 434 din 25 aprilie 2006 este lipsită de temei juridic. Sunt încălcate: art. 35 din Constituţie, art. 49 din Legea Învăţământului şi punctul 75 din Planul de acţiuni UE — RM. Constituţia asigură tuturor dreptul la învăţătură, universităţilor asigură autonomie, iar părinţilor — dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor. Drepturile menţionate sunt încălcate. Aceste acţiuni contrazic declaraţiile pro-europene ale guvernării în ceea ce priveşte alinierea sistemului educaţional la standardele internaţionale.

Modul în care se doreşte pregătirea specialiştilor “în dependenţă de cererea existentă pe piaţa muncii” contravine angajamentului RM privind aderarea la procesul Bologna, deoarece direcţionează învăţământul superior spre strategii aplicate în sistemul de învăţământ sovietic, torpilând cererea socială, căreia i se acordă prioritate în spaţiul european al învăţământului superior.

Educaţia este prioritară pentru cetăţeni. Numărul persoanelor care urmează studii universitare este în continuă creştere în ultimii ani. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul de studii 2005/ 2006 s-a constatat o creştere continuă a numărul de studenţi, aceasta creştere fiind mai mare cu 10,1% faţă de anul 2004/2005 şi cu 21,1% faţă de anul 2003/ 2004. Este sugestiv şi faptul că circa 15% din banii proveniţi din transferurile efectuate de către cetăţenii RM care muncesc în spaţiul UE şi CSI, sunt orientate spre serviciile educaţionale. Menţionăm că 75 % dintre studenţi îşi achită taxele de studii, în raport cu cei care studiază la buget, a căror pondere este de doar 25%.

Hotărârea Guvernului afectează atât universităţile de stat, cât şi cele private. Cota limită de înmatriculări impusă va reduce din posibilităţile universităţilor private de a se autofinanţa şi de a investi în calitatea studiilor oferite. În condiţiile create universităţile private nu au decât două alternative: vor fi nevoite fie să majoreze taxa pentru studii, fapt care va determina inevitabil micşorarea numărului de studenţi, fie să înceteze activitatea din lipsă de surse financiare pentru salarizarea cadrului didactic, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii universitare.

RM tinde să devină membră a Uniunii Europene şi prin urmare trebuie să demonstreze o stabilitate democratică pe termen lung şi o economie de piaţă funcţională. Pentru aceasta autorităţile trebuie să încurajeze investiţiile şi în sistemul educaţional. Limitarea accesului la studii universitare nu va soluţiona problema şomajului, ceea ce se încearcă a obţine prin implementarea Hotărârii, în schimb va tergiversa consolidarea democraţiei în mediului politic, social şi economic al ţării.

Partidul Liberal se pronunţă pentru abrogarea Hotărârii Guvernului şi insistă asupra promovării unei politici educaţionale în conformitate cu standardele europene: asigurarea şi respectarea autonomiei universitare; dublarea alocaţiei din PIB pentru învăţământ, iar în perspectivă creşterea alocaţiei până la 10% din PIB; respectarea principiului constituţional al gratuităţii învăţământului de stat; dotarea instituţiilor de învăţământ cu material didactic; soluţionarea problemei spaţiului locativ pentru cadrele didactice şi tinerii specialişti; reabilitarea infrastructurii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti; creşterea numărului diversificarea locurilor de muncă, prin liberalizarea economiei; asigurarea unei salarizări corespunzătoare cel puţin coşului minim de consum etc.

Centrul de presă al PL
Declaraţie privind inaugurarea Cimitirului de Onoare al Eroilor Romîni de la Ţiganca şi poziţia UTCM în această privinţă Declaraţie privind instituirea anticonstituţională, de către guvernarea comunistă, a propriei ideologii la nivel de politică oficială a R. Moldova