Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţie privind îngrădirea dreptului la studii universitare în Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 4 august 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal constată faptul că politica guvernării comuniste de intervenţie abuzivă în activitatea instituţiilor de învăţământ contravine principiilor prevăzute de Constituţia RM. Fapt confirmat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr.434, din 25 aprilie 2006, prin care în mod centralizat s-au stabilit plafoane unice de înmatriculare a persoanelor atât la universităţile de stat, cât şi la cele private. Astfel, în anul de studii 2006–2007 au fost admise cu circa 7000 de persoane mai puţin. Această hotărâre a fost condamnată de Partidul Liberal prin Declaraţia de presă din 4 iulie 2006, fiind calificată drept încălcare flagrantă a dreptului privind accesul egal la studii.

Partidul Liberal consideră că prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.673 din 6.06.08, s-au menţinut condiţiile şi principiile restrictive în procesul de admitere la studii. Chiar dacă se declară că admiterea se efectuează pe bază de concurs şi în corespundere cu cunoştinţele şi abilităţile solicitantului, în realitate accentul se pune pe diverse cote de înmatriculare, stipulate în Regulamentul respectiv. Astfel, în procesul de admitere la studii vor fi defavorizaţi deţinătorii de atestate de studii medii de cultură generală, care vor obţine doar 15% din numărul total de locuri în instituţiile de învăţământ, faţă de 75% alocate posesorilor de diplome de bacalaureat. Prin asemenea practici guvernarea comunistă încalcă Art. 6 (2) al Legii învăţământului, care obligă statul să asigure şanse egale de acces la instituţiile de învăţământ pentru toţi cetăţenii RM.

Partidul Liberal condamnă politica guvernării comuniste prin care se acţionează împotriva cetăţenilor RM ce doresc să beneficieze de dreptul lor legal de a avea şanse egale la studii. Prin asemenea acţiuni se promovează abordarea cantitativă şi non-calitativă a studiilor în RM. Drept urmare, se poate intensifica nivelul emigraţiei tinerilor din RM, în mod special a celor capabili. Încercările statului de a se amesteca în activitatea instituţiilor de învăţământ sunt condamnabile şi contravin practicilor europene, fapt ce reprezentă expresia dorinţei guvernării comuniste de a controla şi a subordona propriilor interese ideologice sistemul de învăţământ din RM.

PL cere Guvernului RM să anuleze plafoanele unice stabilite în 2006, să respecte în mod necondiţionat dreptul la învăţătură şi statutul de autonomie a instituţiilor universitare în RM, în corespundere cu Constituţia RM şi Legea învăţământului, precum şi cu actele internaţionale în domeniu, luând în considerare următoarele recomandări:

Ţinând cont de urmările dezastruoase ale inundaţiilor din unele raioane ale RM, Partidul Liberal propune ca tinerilor din familiile sinistraţilor să li se ofere locuri de studii finanţate din bugetul de stat, pe toată durata de studii. De asemenea, aceste persoane urmează să beneficieze şi de alte facilităţi în timpul studiilor: oferirea locurilor de cazare fără plată în căminele universitare; suplimentarea burselor de studii cu alocaţii financiare substanţiale; acordarea facilităţilor de circulaţie în transportul public; realizarea altor măsuri orientate spre ajutorarea tinerilor din zonele afectate de inundaţii.

Departamentul de Comunicare al PL
Numărul membrilor Partidului Liberal este în continuă creştere Partidul Liberal este alături de sinistraţii din Republica Moldova