Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia PL privind necesitatea retragerii complete, necondiţionate şi imediate a Armatei Ruse de pe teritoriul R.Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 1 octombrie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal a avut în decursul anilor o poziţie fermă şi univocă în ceea ce priveşte necesitatea respectării necondiţionate de către Federaţia Rusă a angajamentelor sale internaţionale, asumate în momentul acceptării Rusiei ca membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi la Summitul OSCE de la Istanbul din anul 1999, privind retragerea armatei şi armamentului de pe teritoriul R.Moldova. Această preocupare fundamentală şi poziţie politică constantă este confirmată de numeroase acţiuni şi declaraţii ale PL, inclusiv de declaraţiile sale din 21 şi 26 august a.c., în care PL a cerut retragerea completă, necondiţionată şi imediată a armatei ruse, aceasta reprezentând pericolul cel mai grav care ameninţă atât securitatea şi integritatea teritorială a statului, cât şi întreaga arhitectură a securităţii europene din regiune.

Partidul Liberal consideră că responsabilitatea principală pentru încălcarea angajamentelor o poartă Rusia ca stat. În acelaşi timp, o parte din răspundere revine conducerii comuniste a R.Moldova, care a promovat o politică de obedienţă faţă de Rusia în ceea ce priveşte prezenţa militară a acesteia pe teritoriul R.Moldova. Guvernarea comunistă nu a întreprins măsurile corespunzătoare pe plan internaţional şi diplomatic, care să conducă la constituirea unui mecanism eficient şi aflat sub control internaţional de retragere a trupelor şi armamentului, deşi aceste acţiuni reieşeau clar din angajamentele pe care Partidul Comuniştilor şi aliaţii săi şi le-au asumat după alegerile parlamentare din 2005, — drept condiţii obligatorii pentru soluţionarea conflictului transnistrean, consolidarea securităţii regionale europene şi integrarea R.Moldova în Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, războiul Rusiei împotriva Georgiei a demonstrat că trupele ruse de menţinere a păcii nu reprezintă un garant al securităţii în regiunea transnistreană, ci trebuie tratate ca parte componentă a armatei regulate a Rusiei staţionate în stânga Nistrului, care în condiţiile unui conflict militar deschis vor acţiona sub comandament unic. Conducerea R.Moldova continuă să ignoreze acest aspect important al noii situaţii create de agresiunea Rusiei în Caucaz, precum şi faptul că pacificatorii ruşi sunt folosiţi de autorităţile separatiste în calitate de instrument de presiune militară în cadrul tratativelor cu autorităţile de stat constituţionale.

În noul context geopolitic regional, creat de agresiunea militară rusă împotriva Georgiei, Partidul Liberal atrage atenţia opiniei publice asupra riscurilor şi ameninţărilor majore care planează asupra R.Moldova. Perpetuarea prezenţei militare ruse pe teritoriul R.Moldova poate avea următoarele consecinţe grave, care ameninţă atât securitatea regională, cât şi cea europeană:

Date fiind aceste riscuri şi ameninţări de o gravitate deosebită, Partidul Liberal revendică:

Partidul Liberal cere, de asemenea, Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului R.Moldova să întreprindă acţiunile diplomatice ce se impun pentru a obţine suportul deplin al Uniunii Europene, al Consiliului de Securitate al ONU, al Statelor Unite ale Americii, al Alianţei Nord-Atlantice, precum şi al tuturor statelor democratice la realizarea obiectivelor sus-menţionate.

Partidul Liberal face apel către partidele politice, societatea civilă şi toţi oamenii de bună credinţă din R.Moldova să sprijine campania iniţiată de PL — Caravana “Retragerea Armatei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova”- care îşi va lua startul la 5 octombrie curent, ora 9.00, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Departamentul de Comunicare al PL
Rezultatele “Cursei Păcii” Caravana “Retragerea armatei ruse din Republica Moldova”